Skip to main content

Finns det något samband mellan B6-vitamin och svårighetsgraden av covid-19?

Finns det något samband mellan B6-vitamin och svårighetsgraden av covid-19?B6-vitamin har betydelse för energinivån, immunförsvaret, nervsystemet och många andra funktioner. Det är också möjligt att B6-vitamin kan minska svårighetsgraden av covid-19-infektioner. Detta framgår av en artikel publicerad i Frontiers in Nutrition, skriven av forskare från Japan, Kina och Thailand. Forskarna hänvisar samtidigt till flera kliniska studier som avslöjar hur C-vitamin, D-vitamin, magnesium och zink kan reducera svåra symtom hos covid-19-patienter. Och de efterlyser mer uppmärksamhet och studier på B6-vitamin. Detta beror på att de patienter som drabbas allvarligt av covid-19 ofta har kroniska sjukdomar och brist på flera livsviktiga näringsämnen.

B6-vitamin är en av de centrala molekylerna i cellerna, där det är involverat i över 150 enzymaktiviteter. B6-vitamin är följaktligen viktigt för energiomsättningen, immunförsvaret, nervsystemet, hormonsystemet och som en antioxidant, som skyddar cellerna. B6-vitamin har också betydelse för utnyttjandet av magnesium, som ingår i över 300 enzymprocesser.
B6-vitamin finns i kött, fisk, grönsaker, bananer, fullkornsprodukter, ägg och mejeriprodukter.
Brist och dåligt utnyttjande kan orsakas av ensidiga kostvanor, stress, övervikt, åldringsprocesser, överkonsumtion av alkohol och andra stimulantia, p-piller och andra hormonpiller samt vissa läkemedel. Det innebär därför att många med stor sannolikhet lider brist på det viktiga vitaminet.

  • B6-vitamin kallas även pyridoxin, och det omvandlas till de aktiva formerna pyridoxal 5-fosfat (PLP) och pyridoxaminfosfat.
  • Eftersom B6-vitamin är vattenlösligt och inte kan lagras i kroppen behöver vi ett regelbundet intag.

Sambandet mellan kroniska sjukdomar, covid-19 och komplikationer

Enligt författarna bakom den nya artikeln finns det växande bevis för att B6-vitamin skyddar mot kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. B6-vitamin har också betydelse för immunförsvaret, och brister ökar risken för virusinfektioner.
Författarna hänvisar samtidigt till att covid-19-patienter är mer benägna att lida av kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes.
Av 138 kinesiska covid-19-patienter hade 46 % redan sen tidigare kroniska sjukdomar, däribland högt blodtryck (31 %), hjärt-kärlsjukdomar (15 %) och diabetes (10 %).
Av 1 043 italienska patienter hade 68 % kroniska sjukdomar, varav 49 % led av högt blodtryck, 21 % av hjärt-kärlsjukdomar och 10 % av diabetes.
Av 7 162 amerikanska patienter hade 38 procent kroniska sjukdomar, varav diabetes, kroniska lungsjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar var vanligast.

Varför kan brist på B6-vitamin vara farligt?

B6-vitamin är involverat i produktionen av vita blodkroppar och antikroppar, som hjälper kroppen att bekämpa infektioner. B6-vitamin är också involverat i processer som säkerställer att immunförsvaret reagerar på lämpligt sätt.
När infektioner med covid-19 blir komplicerade och livshotande beror det på att immunförsvaret överreagerar med cytokinstorm och hyperinflammation, som angriper och skadar frisk vävnad i lungorna, kretsloppet och på andra ställen med risk för organsvikt. Det finns också en risk för att blodkärl läcker, att blodet koagulerar och att blodproppar bildas. I detta avseende tillhör B6-vitamin (PLP) de näringsämnen som motverkar inflammation och blodproppar.
Nuvarande studier på B6-vitamin visar att tillskott kan sänka blodtrycket hos patienter med högt blodtryck och därmed minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och stroke.
Studier har också visat att tillskott med B6-vitamin kan minska förekomsten av diabetes och tillhörande komplikationer.
När det gäller lunginflammation var det mer sannolikt att möss som inte fick någon B6-vitamin i kosten var mer benägna att drabbas av infektion, jämfört med möss som fick B6-vitamin.
Enligt författarna bakom den nya artikeln är det känt sen tidigare att patienter med covid-19 ofta har ett lågt antal vita blodkroppar (lymfocyter) och hyperinflammation.
I detta avseende är det möjligt att B6-vitamin kan stärka immunförsvarets normala respons och minska hyperinflammation och cytokinstorm genom att reducera inflammationsmarkörer.
Det är därför nödvändigt med tillräckliga mängder av B6-vitamin i blodet, så att det finns tillräckligt med vita blodkroppar så att immunförsvaret inte överreagerar.

Mer forskning och prioritering av förebyggande mot covid-19

Enligt författarna bakom den nya artikeln finns det ännu inga kliniska studier som behandlar vikten av B6-vitaminets betydelse för covid-19-patienter, och det finns ett stort behov av att klargöra de terapeutiska alternativen genom flera studier.
De officiella rekommendationerna, RI (referensintag), för vuxna och barn över 11 år ligger på 1,4 mg. Naturligtvis är det bäst att få tillräckligt med B6-vitamin genom en varierad kost, men många äter ensidigt och ohälsosamt. Övervikt, åldringsprocesser, stimulantia, hormonpiller och vissa läkemedel kan också orsaka brister, och då är det relevant med tillskott.
Enligt den nya artikeln förutsätter vissa forskare att tillskott med 5–10 mg kan vara lämpligt som ett led i förebyggandet mot covid-19. Men det bör också läggas fokus på andra näringsämnen.
En schweizisk expertpanel av läkare och professorer påpekar till exempel att utbredda brister på C-vitamin, D-vitamin, selen, zink och omega-3-fettsyror bidrar till nya vågor av covid-19, och att infektioner blir livshotande. Därför kräver denna kris omedelbara åtgärder med mer fokus på kost och nödvändiga tillskott.

Referenser

Guan Yu Lim. Vitamin B6 and COVID-19: Experts call for clinical studies to validate evidence / demonstrate potential. NUTRAingredients.com 04-Jan-2021

Thanutchaporn Kumrungsee. Potential Role of Vitamin B6 in Ameliorating the Severity of COVID-19 and Its Complications. Front. Nutr. 29 October 2020

Mary J. Brown et al. Vitamin B6 Deficiency. StatPearls October 3. 2020

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. 2020

  • Skapad