Skip to main content

Vitamin D-tillskott kan lindra irritabel tjocktarm – IBS

Vitamin D-tillskott kan lindra irritabel tjocktarm – IBSIrritabel tjocktarm, också känt som Irritable Bowel Syndrome – IBS, är en av de vanligaste sjukdomarna i västvärlden. Enligt en ny studie från University of Sheffield i Storbritannien lider många patienter brist på D-vitamin. Och tillskott med D-vitamin kan lindra symtom som uppblåst mage, magkramp, diarré och förstoppning. Detta beror på att D-vitamin är viktigt för många funktioner som också relaterar till matsmältningen. Annars vet man inte så mycket om vad som utlöser IBS. Men man vet att en obalanserad mikroflora, livsmedelsintolerans och stress också kan spela en roll.

IBS drabbar tjocktarmen, och symptomen är vanligtvis smärta och orolig och bullrig mage, gasbildning samt skiftande avföringsmönster från diarré till förstoppning. Däremellan kan patienter vara utan smärta eller ha mildare symtom. Diagnosen ställs utifrån en anamnes som uppfyller Rom III-kriterierna. IBS påverkar 10–20 procent i västvärlden, och kvinnor är mer sårbara. Sjukdomen bidrar till minskad livskvalitet, sjukfrånvaro och en stor belastning på hälso- och sjukvårdssektorn.

Mäta nivån av D-vitamin vid IBS

Forskare från University of Sheffield har nu tittat närmare på sambandet mellan D-vitamin och IBS, som drabbar var femte invånare i Storbritannien. Genom att granska sju publicerade studier fann forskarna att cirka 75 procent av IBS-patienterna led av D-vitaminbrist. Forskarna fann också att cirka 70 procent av dessa patienters symtom, såsom uppblåst mage, magkramp, diarré och förstoppning, lindrades när de tog tillskott med D-vitamin. Tillskott med D-vitamin hade dock den största effekten på livskvaliteten. Även om det krävs mer forskning på området rekommenderar forskarna nu att patienter med IBS får sin nivå av D-vitamin i blodet mätt. Och vid låga nivåer är det lämpligt att ta tillskott.
Man mäter D-vitaminnivåerna i blodet som 25-hydroxy-vitamin D. De officiella gränsvärdena är 50 ng/ml, men många ledande forskare anser att det är otillräckligt, och att det måste upp till hela 75–100 ng/ml för att få optimalt sjukdomsförebyggande.

D-vitamin är viktigt för många funktioner – även för tarmarna

D-vitamin betraktas som ett hormon som kan aktivera och påverka en mängd celler och organsystem. Det är allmänt känt att D-vitamin har betydelse för benen, och det påverkar också humöret, immunförsvaret, nervsystemet och tarmhälsan.
D-vitaminet är bland annat viktigt för att immunförsvaret ska kunna bekämpa skadliga bakterier och toxiner, även från maten. Och D-vitaminet är viktigt för immunförsvaret så att det inte överreagerar, vilket orsakar kroniska inflammationer.

Brist på D-vitamin ökar risken för inflammation i tarmarna

Tidigare forskning som har publicerats i World Journal of Gastroenterology visar just att IBS associeras med mild inflammation i tarmarna, och att detta kan vara en orsak till många molekylära förändringar och symtom i mag-tarmkanalen.
D-vitaminbrist har redan satts i relation med en ökad risk för bestämda inflammatoriska tarmsjukdomar som Morbus Crohn och Colitis ulcerosa samt tjocktarmscancer.
Den nya studien från University of Sheffield publicerades i European Journal of Clinical Nutrition.

Överlappning mellan IBS och överkänslighet mot mat

Många av symptomen vi IBS, laktosintolerans och glutenintolerans (celiaki) är identiska.
Vid laktosintolerans kan man inte bryta ner laktos (mjölksocker), eftersom man lider brist på enzymet laktas, och de obehagliga symtomen kommer vanligtvis mellan 30 minuter och 2 timmar efter intag av mejeriprodukter. I själva verket är 70 procent av världens befolkning laktosintolerant, och de klarar sig bra utan mejeriprodukter. Självklart bör man vid laktosintolerans utesluta mejeriprodukter och andra livsmedel som innehåller laktos.
Celiaki är en autoimmun sjukdom som producerar skumaktig diarré och många andra symtom. Sjukdomen kan inte behandlas och kräver fullständig uteslutning av glutenhaltiga livsmedel.
Vid laktosintolerans och celiaki finns det bara en specifik orsak till symtomen, medan IBS är mer komplicerat. Men man kan också lida av IBS, laktosintolerans och/eller glutenintolerans samtidigt.
Det är mindre känt att immunförsvaret överreagerar mot mjölkproteiner som kaseiner och vassleproteiner, och att andra delar av immunförsvaret kan reagera på gluten (Non-celiac gluten sensitivity – NCGS). Om immunförsvaret överreagerar på proteiner i olika livsmedel kan det bidra till dålig matsmältning och kronisk inflammation i tarmarna och andra delar av kroppen.
Speciella blodprov kan visa om immunförsvarets IgG-antikroppar reagerar på mjölkproteiner, gluten och andra livsmedel, men det är särskilt på privata kliniker som sådana tester utförs.
Histaminintolerans, som är mycket förbisett, kan också ge samma symptom som IBS. Histamin är en neurotransmittor som kroppen själv bildar. Histamin kan också bildas av bakterier, och det finns en mängd olika livsmedel, där man grovt kan säga att ju längre mognad och lagring, desto mer histamin. Således innehåller rödvin, ättika, ost, marinerad sill, surkål och salamikorv mycket histamin. I tarmen finns ett enzym, DAO, som bryter ner histamin, men vid brist på detta enzym kan det uppstå olika matsmältningsproblem, huvudvärk och många andra symptom.
Under alla omständigheter är överlappningen mellan IBS och olika former överkänslighet mot mat ett kliniskt dilemma, vilket indikerar att kosten spelar en viktig roll.

I västvärlden påverkas 10–20 procent av IBS. I Asien varierar sjukdomen från 6–11 procent. Mycket tyder på att kost spelar en viktig roll.

Undvik stress och få tillräckligt med sömn och träning

När vi är stressade har kroppen sedan tidernas begynnelse varit inställd på kamp eller flykt. Därför flyter blod från tarmarna till hjärnan, hjärtat och musklerna, så att vi kan fungera optimalt både fysiskt och mentalt. Men vi är inte gjorda för att stressas under en längre tid, eftersom tillståndet förbrukar mycket energi och matsmältningen åsidosätts. Många med IBS är mer eller mindre stressade och behöver slappna av mer och ge sig mer tid. Särskilt på morgonen när det är mest naturligt att tömma tarmarna.
Matsmältning sker speciellt när vi sover, så det är viktigt att man får tillräcklig sömn.
Vi behöver också motion och ett fysiskt utlopp för stressen. Långa promenader är särskilt bra för tarmarna.

Referenser

Vitamin D-supplements could ease painful IBS symptoms. Latest news –The University of Sheffield. 25 January 2018
https://www.sheffield.ac.uk/news/nr/vitamin-d-supplements-ibs-1.759023

Vitamin D-supplements could ease painful IBS symptoms. ScienceDaily. 25 January 2018
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180125110806.htm

Emanuele Sinagra et al. Inflammation in irritable bowel syndrome: myth or new treatment target. World J Gastroenterol. 2016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734999/

Archita Makharia et al. The Overlap between Irritable Bowel Syndrome and Non-Celiac Gluten Sensitivity: A Clinical Dilemma Nutrients 2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4690093/

Madden JA, Hunter JO E review of the role of the gut microflora in irritable bowel syndrome and the effects of probiotics. Br. J Nutr. 2002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12215182

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/d-fordoejelsesorganer/irritabel-tyktarm/

Ane Bodil Søgaard, Karen Østergaard, Troels V Østergaard. Mælk og Sundhed. Book son Demand

Pernille Lund. Immunforsvarets nye ABC. Hovedland 2012

Helmut Schmutz. Fødevareintolerans (Histaminintolerans). HSH, 3001, Mauerbac

  • Skapad