Skip to main content

ADHD: Tillskott med vitaminer och mineraler visar en positiv effekt på känslomässiga störningar och tillväxt

ADHD: Tillskott med vitaminer och mineraler visar en positiv effekt på känslomässiga störningar och tillväxtUnder de senaste årtiondena har antalet barn och unga med ADHD ökat våldsamt, och kosten betyder mycket. I detta sammanhang visar en ny amerikansk-kanadensisk studie att tillskott med alla essentiella vitaminer och mineraler kan förbättra humöret, koncentrationen och andra känslomässiga störningar hos barn med ADHD. Kosttillskotten kan också förbättra barnens tillväxt.

ADHD är en sjukdom som kännetecknas av ouppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet. Det finns dessutom många som har svårt att sova eller får andra neurologiska sjukdomar som ångest och depression. ADHD tillskrivs ofta ärftliga faktorer, men det kanske inte förklarar den kraftiga ökningen eftersom våra gener inte kan förändras så mycket på några få årtionden. Det finns alltså faktorer i miljön som främjar sjukdomen, där det nu ligger mer fokus på kost och essentiella näringsämnen.
Forskarna bakom den nya studien hänvisar dessutom till tidigare studier som redan visat att tillskott med enkla näringsämnen som zink och magnesium har visat positiva effekter, och att omega-3-fettsyror har visat störst effekt. Dessutom har tidigare studier på vuxna och barn visat att ett brett tillskott med vitaminer och mineraler har en positiv effekt på känslomässiga störningar som irritabilitet, aggressivitet och ilska.

Den nya studien ger mer hopp för barn med ADHD

I den nya studien gick forskarna ett steg längre. Det var 126 deltagande barn med ADHD från USA (Oregon och Ohio) och Kanada, som delades in i två grupper. Barnen hade ännu inte börjat med medicinering och deras föräldrar deltog vid sidan av. Under åtta veckor fick den ena gruppen av barn kapslar med ett brett spektrum av vitaminer och mineraler i organiska, lättupptagliga former plus kolin och några enstaka aminosyror som L-karnitin, L-metionin och N-acetylcystein. Doser med vitaminer och mineraler motsvarade officiella rekommendationer eller upp till den övre säkra gränsen (UL). Den andra gruppen ADHD-barn fick samma antal kapslar med placebo.
Varken forskarna, föräldrarna eller barnen visste vem som fick vad. Under studiens gång fyllde forskarna och föräldrarna i särskilda rapporter (CGI och CASI-5), som återspeglade barnens ADHD-symtom, humörsvängningar, irritation, ilska och andra känslomässiga störningar. Barnens höjd mättes också.
Det visade sig att 58 procent av de ADHD-barn som fick tillskott med vitaminer och mineraler upplevde klara förbättringar vad gäller ADHD-symtom, irritabilitet och andra känslomässiga störningar. I placebogruppen var det bara 18 procent som upplevde förbättringar.
Det visade sig dessutom att de barn som fick tillskott med vitaminer och mineraler också växte 6 mm mer på höjden jämfört med de barn som fick placebo. Detta är enligt forskarna goda nyheter, eftersom ADHD-läkemedel ofta gör att barn växer mindre än normalt.
Eftersom ADHD-läkemedel är förbundna med andra allvarliga biverkningar och inte heller hjälper på alla barn, är det enligt forskarna uppmuntrande att över hälften av barnen fick det bättre med den säkra behandlingen i form av vitaminer och mineraler.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Hur verkar vitaminer och mineraler på ADHD?

Enligt forskarna ska framtida studier klargöra hur de enskilda vitaminerna och mineralerna påverkar ADHD-symptom. I detta sammanhang kommer forskarna med hypoteser som behandlar:

  • Tarmfloran och de många metaboliter som utsöndras.
  • Minskning av markörer för inflammation, som även kan förekomma i hjärnan.
  • Optimering av neurotransmittorer som är viktiga för hjärnan och nervsystemet.

Mer information om näringsämnen och ADHD

Flera tidigare studier visar att utbredd brist på D-vitamin, omega-3-fettsyror, magnesium och B-vitaminer har särskilt stor betydelse för utvecklingen av ADHD, och att tillskott av god kvalitet kan lindra symtomen. Ett stabilt blodsocker är också viktigt.

Referenser:

Jeanette M. Jonhstone et al. Micronutrients for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Youths: A Placebo-Controlled Randomized Clinical Trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2022

Elsevir. Micronutrients (vitamins + minerals) show benefit for children with ADHD and emotional dysregulation. ScienceDaily. April 26, 2022

James J. Dicolantonio and James H. O´Keefe. The Importance of Marine Omega-3s for Brain Development and the Prevention and treatment of Behavior, Mood, and Other Brain Disorders. Nutrients. 2020

Helen Saul Case. Magnesium demper hyperaktivitet blant AD/HD-barn. Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft. 2017

  • Skapad