Skip to main content

Ny studie: C-vitaminets betydelse för hälsan

– och hur brist är vanligt bland utsatta grupper

Ny studie: C-vitaminets betydelse för hälsan C-vitamin påverkar energiomsättningen, immunförsvaret, hjärnan, cirkulationen, bindväv, sårläkning och en mängd olika enzymprocesser. C-vitaminet spelar även en viktig roll som antioxidant. En brittisk befolkningsstudie har nu avslöjat att låga koncentrationsnivåer av C-vitamin i blodet är kopplade till ett dåligt fysiskt tillstånd, som kan medföra många olika symtom. Forskarna fann dessutom att befolkningsgrupper från lägre sociala skikt samt rökare, män och äldre är särskilt utsatta för brist. Alkoholmissbruk, sockermissbruk, stress och förgiftningar kan också öka behovet. Många kan därför dra nytta av att få mer C-vitamin genom kosten eller tillskott. Så hur mycket behöver vi egentligen för att tillgodose kroppens behov under hela livet?

C-vitamin ingår i bindvävens kollagen, som har betydelse för strukturen i blodkärl, hud, tandkött och ben. Förr i tiden fick tusentals sjömän den klassiska bristsjukdomen skörbjugg och dog av inre blödningar. Innan dess blev de också mycket trötta och hade psykiska störningar. Även om skörbjugg är sällsynt i utvecklade länder är subklinisk skörbjugg fortfarande vanligt, och tillståndet kan orsaka symtom som blåmärken, dålig sårläkning, nedsatt motståndskraft, muskelsmärta, åderförkalkning, trötthet och depression.
C-vitamin kallas också för askorbinsyra, och ordet hänvisar till den syra som förhindrar skörbjugg.

De flesta djur kan själva bilda C-vitamin efter behov. Men människor, apor, marsvin och fladdermöss har förlorat denna förmåga genom evolutionen och måste därför få tillfört det livsviktiga vitaminet genom kosten.

Den nya studiens syfte och metoder

Den nya engelska studien hade två syften: För det första att undersöka riskfaktorerna för C-vitaminbrist. För det andra att undersöka sambandet mellan blodets nivå av C-vitamin och den allmänna befolkningens fysiska hälsa.
Deltagarna hämtades från befolkningsundersökningen EPIC-Norfolk. Bland deltagarna fanns det 30 445 män och kvinnor i åldrarna 40–79 år. Dessa fick fylla i frågeformulär om fysisk och mental hälsa, som bland annat inkluderade energinivå, livserfarenhet, vitalitet, social status, arbetsförhållanden, smärta, funktionella och emotionella begränsningar samt allmän hälsouppfattning. Poängsättningen för varje område baserades på deltagarnas uppfattning om sitt eget välbefinnande. Varje deltagare fick sedan ett poäng mellan 0–100 för varje område, där ett poäng på 100 representerade en mycket god hälsa och ett poäng på 0 representerade en mycket dålig hälsa.
Deltagarna fick mätt blodets innehåll av C-vitamin flera gånger under studien. Definitiv brist på C-vitamin definierades som under 11 µmol/L. Suboptimala nivåer definierades som mellan 11–28 µmol/L. Lämpliga nivåer definierades som över 28 µmol/L.

Det är särskilt socialt utsatta grupper, män och äldre som lider brist på C-vitamin

Den engelska studien avslöjade att de deltagare som led brist på C-vitamin främst kom från lägre sociala klasser utan utbildning, äldre, män, rökare, fysiskt inaktiva och de som inte tog tillskott med C-vitamin.
De deltagare som led brist på C-vitamin hade en sämre hälsa på flera fronter. Mer konkret visade studien att:

 • Intag av passande mängder frukt och grönsaker, som är bra källor till C-vitamin, är förbundet med en bättre självrapporterad hälsa.
 • De deltagare som inte hade någon utbildning löpte tre gånger så stor risk för C-vitaminbrist, jämfört med utbildade deltagarna.
 • Männen löpte mer än fyra gånger större risk för C-vitaminbrist än kvinnorna.
 • De deltagare som var fysiskt inaktiva löpte en mer än två gånger så stor risk för C-vitaminbrist än de som var fysiskt aktiva.
 • De deltagare som led brist på C-vitamin var tröttare och hade sämre hälsa.
 • Även om skörbjugg är sällsynt är subklinisk skörbjugg vanligt. Detta kan leda till många olika symtom som påverkar livskvaliteten.
 • Befolkningsgrupper som lider brist på C-vitamin bör därför äta mer frukt och grönsaker eller ta tillskott.

Studiens begränsningar

Enligt studien fanns det inget samband mellan överdrivet alkoholintag och brist på C-vitamin i blodet. Detta står i motsats till tidigare studier som har visat ett tydligt samband mellan överdrivet alkoholintag, subklinisk skörbjugg och skörbjugg.
De olika resultaten kan mycket väl bero på studiens begränsningar, eftersom det bara var frivilliga med en rimligt överskott som deltog. Därför kan resultaten av studien te sig bättre än de i verkligheten är för den allmänna befolkningen.
Studien har publicerats i tidskriften Nutrients.

C-vitaminbrist är vanligt

Brist på C-vitamin är vanligt. En tidigare studie, CHALICE, från New Zealand, har visat att 62 procent av alla 50-åringar inom olika inkomstnivåer har otillräckliga koncentrationer av C-vitamin i blodet.
Flera studier har visat att de flesta danskar inte följer de officiella rekommendationerna om att äta sex frukter och grönsaker om dagen – med tonvikt på grönsakerna, som också är goda källor till C-vitamin.
Brist och dåligt utnyttjande kan i allmänhet orsakas av ensidig kost, stress, tobaksrökning, förgiftning, skador, åldringsprocesser samt en hög konsumtion av alkohol och droger.
Här bör också ett stort sockerintag nämnas. Detta beror på att socker och C-vitamin tävlar om samma kanaler som leder in i cellerna. Ju högre sockerintag, desto mer kan effekten av C-vitamin reduceras.

Innehåll av C-vitamin i mg/100 gram

 • Persilja 308
 • Röd paprika, rå 191
 • Broccoli, rå 121/fryst 56
 • Apelsin 60
 • Äpple och morot 8

Hur mycket behöver vi?

I Sverige ligger de officiella rekommendationerna, RI, på 80 mg för vuxna och barn över 11 år. Det föreligger dock osäkerhet om våra verkliga behov, som är individuella, eftersom vi inte tar upp C-vitaminet lika bra från kost eller tillskott.
Om man lever sunt utan för mycket stress, socker, tobak och stimulantia är det möjligt att täcka behovet av C-vitamin genom att följa hälsomyndigheternas råd om 500 gram frukt och grönt varje dag, eller genom multivitaminer.
Under alla omständigheter bör utsatta grupper som stressdrabbade, rökare, drogmissbrukare samt gravida och ammande inta mer C-vitamin än de gällande rekommendationerna.
Vanliga multivitamintabletter innehåller vanligen 80 mg C-vitamin, och tillskott med bara C-vitamin innehåller vanligtvis 500-750 mg. Här kan det även löna sig att välja syraneutrala tillskott som skyddar magen.

Referenser

Stephen J. McCall et al. Plasma Vitamin C Levels: Risk Factors for Deficiency and Association with Self-Reported Functional Health in the European Prospective Investigation into Cancer-Norfolk. Nutrients 2019

Hara Estroff Marano. Psychology Today 2018

Pernille Tveden-Nyborg og Jens Lykkesfeldt. Vitaminer til hjernen. Aktuel Naturvidenskab, nr. 4 2016

http://www.b.dk/nationalt/danskerne-spiser-mindre-frugt-og-groent

 • Skapad