Skip to main content

Brist på B12-vitamin påverkar barns utveckling

- och vanliga tillskott kan vara otillräckliga

Brist på B12-vitamin påverkar barns utveckling B12-vitamin finns bara i animaliska källor. Därför riskerar veganer och vegetarianer att hamna i underskott. Om barn lider brist på B12-vitamin kan det leda till försämrad motorisk utveckling och anemi. Det framgår av en ny studie från Burkina Faso, som utförts i ett samarbete mellan Köpenhamns universitet och Läkare utan gränser. Forskarna påpekar att brist på B12-vitamin är ett stort förbisett problem över hela världen, och att vanliga tillskott är otillräckliga. Därför kräver problematiken nya lösningar.

B12-vitamin har betydelse för blodbildningen, nervsystemet och utvecklingen av barnets hjärna.
B12-vitamin finns i animaliska källor som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Efter upptaget lagras B12-vitamin i levern och därför kan det ta lång tid innan en brist uppträder.
Det är mest känt att brist på B12-vitamin kan leda till anemi. Men det kan också skada nervsystemet.
Om en gravid kvinna lider brist på B12-vitamin överförs bristen till fostret. Därefter kommer även bröstmjölken att innehålla för lite B12-vitamin. Brist på B12-vitamin kan skada utvecklingen av barnets hjärna och motorik. Det kan också påverka bildandet och regenerering av celler i tunntarmen, så att barnet senare får svårt att ta upp B12-vitamin och andra näringsämnen från kosten.
I Danmark har man regelbundet observerat att barn som växer upp med vegansk kost har en dålig motorisk utveckling, även om detta kan förebyggas med ett dagligt tillskott av B12-vitamin. I låginkomstländer är problematiken mycket större på grund av dåliga hälsosystem, och särskilt på grund av att man inte har råd med animaliska produkter och B12-vitamintillskott.
Detta framgår av en större studie utförd i Burkina Faso i samarbete mellan Köpenhamns universitet och Läkare utan gränser. Resultaten av studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS Medicine.

Brist på D-vitamin är ett förbisett näringsproblem

Enligt Henrik Friis, professor vid Köpenhamns universitet, Institutionen för idrott och näring, och huvudförfattare till den nya artikeln, fann forskarna ett tydligt samband mellan brist på B12-vitamin, anemi och dålig motorisk utveckling hos barn.
När det gäller bristtillstånd i världen, främst i utvecklingsländer och låginkomstområden, har mest fokus legat på A-vitamin, järn och zink, och inte så mycket på B12-vitaminbrist.
Ändå är brist på B12-vitamin ett av de mest förbisedda näringsproblemen på världsplan. Och det tyder på att vanliga tillskott inte kan rätta till bristen.

Studien: Tillskott med B12-vitamin fyller inte på lagren

I den nya studien från Burkina Faso mätte forskarna nivån av B12-vitamin hos över 1 000 barn. Det visade sig att två tredjedelar av barnen hade antingen låga eller marginella nivåer av B12-vitamin. Under de följande tre månaderna fick barnen tillskott med B12-vitamin, som rekommenderas av WHO. Detta gjorde att barnens nivå av B12-vitamin steg, men nivån sjönk snabbt igen när man i programmet slutade ge tillskott. Även efter tre månaders tillskott fortsatte en tredjedel av barnen att ha låga eller marginella nivåer av B12-vitamin, eftersom lagren inte fylldes på.
Det beror enligt forskarna på att det finns gränser för hur mycket B12-vitamin som kan tas upp från tunntarmen. Ett barn kan alltså bara ta upp 1 mikrogram B12-vitamin per måltid. Så om ett barn har ett underskott på 500 mikrogram kommer det att ta mycket längre tid än de få veckor barnet har tillgång till akut behandling för B12-vitaminbrist. Det kan därför vara lämpligt att fördela tillskott med B12-vitamin över flera måltider, så att lagren fylls på snabbare. Men i praktiken är det svårt att implementera, eftersom brist på B12-vitamin är så vanligt i låginkomstländer.

Behov av nya lösningar

Det är lämpligast att förebygga brist på B12-vitamin genom att inta animaliska livsmedel eller syntetiska tillskott.
I många låginkomstländer äter dock de flesta bara det de själva producerar. Man har inte råd med lyxlivsmedel som ägg, kött och mejeriprodukter, även om det vore en fördel om de små hushållen själva kunde hålla djur som höns eller getter. Det är också problematiskt att det i dessa låginkomstländer finns för få resurser och dåliga hälsosystem. Därför är det för närvarande inte heller möjligt att dela ut B12-vitamintillskott till miljontals människor eller att berika livsmedel med B12-vitamin. På det hela taget kommer det att kräva en industriell expansion och en förändring av lagstiftningen på området. Forskarna är därför i dialog med Köpenhamnsavdelningen av UNICEF Supply Division, och syftet är nu att utveckla produkter som kan lindra undernäring.

  • Enligt UNICEF lider omkring 200 miljoner barn under fem år världen över av näringsbrist.
  • Brist på näringsämnen medför att tre miljoner barn dör varje år.
  • Brist på näringsämnen påverkar barns fysiska och mentala utveckling.
  • Brist på näringsämnen är också förbundet med ett dåligt immunförsvar och många andra följdsjukdomar.

Referenser

Henrik Friis et al. Serum cobalamin in children with moderate acute malnutrition in Burkina Faso: Secondary analysis of a randomized trial. PLOS Medicine 2022

University of Copenhagen. B12 deficiency harms young children´s development – food relief not good enough. 3 May 2022 www.news.ku.dk

  • Skapad