Skip to main content

Njursten kan kopplas till selenbrist

Njursten kan kopplas till selenbristNjursten är ganska vanligt och mycket smärtsamt. Kosten har stor betydelse, och det tyder nu på att selen bidrar till att förebygga sjukdomen. Detta framgår av en större amerikansk befolkningsstudie som har publicerats i Nutrients. Samtidigt kommer författarna in på hur seleninnehållande proteiner och antioxidanter via olika mekanismer har en förebyggande effekt. Eftersom selenbrist också är ganska utbrett på grund av selenfattiga markförhållanden påpekar författarna att selentillskott kan vara nödvändigt i samband med förebyggande och reglering av njursten och andra patologiska förändringar.

Enligt data från en stor amerikansk befolkningsstudie, NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey 2007–2018), visar det sig att cirka 12 procent av männen och 10 procent av kvinnorna har drabbats av njursten. Den smärtsamma sjukdomen minskar livskvaliteten och är en enorm samhällsekonomisk börda. Njursten kan bero på olika orsaker relaterade till gener, kön, övervikt och kroniska sjukdomar som diabetes och högt blodtryck.
Kosten har under alla omständigheter stor betydelse, där man i tidigare studier redan har visat på ett samband mellan olika vitaminer och mineraler som magnesium och kalium. Som något nytt ville forskarna därför titta närmare på sambandet mellan selenbrist och njursten.
Den nya studien baserades på nya granskningar av data från den amerikanska befolkningsstudien NHANES, och omfattade 5 070 lämpade deltagare över 20 år, varav 490 tidigare hade rapporterat om en medicinsk historia av njursten. Dessutom hade deltagarnas nivå av selen i serum också mätts.
Det visade sig att det fanns ett omvänt samband mellan selennivån i serum och risken att utveckla njursten. Följaktligen löpte gruppen med det lägsta innehållet av selen i serum också den högsta risken för att utveckla njursten. Enligt forskarna är deras studie den första som undersöker sambandet mellan njursten och kroppens selenstatus. Forskarna drar därför slutsatsen att selen kan ha en positiv effekt vid förebyggande av njursten.

Hur skyddar selen mot njursten?

Selen är ett livsviktigt spårmineral som ingår i cirka 25 selenoproteiner som har avgörande betydelse för energiomsättningen, ämnesomsättningen och många andra funktioner. Forskarna bakom den nya studien hänvisar bland annat till tidigare djurstudier som pekar på att selen motverkar bildningen av kalciumoxalat, som de flesta njurstenar består av. Forskarna påpekar också att selen ingår i kraftfulla antioxidanter som skyddar njurarna mot cellskador orsakade av oxidativ stress. Det är ett tillstånd där det finns för många fria radikaler i kroppen, och mängden ökas av bland annat åldringsprocesser, förgiftning, tobaksrök, övervikt och kroniska sjukdomar. Vårt enda skydd mot de fria radikalerna och deras patologiska kedjereaktioner är olika antioxidanter, där selen spelar en unik roll när cellerna ska skyddas. Forskarna fann alltså att risken att utveckla njursten var mycket låg om selenhalten i serum var ganska hög och runt 137,5 ug/l.

Hur får man i sig tillräckligt med selen?

Några av de bästa källorna till selen är paranötter, ägg, inälvsmat och fisk. Markens innehåll av selen är av avgörande betydelse för grödornas innehåll, som varierar med hundratals procent i olika delar av världen. Eftersom jordens innehåll av selen är relativt hög i länder som USA, får befolkningen i allmänhet mycket mer selen genom spannmålsprodukter och den vanliga kosten jämfört med européer, eftersom jordens innehåll är lågt i denna del av världen.
Det kan alltså vara svårt att få i sig tillräckligt med selen i Europa, även om kosten är hälsosam och allsidig. Många kan därför dra nytta av kosttillskott, och det gäller även i förebyggande syfte och som en del av behandlingen av njursten.

Referenser:

Anni Wang et al. Relationship between Serum Selenium Level and Self-Reported History of Kidney Stone. Nutrients.

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. 2019

  • Skapad