Skip to main content

Selenets betydelse för puberteten och fertiliteten

Selenets betydelse för puberteten och fertilitetenSelen är ett spårämne som ingår i över 30 livsviktiga selenoproteiner med många olika funktioner. För första gången har en studie på mexikanska barn nu avslöjat att brist på selen är förbundet med senare tillväxt av könshår och könsorgan hos pojkar. Samtidigt är det ett faktum att jorden i Mexiko är fattig på selen, och detta påverkar hela näringskedjan. Detsamma gäller i Europa, och därför har jordbrukarna i årtionden gett sina boskap tillskott med selen för att förbättra fertiliteten och förebygga en mängd bristsjukdomar. Frågan är nu hur mycket selenbrist påverkar den dåliga fertiliteten som man har observerats hos många män. För det uppskattas att mellan 500 miljoner och en miljard människor inte får tillräckligt med selen genom kosten.

Puberteten är den period i livet då en rad hormonella förändringar gör att ett barns kropp utvecklas till en vuxen kropp i stånd att reproducera. Puberteten sätts igång av hormonsignaler från hjärnan till gonaderna (äggstockarna eller testiklarna), varefter hormonerna från gonaderna stimulerar tillväxten, funktionen och transformationen av hjärnan, benen, musklerna, brösten och könsorganen.
Under de senaste årtiondena har man observerat förändringar i tidpunkten för pubertetens inträde, och hormonstörande ämnen misstänks vara orsaken till att dagens flickor får menstruation tidigare, och att hormonellt betingade cancerformer som bröst- och prostatacancer har blivit vanligare.
Det visar sig nu att kosten under barndomen inverkar med hela 25 procent vad gäller tidpunkten för pubertetens inträde. Därför ville forskarna titta närmare på selenets inflytande.

Selenets inflytande på puberteten, fertiliteten och hälsan

Selen är ett essentiellt spårämne som spelar en viktig roll för djurs och människors hälsa. Selen ingår i omkring 30 selenberoende proteiner, som bland annat har betydelse för sköldkörteln, immunförsvaret och fertiliteten. Flera selenoproteiner fungerar också som viktiga antioxidanter, som skyddar celler och vävnader från oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
Studier på människor har visat att brist på selen kan spela en roll i utvecklingen av olika cancerformer, och att tillskott med selenjäst kan ha en förebyggande effekt.
Studier på djur har visat att selenbrist kan orsaka fertilitetsproblem. Hos människor kan ett lågt intag av selen i kosten orsaka infertilitet hos män genom att försämra sädeskvaliteten och sädescellernas rörlighet, vilket är avgörande för att de ska kunna simma ända fram till kvinnans ägg och befrukta det. Å andra sidan har en av studierna på infertila män avslöjat att tillskott med selen kan öka testosteronnivån.
Man vet alltså att tillskott med selen påverkar djurs fertilitet i en positiv riktning, och därför har jordbrukarna i årtionden gett sina djur tillskott. Men inga studier har genomförts ännu på människans utveckling under puberteten.
Även om selenets verkningsmekanismer under puberteten fortfarande är oklara, är det möjligt att ett otillräckligt intag av selen kan påverka utvecklingen genom att avbryta produktionen av pubertetsrelaterade hormoner och kroppsfettnivåer eller genom att främja oxidativ stress.
Eftersom inga epidemiologiska studier hittills har undersökt förhållandet mellan selen och utveckling under puberteten, var syftet med den nya mexikanska studien att titta närmare på hur selen påverkar utvecklingen under puberteten hos den mexikanska befolkningen.

Selenbrist ger senare pubertet, mindre könshår och mindre testiklar

I den mexikanska studien deltog 274 flickor och 245 pojkar från Mexico City i åldrarna 10–18 år. Sambandet mellan barnens kostvanor och selenintag beräknades utifrån en särskild modell.
När det gällde deltagarnas utveckling under puberteten inhämtade forskarna data om tidpunkten för flickornas första menstruation, tillväxten av könshår hos båda könen samt utvecklingen av pojkarnas testiklar.
Det visade sig att de flesta barnen led brist på selen. Följaktligen hade 217 flickor och 197 pojkar ett intag av selen som låg under de officiella amerikanska rekommendationerna, som ligger på 40 mcg för barn mellan 9–13 år och 55 mcg för barn och vuxna över 14 år.
Forskarna fann att ett lågt intag av selen var förknippat med en senare pubertetsutveckling hos pojkar, efter att man hade justerat för BMI, antal syskon vid födseln, moders ålder, civilstånd, rökning och så vidare. De pojkar som inte fick tillräckligt med selen hade mindre könshår, och deras testikelvolym var också mindre jämfört med de pojkar som fick tillräckligt med selen.
Det är välkänt att tillväxten av könshår är mycket beroende av androgener (manliga könshormoner), som också har betydelse för skelett- och muskelutvecklingen.
Det finns även bevis på att selen kan påverka kroppens sammansättning genom att minska BMI:et, midjemåttet och andelen kroppsfett hos vuxna.
Olika data visade inget samband mellan flickornas intag av selen och utveckling under puberteten. Men flickor bör ändå se till att få tillräckligt med selen, eftersom det påverkar ämnesomsättningen och många andra funktioner, som också inkluderar en normal och sund graviditet.
Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients.

Tidigare forskning som forskarna hänvisar till

Tidigare forskning har enligt artikeln i Nutrients visat att tillskott med selen kan öka nivåerna av den insulinliknande tillväxtfaktorn 1 (IGF-1), som kan främja utvecklingen under puberteten med en ökad nivå av serumtestosteron, hypofyshormoner och testikeltillväxt hos män.
En klinisk studie på 443 äldre svenska deltagare avslöjade att nivåerna av IGF-1 ökade hos de deltagare som fick selentillskott, i motsats till de deltagare som fick placebo.
Även om mekanismerna ännu inte är kända är det möjligt att selenbrist och nedsatt produktion av IGF-1 hänger samman med inflammatoriska processer och oxidativ stress. Detta kan följaktligen bidra till att försena utvecklingen av pojkars könsorgan under puberteten.
Tidigare studier på handjur har visat att selentillskott främjar deras fertilitet. Under puberteten stiger selennivån i testiklarna kraftigt, och om man lider brist på selen konkurrerar hjärnan med testiklarna om de knappa reserverna.
Tidigare studier på får har avslöjat att tackans selenstatus påverkar vikten på livmodern och äggstockarna hos deras honlamm. Men inga liknande studier har gjorts på människor.

Slutsatsen av den mexikanska studien

Enligt den nya mexikanska studien på barn och ungdomar i åldrarna 10–18 år drar forskarna slutsatsen att brist på selen i kosten är förknippad med en senare utveckling av könshår, könsorgan och testikelvolym hos mexikanska pojkar. Ingen korrelation konstaterades mellan selenbrist och utveckling under puberteten hos de mexikanska flickorna. Men flickor bör ändå få tillräckligt med selen med hänsyn till många andra funktioner.
Den nya studien är den första i sitt slag på människor som visar sambandet mellan selen och utveckling under puberteten.

  • Cirka 4 av 10 danska män har nedsatt spermiekvalitet.
  • Även om det kan finnas flera orsaker till detta spelar brist på selen sannolikt en stor roll, eftersom spårämnet har betydelse för bildandet av testosteron samt antalet sädesceller och deras rörlighet.
  • Selen är också en viktig antioxidant som skyddar sädescellerna från oxidativ stress och något som kallas DNA-fragmentering, då DNA:et förstörs.
  • Selen är också viktigt för en normal och sund graviditet.

Varför har selenbrist blivit så vanligt?

Selen finns i jorden precis som andra mineraler. Mängden är avgörande för hur mycket växterna tar upp, och detta påverkar hela näringskedjan. Paranötter, frön, spannmål, gröna grönsaker och shiitakesvamp kan vara goda källor, men det kräver att grödorna skördas från en selenrik jord. Det finns också selen i äggula, inälvsmat och fisk.
Selenbrist uppstår vanligtvis i de regioner i världen där jorden är fattig på selen.

Officiella rekommendationer för selen i Danmark

De officiella rekommendationerna har nu bytt namn till RI (referensintag).
Vuxna: 11 år och uppåt – 55 mikrogram.
Barn: 1–10 år – 20 mikrogram.

  • Behovet av selen har inte fastställts med säkerhet.
  • I samband med tillskott kan det löna sig att välja selenjäst med många olika selenföreningar, som liknar selenvariationen i selenrik kost.

Referenser

Yun Liu et al. Dietary Intake of selenium in Relation to Pubertal Development in Mexican Children. Nutrients 2019

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. May 6, 2019

Aparna P. Shreenath; Jennifer Dooley. Selenium, Deficiency. NCBI October 27, 2018

Annette Hagerup. Puberteten kommer et år tidligere. Sygeplejersken 2009

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecologi. 2011

Fatemeh Tara et al. Selenium Supplementation and the Incidence of Preeclampsia in Pregnant Iranian Women: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Trial. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology. 2010

Christensen BT et al. Selenanvendelse i dansk landbrug. Rapport fra DJF 2006. Videncentret for landbrug.

  • Skapad