Skip to main content

Sambandet mellan D-vitamin och testosteron hos överviktiga män

Sambandet mellan D-vitamin och testosteron hos överviktiga mänDet finns ett samband mellan en låg nivå av D-vitamin i blodet och en låg nivå av könshormonet testosteron hos överviktiga, unga män. Detta framgår av en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Endocrinology. Det är också ett faktum att D-vitaminbrist är vanligare bland överviktiga och att detta även kan påverka motståndskraften, regleringen av blodsockret och många andra funktioner. Sammantaget finns det mycket som tyder på att överviktiga personer bör vara särskilt uppmärksamma på att få i sig tillräckligt med D-vitamin. Det är också viktigt att tillräckligt med testosteron bildas, vilket bland annat är viktigt för muskelmassa, skelett, drivkraft, fertilitet och sexlust.

Testosteron ansvarar för utvecklingen av skelettmuskler, könsorgan, stimulering av hårväxt, utveckling av stämbanden och sexlusten hos både män och kvinnor. Testosteron har också inflytande på immunförsvaret och den rumsliga förmågan, som sitter i högra hjärnhalvan. Män bildar mer testosteron än kvinnor, och nivåerna sjunker för båda könen med åldern. Det tyder på att övervikt, insulinresistens och typ 2-diabetes i synnerhet kan hämma mannens testosteronnivå. Kosten har stor betydelse och i den nya studien tittade forskarna närmare på sambandet mellan blodets nivå av D-vitamin och testosteron hos överviktiga, unga män.

Överviktiga personers brist på D-vitamin och testosteron är en hälsoskadlig cocktail

Forskarna rekryterade unga män som under perioden 2013–2015 hade behandlats för övervikt på sex hälsocentra i Malaga, Spanien. Forskarna uteslöt män med komorbiditeter som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar osv. Forskarna uteslöt också män som hade blivit behandlade för ökad nivå av D-vitamin i blodet på konstlad väg.
I studien deltog totalt 269 unga, friska, överviktiga män som delades in i två grupper. En grupp hade D-vitaminnivåer i blodet på över 20 ng/ml och den andra gruppen hade nivåer som låg under. Enligt amerikanska hälsomyndigheter definieras D-vitaminnivåer på 20 ng/ml som den nedre gränsen, medan värden på 50 ng/ml definieras som optimala för hälsan.
De unga, överviktiga männen var i åldern 30–40 och båda D-vitamingrupperna delades in i tre undergrupper med ett BMI på 30–35, 45–40 respektive över 40, vilket definieras som livshotande.
Dessutom mätte forskarna männens nivå av testosteron och andra könshormonrelaterade faktorer som androstenedion, SHGB (SexHormonBindande Globulin) och östradiol.
När forskarna jämförde de olika mätningarna och data visade det sig att det fanns ett direkt samband mellan deltagarnas låga nivåer av D-vitamin och deras låga nivåer av testosteron. Detta gällde särskilt de deltagare som var kraftigt överviktiga.
Enligt forskarna är överviktiga personers låga nivåer av D-vitamin och testosteron en hälsoskadlig cocktail som bör undersökas närmare.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Endocrinology och ligger i linje med en tidigare studie publicerad i tidskriften Clinical Endocrinology. Här fann forskarna också att brist på D-vitamin hos män hängde samman med låga nivåer av testosteron. Forskarna observerade dessutom att bristen på D-vitamin är störst på våren när leverns reserver från sommaren håller på att ta slut.

  • Det råder stor förvirring kring mätning av D-vitaminnivån i blodet, eftersom man använder de två olika metoderna ng/ml och nmol/l.
  • Om man vill omvandla ng/ml till nmol/l måste man multiplicera ng/ml med 2,5.
  • Exempelvis omvandlas de lägsta gränsvärdena på 20 ng/ml följaktligen till 30 nmol/l.

Brist på D-vitamin är vanligt och överviktiga är särskilt utsatta

Brist på D-vitamin är mycket vanligt på grund av inomhuslivsstil och de mörka vintermånaderna, då solen står för lågt för att vi ska kunna bilda vitaminet själva. Mörk hud, åldringsprocesser och kolesterolsänkande statiner kan också försämra förmågan att bilda vitaminet. Det är också svårt att utnyttja och aktivera D-vitamin om man är överviktig eller har typ 2-diabetes. Detta beror på att D-vitaminet inte frigörs tillräckligt bra från fettdepåerna och att levern och/eller njurarna inte fungerar optimalt vad gäller omvandling och aktivering av D-vitamin. Dessutom kan brist på D-vitamin och zink också försämra utnyttjandet av D-vitamin.

Referenser:

Damas-Fuentes M, et al. 25-hydroxyvitamin D and testosterone levels association through body mass index: A cross-sectional study of young men with obesity. Frontiers in Endocrinology. 2022

Hank Schultz. Study elucidates complex link between vitamin D and testosterone in obese men. NUTRAingredients.com 20-sep-2022

Michael Hull. How can you increase testosterone naturally? Examine.com Oct. 2019

Vakkat Muraleedharan and T. Hugh Jones. Testosterone and the metabolic syndrome. 2010

Vittorio Emanuels Bianchi. The Anti-Inflammatory Effects of Testosterone. Journal of the Endocrine Society. 2019

Wehr E et al. Association of vitamin D status with serum androgen levels in men. Clinical Endocrinology 2010

  • Skapad