Skip to main content

Sex mineraler som minskar risken för hjärncancer

Sex mineraler som minskar risken för hjärncancerHjärncancer är förbundet med fysisk och kognitiv funktionsnedsättning, och många dör inom några år. Jämfört med andra cancerformer är sjukdomsutvecklingen mer komplex och man har fokuserat på orsaker som huvudtrauma, allergier och elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, högspänningsledningar osv. Det har också legat fokus på olika vitaminers betydelse för hjärnans hälsa, men mineralernas betydelse har ignorerats. Därför har nu ett team kinesiska forskare genomfört en större befolkningsstudie som avslöjade att tillräckliga mängder kalcium, magnesium, järn, zink och koppar i kosten är förbundna med en minskad risk för att utveckla olika typer av hjärncancer (gliom). Det tyder också på att selen har en skyddande effekt via andra mekanismer.

Gliom är olika typer av hjärntumörer som uppstår i hjärnans stödjevävnad, som kallas glia. Gliom utgör över hälften av alla hjärntumörer och delas in i grader från I–IV, beroende på hur aggressiva de är. De flesta gliom är maligna, och många drabbade dör inom 1–5 år. Beroende på gliomets placering och spridning i hjärnan kan symtom som huvudvärk, illamående, synstörningar, trötthet, kramper, epilepsi, talsvårigheter, hormonella förändringar och personlighetsförändringar uppstå. Anhöriga drabbas därför också särskilt hårt. Eftersom antalet patienter med gliom ökar i många länder finns det all anledning att göra mer åt förebyggande åtgärder.
Syftet med den nya studien, publicerad i tidskriften Frontiers in Nutrition, var att titta närmare på sambandet mellan fem mineraler i kosten och risken att utveckla olika typer av gliom. Totalt deltog 506 vuxna med gliom och en frisk kontrollgrupp på 506 vuxna, som matchade vad gällde ålder och kön.
Bland deltagarna med gliom fanns det 237 med glioblastom, 104 med astrocytom, 67 med oligodendrogliom och 98 med andra typer av gliom.
Deltagarnas kostvanor under det senaste året bedömdes med hjälp av ett särskilt frågeformulär, varefter forskarna beräknade deltagarnas intag av kalcium, magnesium, zink, järn och koppar.
Forskarna fick också information om deltagarnas utbildning, sysselsättning, inkomst, vikt, fysiska aktivitet, rök- och dryckesvanor, allergier, om de hade varit utsatta för huvudtrauma samt om de under de senaste tio åren hade bott i närheten av högspänningsmaster eller varit påverkade av andra elektromagnetiska fält.
Efter att forskarna hade justerat för olika störande faktorer visade det sig att ett högre intag av kalcium, magnesium, zink, järn och koppar var förbundet med en betydligt lägre risk för att utveckla gliom. Forskarna fann liknande resultat och skillnader när de observerade olika utvecklingsgrader av gliom.
Forskarna kommer samtidigt in på vilken skyddande effekt de olika mineralerna kan ha på gliom, och det framgår av följande:

Kalcium

Kalcium finns främst i mejeriprodukter, gröna grönsaker samt mandel, nötter, frön och ägg. Det finns även i ”hårt” vatten. Hela 99 procent av kroppens kalcium deponeras i skelett och tänder och den ena procenten är involverad i en rad funktioner som är viktiga för nervceller, hjärta, muskler och blodkoagulation. Dessutom hjälper kalcium till att minska bisköldkörtlarnas frisättning av bisköldkörtelhormon, som antas spela en roll i utvecklingen av olika cancerformer. I samband med gliom har man funnit att proteiner relaterade till bisköldkörtelhormon kan spela en roll för utvecklingen av sjukdomen.
Kalcium hjälper också till att reglera syreöverskott. I nervceller är kalciumjoner (Ca2+) nödvändiga för frisättningen av signalsubstanser. Det är samtidigt nödvändigt att kalciumet är i någon form av balans med magnesium, så att nervcellerna inte överstimuleras. Vi behöver även D-vitamin i samband med själva upptaget och utnyttjandet av kalcium.

Magnesium

Magnesium finns främst i en grov och grön kost. Ungefär hälften av kroppens magnesium finns i skelettet och resten ingår i flera hundra enzymprocesser som har betydelse för energiomsättningen, matsmältningen, immunförsvaret, blodsockret, musklerna, proteinsyntes, vätskebalans och aktivering av D-vitamin. Magnesium reglerar även cellernas upptag av kalcium, vilket också är en mycket viktig funktion.
I den nya studien hänvisar författarna till en metaanalys som avslöjade att ett högre magnesiumintag generellt sett minskade risken för cancer. Ett högre intag av magnesium kan också minska risken för gliom. I det sammanhanget kommer forskarna in på att magnesium har en antiinflammatorisk effekt. Detta är av stor betydelse, eftersom kronisk inflammation kan skapa oxidativ stress i kroppen och därmed bidra till att främja tumörinvasion, angiogenes (blodkärlsbildning i cancervävnad) och metastaser.

  • Vid oxidativ stress finns det för många fria radikaler som kan skada celler och deras DNA via kedjereaktioner.
  • De fria radikalernas påverkan ökar vid brist på neutraliserande antioxidanter samt tobaksrök, missbruk av stimulantia, förgiftning, strålning, åldringsprocesser, kroniska inflammationer, typ 2-diabetes och andra kroniska sjukdomar.

Zink

Zink är ett spårämne som finns i skaldjur (särskilt ostron), kött, lever, ägg, mejeriprodukter, nötter, fullkorn, baljväxter och andra livsmedel.
Zink är involverat i över 200 enzymprocesser som är viktiga för tillväxt, fertilitet, immunförsvar, aptit, mental balans samt hud, hår och naglar. Studier har redan visat att zink skyddar mot flera cancerformer, särskilt i mag-tarmkanalen. I den nya studien fann forskarna att ett dagligt intag på 7,46–12,55 mg zink minskade risken för gliom.
Forskarna kommer särskilt in på att zink ingår i den kraftfulla antioxidanten SOD (superoxiddismutas), som skyddar celler och deras DNA mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Det tyder också på att tillräckligt med zink i kosten kan initiera apoptos (programmerad celldöd) i gliom-celler. Dessutom antar forskarna att zink kan reglera cellernas DNA-veckning och styra aktiveringen av relevanta enzymer.

Järn

Bra järnkällor är kött (särskilt rött kött), slaktbiprodukter, rödbetor, spenat, fullkorn och baljväxter. Vi har lättare att ta upp hemjärn från kött än icke-hemjärn från växtkällor. Järn ingår i flera metabola processer i kroppen, bland annat transporten av syre, cellernas energiomsättning och syntesen av DNA. Järn är också involverat i ett antal grundläggande processer i hjärnan, däribland syntes av neurotransmittorer och myelin. Järnets roll vid förebyggandet av gliom är komplex, och man antar att järn är involverat i cellapoptos (programmering av celldöd). Å andra sidan ska vi inte ha för mycket järn heller, eftersom det kan fungera som en prooxidant. Därför bör man bara ta tillskott med järn om det föreligger en konstaterad brist.

Koppar

Koppar finns i de flesta födoämnen där det även finns järn: speciellt kött samt fullkorn, nötter och bönor. Koppar är viktigt för pigmentering, immunförsvar, blodbildning och nervsystemet. Endast ett fåtal studier behandlar koppar och cancer. Men i den nya studien fann man att ett högre intag av koppar avsevärt minskade risken för gliom, i synnerhet höggradiga gliom (III-IV). Det tyder också på att koppar kan initiera apoptos i gliom-celler. Men vi får inte heller få i oss för mycket koppar, eftersom det kan störa utnyttjandet av zink och vara skadligt för hälsan.

Mineralerna bör intas i passande mängder

Enligt den nya metaanalysen kan ett större intag av kalcium, magnesium, zink, järn och koppar genom kosten vara förbundet med en nedsatt risk för att utveckla gliom. Det är dock viktigt att inta mineralerna i passande mängder från en hälsosam kost och eventuella tillskott, eftersom ett överdrivet intag kan skada hälsan.

Selen

Eftersom de kinesiska forskarna endast undersökte de fem mineralernas inverkan på utvecklingen av gliom, kan vi hänvisa till en tidigare studie om selenets terapeutiska roll i samband med den mycket aggressiva hjärntumören glioblastom.
Enligt denna studie, som också har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition, framgår det att ett antal seleninnehållande proteiner är viktiga för energiomsättningen och flera metabola processer. Selen motverkar kronisk inflammation, och seleninnehållande antioxidanter motverkar skador på celler och deras DNA orsakade av oxidativ stress. Vid förebyggande av gliom tycks selen spela en central roll, vilket även innefattar interaktioner mellan tumörceller och immunceller och genom att motverka blodkärlsbildning och tumörens spridning. Forskarna antar därför att selen kan utgöra en lovande ny potential. Det har också visat sig att selenbrist hos patienter med gliom är mer utbredd.
Selen finns särskilt i fisk, skaldjur, inälvsmat, kött, ägg och paranötter. Eftersom jorden är fattig på selen i Europa och många andra platser påverkar det innehållet i grödor. Detta bidrar till en utbredd selenbrist.

Referenser:

Weichunbai Zhang et al. Association between dietary minerals and glioma: A case-controlled study based on Chinese population. Frontiers in Nutrition. 2023

Eduard Yakubov et al. Therapeutic Potential of Selenium in Glioblastoma. Frontiers in Nutrition. 2021

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. 2019

 

  • Skapad