Skip to main content

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för övervikt och följdsjukdomar

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för övervikt och följdsjukdomarMånga kvinnor går upp för mycket under graviditeten och har svårt att bli av med de extra kilona efter födseln. En av orsakerna kan vara brist på B12-vitamin, som har betydelse för en normal fettmetabolism. Detta framgår av en ny studie som presenterades på en årlig konferens för en internationell sammanslutning av endokrinologer. Forskarna påpekar därför att det är relevant med tillskott av B12-vitamin under graviditeten, eftersom övervikt på sikt kan ha hälsomässiga konsekvenser, däribland diabetes 2. De känslomässiga konsekvenserna av övervikten kan också vara stora.

B12-vitamin, som också kallas kobalamin, har betydelse för bildandet av röda blodkroppar, energinivån, nervsystemet, immunförsvaret, DNA:ets normala funktion samt celldelning.
B12-vitamin finns bara i animaliska källor som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Men om man främst lever på stärkelse och skräpmat, eller är vegetarian eller vegan, löper man en stor risk för att hamna i underskott av B12-vitamin. Detta kan ge olika symtom, där den största fokusen ligger på blodbrist, medan B12-vitaminets betydelse för nervsystemet, ämnesomsättningen och celldelningen ofta förbises.
Studier över hela världen har visat att ungefär en fjärdedel av alla gravida kvinnor lider brist på B12-vitamin. Detta beror på både brister i kosten och att fostret behöver en del B12-vitamin under tillväxten. Som ett resultat hamnar den gravida kvinnan lättare i underskott. Detta tros bland annat öka risken för övervikt och efterföljande utveckling av diabetes 2.

Brist på B12-vitamin påverkar fettmetabolismen på flera sätt

Det är redan allmänt känt att våra fettceller är grundläggande för många fysiologiska processer i kroppen, som energireserver, värmeisolering och produktionen av en mängd olika hormoner och signalsubstanser. Fettlagren på de olika ställena i kroppen kan emellertid ha olika biokemiska funktioner.
Det är känt sen tidigare att för mycket fettvävnad i buken på sikt kan medföra insulinresistens, övervikt och diabetes. Forskarna bakom den nya studien ville därför titta närmare på hur brist på B12-vitamin kan rubba fettmetabolismen och syntesen av triglycerider, där för höga nivåer är skadliga för hälsan. När ämnesomsättningen i fettcellerna är onormal kan den också få de vita blodkropparna i fettvävnaden att initiera inflammationsprocesser som är skadliga, och även bana väg för diabetes 2 och andra ämnesomsättningssjukdomar.
I den nya studien tittade forskarna närmare på funktionen hos olika fettceller hos de gravida som togs från visceralt fett i bukhålan och hudens fettvävnad. Forskarna odlade sen de olika fettcellerna, som fick olika mängder B12-vitamin.
Forskarna tog samma fettcellsprover på de gravida kvinnor som enligt blodproven hade tillräckligt med B12 -vitamin, som på de gravida kvinnor som led brist på B12-vitamin.
Forskarna tittade sedan närmare på de gener som är relaterade till fettmetabolismen med hjälp av en speciell metod (RT-PRC). Forskarna mätte också hur många triglycerider som bildades, samt nivån av fettsyraoxidation, som uttrycker fettsyrornas omvandling till energi. I detta avseende mätte forskarna förbrukningen av syre i mitokondrierna, som är cellernas energiproducerande kraftverk.
Forskarna fann att brist på B12-vitamin på flera sätt förändrade fettcellernas metabolism. Till exempel reglerades generna för triglycerider upp, och omvandlingen av fettsyror till energi reglerades ner. Det förelåg också en ökning av olika cytokiner och andra signalsubstanser som har en proinflammatorisk verkan. Alla dessa förändringar i fettmetabolismen banar väg för övervikt, kroniska inflammationer och senare utveckling av diabetes 2.
Enligt forskarna behövs det fler studier för att bekräfta dessa resultat. Forskarna kommer också att titta närmare på hur gravidas brist på B12-vitamin påverkar fostrets utveckling. Ändå påpekar forskarna att gravida kvinnor har behov av tillskott med B12-vitamin, och att det sannolikt bidrar till att förebygga övervikt och diabetes 2, som alltfler lider av.

  • Växtbaserad kost saknar B12-vitamin.
  • Gravida hamnar lättare i underskott av B12-vitamin eftersom fostret behöver en del för tillväxten.
  • Vi tar upp B12-vitamin i tunntarmen med hjälp av en bärsubstans som heter intrinsic factor.
  • Även om tjocktarmens bakterier bildar lite kan vi inte ta upp det härifrån.
  • B12-vitamin lagras i levern, och vi kan också återanvända en del av det. Därför kan brister komma smygande.
  • Brist på B12-vitamin uppstår ofta tillsammans med brist på folsyra.
  • Gravida rekommenderas redan intag av tillskott med folsyra.
  • På marknaden finns ett kombinerat tillskott för gravida med folsyra, B12-vitamin, kalcium, magnesium, selen, zink, omega-3 och andra viktiga näringsämnen.

Referenser

Lilji Thomas. Study finds vitamin B12 deficiency in pregnancy may induce obesity. News Medical Nov 12. 2019

https://da.wikipedia.org/wiki/Fedtvæv

  • Skapad