Skip to main content

P-piller dränerar kroppen på vitaminer och mineraler

- vilket ökar risken för många biverkningar

P-piller dränerar kroppen på vitaminer och mineralerP-piller är ett av de vanligaste preventivmedlen i Danmark. De flesta tål p-piller bra, men p-piller är också förknippade med en rad biverkningar som huvudvärk, humörsvängningar och en smärre ökad risk för blodproppar och bröstcancer. Olika biverkningar beror bland annat på att p-pillren stör många enzymprocesser som är beroende av de flesta B-vitaminer samt C-vitamin, magnesium, zink och selen.
C-vitamin, zink och selen fungerar också som viktiga antioxidanter, som skyddar våra celler och kretslopp mot oxidativ stress. Därför är det viktigt att vara välförsedd med dessa näringsämnen, så att risken för biverkningar minskas.

I Danmark använder mellan 25 och 30 procent av alla fertila kvinnor p-piller.

Sedan 1960-talet har man använt östrogen som framställts på konstgjord väg i form av etinylestradiol, som är kemiskt besläktat med det naturliga östrogenet östradiol.
P-piller innehåller också konstgjorda gestagener som ersättning för det naturliga progesteronet och delas in i kategorier beroende på vilken gestagen som ingår.
De två hormonerna i p-pillren gör så att kvinnans egen hormonproduktion pausas, ägglossningen avstannar och en graviditet därför inte kan uppstå.
Sedan p-pillren kom på marknaden har det skett en utveckling av pillren där hormonmängden och risken för biverkningar har minskats.
Det viktigaste är att risken för blodproppar har minskat. Men risken finns fortfarande kvar, och man bör också vara uppmärksam på de många andra biverkningar som framgår av följande.

P-pillret uppfanns på 1960-talet av den amerikanske forskaren Gregory Pincus, som namngav pillret.

Var försiktig om det föreligger risk för blodproppar

Blodproppar förekommer sällan hos yngre fertila kvinnor, men p-piller fyrdubblar denna risk. Risken är störst under de första 6–12 månaderna man tar pillren. Efter denna period hör man sannolikt inte till dem som löper risk för att få en blodpropp.
Kvinnor bör under alla omständigheter upplysa läkaren om eventuella sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdom eller liknande, eller sjukdomar hos närstående yngre familjemedlemmar. Dessutom bör blodtrycket också kontrolleras vid start av p-pillerbehandling och vid en kontroll tre månader efter start.
Olika förbehåll vid utskrivning av p-piller gäller just risken för blodpropp.

Bröstcancer

Var nionde dansk kvinna får bröstcancer. Även om det kan finnas många orsaker till den utbredda sjukdomen har det länge varit känt att risken ökar när man använder p-piller. Korrelationen har bland annat bekräftats i en stor dansk studie som publicerats i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine. Forskarna jämförde då siffror för 15–49 år gamla p-pilleranvändare i danska register. Resultaten visade att av hundra tusen kvinnor som gick på p-piller var det 13 fler som fick bröstcancer, jämfört med de hundra tusen kvinnor som inte gick på p-piller. Det handlar alltså om en smärre ökad risk, och fram till 30 års ålder är sjukdomen sällsynt. Men här bör man komma ihåg att bröstcancer ofta utvecklas under flera år.
Om man slutar med p-piller minskar risken för bröstcancer igen. Man bör också vara medveten om andra riskfaktorer som övervikt, för lite motion, för lite sömn, för mycket alkohol och brist på D-vitamin och selen.

Visste du att p-piller kan dränera kroppen på selen och B12-vitamin, som har cancerförebyggande egenskaper?

Livmoderhalscancer

Hos kvinnor som har en virusinfektion med HPV ger användning av p-piller en något ökad risk för att få livmoderhalscancer. Detta framgår på Kræftens bekæmpelses webbplats (den danska motsvarigheten till Cancerfonden).
Enligt en artikel publicerad i American Journal of Epidemiology kan p-piller och rökning öka risken för cellförändringar orsakade av HPV. Författaren drar slutsatsen att p-piller och rökning har en negativ effekt på kroppens status av folsyra och B12-vitamin.
På samma sätt avslöjar en annan studie som publicerats i International Journal of Women's Health att indiska kvinnor med högre koncentrationer av folsyra och B12-vitamin i blodet löper mindre risk för cellförändringar orsakade av HPV.
Mycket tyder alltså på att B12-vitamin och folsyra i tillräckliga mängder bidrar till att skydda p-pilleranvändare mot livmoderhalscancer.
Vegetarianer måste dessutom vara särskilt uppmärksamma på att få tillräckligt med B12-vitamin.

Andra biverkningar av p-piller

Vissa biverkningar kommer ganska snabbt, medan andra kan komma smygande efter en lång tid. Därför kan det vara svårt att genomskåda sammanhanget.
Här kan i synnerhet nämnas:

 • Huvudvärk.
 • Illamående.
 • Viktökning.
 • Humörsvängningar och depression.
 • Bruna pigmenteringar och fläckar – särskilt i ansiktet.
 • Mellanblödning.
 • Högt blodtryck.
 • Vaginal torrhet och minskad sexlust.
 • Överväxt av svamparten Candida albicans, som finns naturligt på slemhinnorna i vaginan och i mag-tarmkanalen. Symtomen kan bland annat omfatta vita och gryniga flytningar, matsmältningsproblem och känsligt blodsocker.
 • Rökare över 35 år löper ökad risk för hjärnblödning.

De många biverkningarna kan bero på brist på vitaminer och mineraler

Det är känt att p-piller stör flera enzymprocesser som är beroende av vitaminer och mineraler. Detta kan med stor sannolikhet vara orsaken till de många olika biverkningarna.
P-piller kan speciellt öka behovet av B6-vitamin, folsyra, B12-vitamin, C-vitamin, magnesium, selen och zink. Följande översikt visar några av dessa näringsämnens betydelse och funktioner. Det innebär samtidigt att en brist på ett eller flera av följande näringsämnen kan påverka de nämnda funktionerna i en negativ riktning.

B6-vitamin

 • Energiomsättning
 • Nervsystem och mental balans
 • Hormonsystem och immunsystem
 • Antioxidant

Folsyra (B9-vitamin)

 • Energiomsättning
 • Blodbildning
 • Mental balans
 • Reglerar nivån av homocystein i blodet, där för höga mängder ökar risken för blodproppar.

B12-vitamin

 • Energiomsättning
 • Nervsystem och kognitiv förmåga
 • Blodbildning
 • Immunsystem

C-vitamin

 • Immunförsvar
 • Bindväv
 • Kretslopp och sårläkning
 • Stresströskel
 • Antioxidant

Magnesium

 • Energiomsättning
 • Nervsystem och mental balans
 • Muskler och avkoppling
 • Blodtryck och hjärta
 • Ben

Selen

 • Sköldkörteln och metabolism
 • Kretslopp
 • Immunförsvar
 • Fertilitet
 • Antioxidant
 • Flera cancerhämmande mekanismer

Zink

 • Hud, hår, naglar
 • Syn, hörsel, smak, aptit
 • Immunförsvar
 • Fertilitet
 • Antioxidant

P-piller ökar risken för oxidativ stress – och antioxidanter skyddar cellerna

Som det framgår kan p-piller bland annat öka behovet av C-vitamin, B6-vitamin, selen och zink. Dessa näringsämnen fungerar samtidigt som några av de viktigaste antioxidanterna som på olika sätt skyddar våra celler och kretsloppet mot fria radikaler. De fria radikalerna är aggressiva molekyler som bidrar till åderförkalkning, cellskador, DNA-mutationer, sjukdomar och förfall.
De fria radikalerna är en biprodukt av vår egen andning, och mängden ökar under stress, inflammation, förgiftning, tobaksrökning, bestrålning och åldrande.
Vi utsätts för oxidativ stress när det finns en störning i balansen mellan antioxidanter och fria radikaler. P-piller kan därmed öka risken för oxidativ stress i kroppen om det föreligger brist på C-vitamin, B-vitamin, selen och zink.

P-piller är mindre lämpliga för:

 • Kvinnor som röker mycket.
 • Mycket unga kvinnor som ännu inte är färdigutvecklade.
 • Kvinnor som ammar.
 • Kvinnor som inte har haft regelbunden menstruation under en längre tid.
 • Kvinnor med högt blodtryck, diabetes, migrän och hjärtsjukdomar.
 • Kvinnor med höga kolesterolnivåer i blodet.
 • Kvinnor med ett BMI över 30.

P-piller är inte lämpliga för:

 • Kvinnor över 35 år som röker.
 • Kvinnor som har haft blodproppar eller kärlinflammation.
 • Kvinnor med bröstcancer.
 • Kvinnor med leversjukdom.
Om man inte tål p-piller kan man byta till ett annat märke eller gå över till en annan form av preventivmedel.
P-pilleranvändare bör under alla omständigheter se till att vara välförsedda med folsyra, B12-vitamin, C-vitamin samt magnesium, zink och selen för att minska risken för kort- och långsiktiga biverkningar.

Referenser

Thomas Hoffmann. Skal jeg lægge p-pillerne på hylden for at undgå brystkræft? www.videnskab.dk december 2017
https://videnskab.dk/krop-sundhed/skal-jeg-laegge-p-pillerne-paa-hylden-for-at-undgaa-brystkraeft

Catherine A. Hendricks: Genital human papillomavirus infection: incidence and risk factors in a cohort of female university students. American Journal of Epidemiology. 2003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12543621

Chandrika J P. et al. Indian women with higher serum concentrations of folate and vitamin B12 are significantly less likely to be infected with carcinogenic or high-risk (HR) types of human papillomaviruses (HPVs)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2971743/

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/hormoner/

https://www.apoteket.dk/sundhed/praevention/p-piller

https://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/p-piller.htm

https://www.netdoktor.dk/sex_samliv/naturlige_kunstige_oestrogener.htm

https://www.netdoktor.dk/vitaminer/vitaminb6.htm

https://www.netdoktor.dk/vitaminer/folinsyre.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410054/

https://www.scientificamerican.com/article/how-birth-control-pills-affect-your-nutritional-needs/

De Sousa Almeida-Filho B et al. Vitamin D is associated with poor breast cancer prognostic features. J Steroid Biochem Mol Biol 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29031688

Harris HR, et al. Selenium intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women. Breast Cancer Res Treat. 2012.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22736377

 • Skapad