Skip to main content

Tillskott med fiskolja som en ny strategi vid hjärtsvikt

Tillskott med fiskolja som en ny strategi vid hjärtsviktHjärtsvikt är en sjukdom med flera olika symtom och hög dödlighet eftersom hjärtats pumpfunktion är nedsatt. Hjärtsvikt kännetecknas också av kronisk inflammation, vilket försämrar prognosen. Men det tyder nu på att tillskott med fiskolja minskar kronisk inflammation. Detta framgår av en metaanalys som har publicerats i tidskriften Heart Failure Reviews. Sammantaget tyder detta på att en kost med mer omega-3-fettsyror från fisk och vissa växtkällor kan förbättra överlevnaden hos hjärtsviktspatienter.

Vid hjärtsvikt har hjärtat svårt att pumpa blodet med syre och näringsämnen runt i kroppen. Därför är sjukdomen förbunden med en rad symtom som andnöd, trötthet, snabb puls, smärta kring hjärtat samt ödem och svullnad i fotleder, ben och på andra ställen. Många kan också uppleva missmod, depression och ångest. Hjärtsvikt är en progressiv sjukdom och bara hälften lever fem år efter diagnosen.
Det tyder samtidigt på att hjärtsvikt ofta kännetecknas av kronisk inflammation, vilket kan orsaka oxidativ stress och därigenom skada celler och cirkulation, vilket försämrar prognosen. Syftet med den nya studien var därför att utvärdera huruvida tillskott med omega-3-fettsyror från fiskolja kan minska markörer för inflammation hos patienter med hjärtsvikt.

  • De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är åderförkalkning i kransartärerna, blodproppar i hjärtat, högt blodtryck, hjärtklaffsjukdom, för snabb eller för långsam puls, inflammation i hjärtmuskeln samt förgiftning.

Tillskott med fiskolja minskar risken för inflammationsmarkörer

Via databaserna PubMed, Scopus, Web of Science och Cochrane Library inhämtade forskarna ett antal randomiserade kontrollerade studier, varav 10 av studierna var lämpliga för metaanalysen. En genomgång av studierna visade att tillskott med omega-3-fettsyror i form av fiskolja hade en positiv effekt på två proinflammatoriska markörer, som kallas TNF-a (tumörnekrosfaktor alfa) och IL-6 (interleukin-6). Men det fanns inga förändringar i CRP (C-reaktivt protein), som är en markör för inflammation. Forskarna drog därför slutsatsen att tillskott med fiskolja kan vara en användbar, enkel och billig strategi för att minska inflammation hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Resultaten av den nya studien ligger i linje med flera tidigare studier.

  • Hjärtsvikt är den främsta dödsorsaken i USA och större delen av världen.

En del omega-3 i kosten förbättrar överlevnaden hos hjärtsviktpatienter

Omega-3-fettsyror har många andra funktioner i kroppen som är viktiga för uppbyggnad av cellmembran, kolesterolnivån, cirkulationen och hjärtfunktionen.
Om kosten är rik på omega-3-fettsyrorna EPA/DHA från fet fisk och ALA från vegetabiliska livsmedel som valnötter, får hjärtsviktpatienter en bättre prognos, däribland en lägre risk för blodproppar och för tidig död. Detta framgår av en annan studie som har publicerats i tidskriften Journal of the American College of Cardiology.

Livsmedelsmyndigheternas rekommendationer för omega-3-fettsyror från fet fisk

Vi kan i regel få behovet av omega-3-fettsyror täckt genom att följa livsmedelsmyndigheternas rekommendationer om att äta minst 350 gram fisk i veckan. Denna mängd bör även innehålla minst 200 gram fet fisk, som sill, lax och makrill, eftersom de innehåller mest omega-3.
Vid köp av tillskott med fiskolja bör man se till att de håller en god kvalitet. Samtidigt ska man vara uppmärksam på att det tar en månads tid innan fiskoljan ger optimal effekt.

Q10 kan också förbättra överlevnaden hos hjärtsviktpatienter

Q10 är ett koenzym som både har betydelse för cellernas energiomsättning och som en antioxidant som skyddar mot oxidativ stress. Eftersom hjärtat pumpar dygnet runt har det behov av en del Q10. Men vävnadsprover har visat att många hjärtsviktspatienter har ett lågt innehåll av Q10 i hjärtat. Det visar sig dessutom att tillskott med 300 mg Q10 i läkemedelskvalitet till hjärtsviktspatienter kan förbättra hjärtfunktionen och minska dödligheten hos hjärtsviktspatienter. Detta framgår av Q-Symbio-studien, som vi tidigare har nämnt här:

»Kliniska bevis för att tillskott med Q10 hjälper vid hjärtsvik«

Referenser:

Konstatinos Prokopidis et al. Does omega-3 supplementation improve the inflammatory profile of patients with heart failure? A systematic review and meta-analysis. Heart Failure Review. 2023

Emily Henderson. Foods rich in omega-3 EPA and ALA improve outcomes in people who suffered serious heart attack. News Medical Life Sciences. Oct. 28, 2020

Helse-redaktionen. Hjertesvigt – den skjulte dræber. Magasinet helse.dk

Omega-3 fedtsyrer - Alt om kost

  • Skapad