Skip to main content

Covid-19: Mer omega-3 i blodet minskar risken för att patienter avlider

Covid-19: Mer omega-3 i blodet minskar risken för att patienter avliderPatienter som har fler omega-3-fettsyror i blodet löper 75 procent lägre risk för att avlida till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en pilotstudie från Los Angeles. Forskarna tror att detta beror på omega-3-fettsyrornas antiinflammatoriska effekt och förmåga att reglera immunförsvaret, som är rubbat vid allvarliga fall av covid-19. Forskarna kommer också in på andra näringsämnen som har antiinflammatoriska effekter.

Omega-3-fettsyrorna är livsviktiga, och därför måste vi tillföra dem genom kosten. I cellernas membran finns formerna EPA och DHA, som har en mängd olika fysiologiska funktioner. Fet fisk och fiskoljor innehåller just EPA och DHA, som därför är lättare att utnyttja.
Omega-3-fettsyrorna arbetar också i ett biokemiskt samspel med omega-6-fettsyrorna, där balansen och formen är viktig. Det innebär att om vi får för lite omega-3, skapas det en grogrund för ett antal obalanser och att immunförsvaret överreagerar med cytokinstorm och hyperinflammation, vilket kan göra infektioner med covid-19 komplicerade och livshotande.
Dagens kostvanor och onaturligt djurfoder har gjort att många människor idag får alldeles för lite omega-3, och detta kan få allvarliga hälsokonsekvenser.

I synnerhet covid-19-situationen ledde till tidig publicering

Pilotstudien utfördes på det prestigefyllda Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles, USA. Forskarna tog blodprover från 100 patienter som behandlades för infektion med covid-19. Blodproverna analyserades med avseende på deras innehåll av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. Här använde man ett index utvecklat av PhD-forskaren William Harris, som också hjälpte till att utföra studien. Enligt Harris är detta första gången han har hjälpt till att lansera en studies resultat på en offentlig webbplats innan studien har genomgått en peer review (referentgranskning). Det beror på att befolkningen så tidigt som möjligt bör ha möjlighet att kunna använda den nya informationen under den speciella covid-19-situationen. Det är till och med säkert att inta mer omega-3.

Bar ett enda dödsfall hos patienter med mest omega-3

De 100 covid-19-patienterna delades in i fyra grupper, efter hur mycket omega-3 de hade i blodet. I gruppen med mest omega-3 i blodet var det bara en som avled. I de tre grupperna med mindre omega-3 i blodet var det 13 patienter som avled. Efter att ha beaktat skillnader i patienternas ålder och kön, drog forskarna slutsatsen att patienterna med de högsta nivåerna av EPA och DHA i blodet löpte 75 procent lägre risk att avlida till följd av en infektion med covid-19, jämfört med de patienter som hade lägre nivåer. Med andra ord var den relativa risken för att avlida av covid-19 ungefär fyra gånger högre hos de patienter som hade minst omega-3 i blodet.
Huvudförfattaren bakom studien, Arash Asher, påpekar dock att studien har vissa begränsningar, och att det behövs mer forskning på området. Men mycket tyder på att resultaten är lovande. Det beror på att omega-3-fettsyrorna redan sen tidigare har en känd antiinflammatorisk effekt, som kan minska risken för att infektioner med covid-19 blir komplicerade och livshotande. Det är alltså inte coronaviruset som sådant som är livshotande, utan ett urspårat immunförsvar som angriper frisk vävnad.

Andra antiinflammatoriska näringsämnen

Studiens resultat är i linje med andra studier som visar hur högre nivåer av D-vitamin, selen och zink i blodet också kan hjälpa kroppen att tackla det nya coronaviruset. D-vitamin, selen och zink har betydelse för immunförsvaret på flera fronter, däribland ämnenas antiinflammatoriska egenskaper. Dessa egenskaper hjälper också till att motverka hyperinflammation och cytokinstorm, som har observerats vid komplicerade covid-19-fall.
Ändå blev forskarna bakom den nya pilotstudien förvånade över resultaten, eftersom de bara undersökte omega-3-innehållet i blodet hos 100 patienter. Enligt dr William Harris förväntade sig forskarteamet att studien var för liten för att man skulle kunna se något särskilt. Men den stora skillnaden i blodets innehåll av omega-3, och vem som avled av covid-19, talar fortfarande för sig själv.

Referenser

Arash Asher et al. Blood omega-3 fatty acids and death from COVID-19: A Pilot Study. medRxiv 2021

Hank Schultz. Patients with more omega-3s in blood less likely to die from COVID-19, pilot study finds. NUTRAingredients.com 12-Jan-2021

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Understanding how omega-3 dampens inflammatory reactions. ScienceDaily 2017

James J. Dicolantonio and James H. O´Keefe. The Importance of Marine Omega-3s for Brain Development and the Prevention and treatment of Behavior, Mood, and Other Brain Disorders. Nutrients. 2020

Arash Moghaddam et al. Selenium Deficiency is Associated with Mortality Risk from COVID-19. Nutrients 16 July 2020

  • Skapad