Skip to main content

Utbredd bröstcancer och brist på D-vitamin

Utbredd bröstcancer och brist på D-vitaminVi bildar i första hand D-vitamin från sommarsolen, och tidigare befolkningsstudier har indikerat att D-vitamin kan ha en skyddande effekt på utvecklingen av bröstcancer. En grupp danska forskare har nu undersökt sambandet närmare och funnit att kvinnor över 50 år som vistas mycket utomhus, framför allt mellan kl. 10-15, löper en lägre risk för att utveckla bröstcancer. Denna kunskap är viktig eftersom bröstcancer tar flera år att utveckla sig. Det visar sig dessutom att D-vitamin har flera cancerförebyggande effekter, och därför måste vi se till att få tillräckligt hela livet.

Bröstcancer är fortfarande den vanligaste cancerformen hos kvinnor, och kurvan sjunker inte. Tvärtom. Flera studier har efter hand visat att D-vitamin har flera cancerförebyggande mekanismer. Solens ultravioletta strålar (UVB) är den viktigaste källan till D-vitamin, som vi bildar i huden när solen står högt på himlen. Men den moderna livsstilen inomhus, solskräck, användning av för mycket faktorkräm, de mörka vintermånaderna, åldrandeprocesser, mörk hudton, fetma och diabetes har gjort att D-vitaminbrist blivit mycket vanligare.

  • Var tionde dansk kvinna drabbas av bröstcancer.
  • Livsstil och brist på D-vitamin har avgörande betydelse.

Ju mer solljus mitt på dagen, desto mindre cancer bland kvinnor över 50 år

Tidigare befolkningsstudier har visat att D-vitamin kan ha en skyddande effekt på utvecklingen av bröstcancer. För att närmare undersöka betydelsen av detta samband jämförde en grupp danska forskare 38 375 kvinnor med bröstcancer under 70 år med friska kvinnor. Forskarna tittade närmare på arbetande kvinnor som vistas mycket utomhus, särskilt mellan kl. 10-15, då solen står som högst på himlen och kroppen producerar mer D-vitamin.
Forskarna fann inget samband mellan solexponering och bröstcancer hos yngre kvinnor. De upptäckte dock att kvinnor från 50 år och uppåt löpte en lägre risk om de hade vistats mer i solen. De kvinnor som arbetat utomhus i 20 år eller längre löpte en 17-procentig minskad risk för att utveckla bröstcancer efter 50-årsåldern.
Studien pekar alltså på att det finns en omvänd koppling mellan solexponering och risken för att utveckla bröstcancer.
Den nya danska studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Occupational and Environmental Medicine.

Brist på D-vitamin ger sämre prognoser vid bröstcancer

Brist på D-vitamin ger en sämre prognos för postmenopausala kvinnor som har fått konstaterat bröstcancer. Detta framgår av en tidigare studie på brasilianska kvinnor publicerad i den nordamerikanska tidskriften Menopause. Undersökningen avslöjade mer specifikt att de kvinnor som hade otillräckliga mängder D-vitamin i blodet, i allmänhet fick större tumörer och fler metastaser. De drabbades också av attacker i flera lymfkörtlar.

Brist på D-vitamin hänger samman med ökade östrogennivåer

Brist på D-vitamin hänger dessutom samman med förhöjda östrogennivåer, som får bröstcancerceller att växa. En tidigare studie från Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA, har visat att tillskott med 50 mikrogram D-vitamin under ett år kan minska östrogennivåerna i blodet och därmed även risken för bröstcancer. Detta gäller också för överviktiga kvinnor, som ofta har högre mängder östrogen i blodet.

Tillskott med D-vitamin hämmar utvecklingen av bröstcancer

Tillskott med D-vitamin kan både hämma utvecklingen av bröstcancer och metastaser i lungorna. Detta framgår av en ny studie på möss publicerad i Epidemiology. Forskarna fann mer exakt att D-vitaminet reglerar vissa kemokiner (CXCL12/CXCR4) och signalvägar som är involverade i spridningen av bröstcancer.
Flera nya metaanalyser har efterhand visat att starkare tillskott med D-vitamin inte bara minskar risken för att få bröstcancer och andra cancerformer, utan också förbättrar chansen till överlevnad om man har fått diagnosen. Därför gäller det att få tillräckligt med D-vitamin hela livet, så att nivån i blodet är optimal.

Tillskott med D-vitamin

Som nämnts är solen den viktigaste källan till D-vitamin eftersom kosten bara bidrar med minimala mängder. Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar nu att alla tar tillskott under vintermånaderna, och att sårbara grupper tar starkare tillskott hela året.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram, och det verkliga behovet beror på många faktorer som solexponering, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på 100 mikrogram för vuxna, inklusive gravida och ammande.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

D-vitaminets cancerförebyggande egenskaper:

  • Reglerar genaktiviteter via på-och-av-funktioner.
  • Reglerar celltillväxt.
  • Reglerar östrogennivån.
  • Stärker immunförsvaret, vars uppgift är att förstöra onormala celler.
  • Hämmar inflammationer som medför oxidativ stress i cellerna.

Referenser:

Pedersen JE, Strandberg-Larsen K et al. Occupational exposures to solar ultraviolet B radiation and risk of subtypes of breast cancer in Danish women. Occupational & Environmental Medicine 2021.

The North American Menopause Society (NAMS). Obesity and vitamin D deficiency may indicate greater risk for breast cancer. ScienceDaily 2018

University of California – San Diego. Greater Levels of vitamin D associated with decreasing risk of breast cancer. 2018

De Sousa Almeida-Filho B et al. Vitamin D is associated with poor breast cancer prognostic features. J Steroid Biochem Mol Biol 2017

Jiarong Li et al. Vitamin D regulates CXCL12/CXCR4 and epithelial-to-mesenchymal transition in model of breast cancer metastasis to lung. Endocrinology 2021 March

Nye D-vitamin-anbefalinger til børn og voksne (foedevarestyrelsen.dk)

  • Skapad