Skip to main content

Tillskott med B12-vitamin kan förbättra de kognitiva funktionerna

Tillskott med B12-vitamin kan förbättra de kognitiva funktionernaBrist på B12-vitamin är förbundet med trötthet, dåligt minne, försämring av andra kognitiva funktioner och krympning av hippocampus i hjärnan. Vid brist på B12-vitamin kan tillskott förbättra de kognitiva funktionerna. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Nutrients. Samtidigt är det problematiskt att symtom på kognitiva störningar kommer smygande och inte är förbundna med denna enkla undernäring, som ofta beror på åldringsprocesser, vegetarisk kost, brist på magsyra eller diabetesläkemedel.

I takt med att fler och fler blir äldre är det också allt fler som får inlärningssvårigheter, problem med korttidsminnet, bristande orienteringsförmåga, snabba förändringar i sinnestillstånd och andra kognitiva störningar.
Demens är en av de vanligaste kognitiva störningarna som även kan utvecklas i samband med Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, missbruk och andra tillstånd. Vaskulär demens, som också är vanligt, kan uppstå till följd av blodproppar, stroke (slaganfall), åderförkalkning eller syrebrist i hjärnan, och symtomen beror på vilka områden som är skadade.
Kognitiv försämring är en progressiv sjukdom med förvärrade symtom som i slutändan blir en stor belastning för patienterna, deras familjer och samhället.
De flesta kognitiva störningar som Alzheimers och vaskulär demens är svåra att behandla. Ändå har det visat sig att kognitiva störningar ofta är förbundna med brist på folsyra och B12-vitamin, och att kognitiva störningar i dessa fall kan bromsas med tillskott. I den nya studien ville forskarna titta närmare på om tillskott med B12-vitamin också kan förbättra de kognitiva funktionerna.

B12-vitamin i relation till nervsystemet och kognitiva funktioner

Det är mest känt att B12-vitamin har betydelse för blodbildningen. Men vitaminet har också betydelse för nervsystemet, de kognitiva funktionerna och omvandlingen av homocystein som vi inte får ha för mycket av i blodet.
B12-vitamin finns bara i animaliska källor som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. B12-vitamin upptas i tunntarmen med hjälp av bärsubstansen intrinsic factor. Eftersom B12-vitamin lagras i levern kan det gå månader eller år innan bristsymtom uppträder till följd av åldringsprocesser, dåligt upptag, en växtbaserad kost, diabetesläkemedel (metformin) eller andra orsaker.
Brist på B12-vitamin kan orsaka två former av anemi (makrocytisk och perniciös anemi), såväl som kognitiva störningar och perifer neuropati.
Perniciös anemi är en autoimmun sjukdom där man inte kan ta upp B12-vitamin eftersom det föreligger en brist på bärsubstansen intrinsic factor.
Brist på B12-vitamin, folsyra och B6-vitamin kan orsaka förhöjt homocystein i blodet eftersom dessa B-vitaminer vanligtvis omvandlar homocystein till andra aminosyror. När nivån av homocystein i blodet är för hög kan det resultera i oxidativ stress. Det är ett tillstånd där fria radikaler bland annat kan förstöra blodkärl och neuroner, vilket har kopplats till Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Parkinsons sjukdom, hjärt-kärlsjukdom och stroke.
Ett lågt innehåll av B12-vitamin har också satts i förbindelse med kognitiv försämring och hjärnatrofi, däribland förlust av hippocampus, som spelar en roll för orienteringsförmågan och minnet.
Ändå har effekten av tillskott med B12-vitamin, folsyra och B6-vitamin varit kontroversiell när det gäller kognitiva funktioner. Vissa metaanalyser har visat en positiv effekt, medan andra analyser inte visat någon effekt alls.
I den nya studien undersökte forskarna bara huruvida tillskott med B12-vitamin hade en effekt på de kognitiva funktionerna hos patienter som led brist på B12-vitamin och folsyra. Forskarna tittade också närmare på huruvida det hos patienterna fanns ett samband mellan förlust av hippocampus, kognitiv försämring och homocysteinnivåer.

Studien avslöjade B12-vitaminets potential att förbättra kognitiva funktioner

Forskarna inhämtade data från 1 716 patienter som hade kontaktat en demensklinik. Av dessa patienter valde forskarna att titta närmare på 39 patienter som både led brist på B12-vitamin, och som hade genomgått testet MMSE (Mini Mental State Examination), som används för att bedöma kognitiva störningar och demens. Deltagarna fick också sina nivåer av folsyra och homocystein testade. Dessutom bedömde forskarna volymen av patienternas hippocampus.
Därefter fick alla 39 patienter tillskott med B12-vitamin. Efter 21 dagar fick patienterna genomgå MMSE-testet igen, och detta upprepades ungefär varannan månad i 133 dagar.
Det visade sig att patienternas poäng på MMSE-testet ökade signifikant. Samtidigt blev patienternas nivå av homocystein i blodet betydligt lägre. Forskarna fann dock inget samband med tillskott med B12-vitamin och volymen på patienternas hippocampus.
Ändå drar forskarna slutsatsen att tillskott med B12-vitamin kan förbättra de kognitiva funktionerna hos patienter som lider brist på vitaminet. Det är därför relevant att lägga mer fokus på denna problematik, eftersom brist på B12-vitamin är ganska vanligt och behandlingen dessutom är billig och utan biverkningar.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Nutrients.

  • Läkaren tar vanligtvis ett blodprov för att testa nivån av B12-vitamin, och det är ofta en del av ett mer omfattande standardblodprov.
  • Det är alltid viktigt att berätta för läkaren om man tar andra läkemedel eller tillskott som kan påverka resultatet.

Behandling av B12-vitaminbrist och kvaliteten på tillskott

Vid allvarlig brist på B12-vitamin kan man börja med injektioner, som ofta hjälper till snabbt vid diverse symtom.
Om bristen på B12-vitamin beror på kosten krävs det en kostförändring, eller att man kompletterar kosten med tillskott.
Tillskott med B12-vitamin bör innehålla minst 2 mikrogram, vilket motsvarar det dagliga referensintaget, RI. Vissa tillskott innehåller mycket mer eftersom många har svårt att ta upp vitaminet.
Tillskott i form av sugtabletter ger i regel ett mycket bättre upptag eftersom B12-vitaminet tas upp direkt via munslemhinnan.
Behandling av perniciös anemi, som är en livslång sjukdom, kräver fortsatta injektioner med vitaminet på grund av brist på intrinsic factor, vilket som nämnts sörjer för upptaget i tunntarmen.

Kom också ihåg vikten av D-vitamin och omega 3-fettsyror för de kognitiva funktionerna

För att bevara de kognitiva funktionerna krävs också tillräckligt med D-vitamin och omega-3-fettsyror. Det har vi tidigare tagit upp i artikeln nedan:

»Höga nivåer av särskilda näringsämnen i blodet är förbundet med bättre hjärnfunktion hos äldre«

Referenser:

Influences of Vitamin B12 Supplementation on Cognition and Homocysteine in Patients with Vitamin B12 Deficiency and Cognitive Impairment. Nutrients 2022

Shufeng Li et al. The preventive efficacy of vitamin B supplements on the cognitive decline of elderly adults: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics 16 June 2021

Trinity College Dublin. Many older adults are deficient in vitamin B12 and folate. ScienceDaily June 26, 2018

Vanita R Aroda et al. Long-Term Metformin Use and Vitamin B12 Deficiency in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Endocrine Society 2016

  • Skapad