Skip to main content

Selenets livsviktiga roll i försvaret mot covid-19 och andra RNA-virus

Selenets livsviktiga roll i försvaret mot covid-19 och andra RNA-virusVår näringsstatus har avgörande betydelse för hälsan och hur vi hanterar infektioner. I detta sammanhang har selen flera funktioner inom immunförsvaret, som en antioxidant och genom att motverka olämpliga inflammationer. Selen spelar dessutom en roll för att virus inte ska mutera, vilket gör dem farligare eller skapar nya vågor. Ett kinesiskt forskarteam har nu granskat ett antal studier om selenets nyckelroll i försvaret mot influensa, hiv och andra RNA-virus. Det framgår bland annat att risken för att få en covid-19-infektion är tio gånger lägre i områden där jorden är rik på selen. Det är därför problematiskt att selenbrist är utbrett i Europa, Kina, Afrika och på många andra platser på grund av selenfattiga jordar.

Eftersom covid-19 är ett RNA-virus med en enorm förmåga att mutera har vaccinerna en begränsad effekt, vilket ger upphov till nya utmaningar. Därför antar flera forskare att näringsterapi kan bidra till att förebygga och behandla covid-19 och andra virusinfektioner. De kinesiska forskarna har därför granskat den omfattande publicerade forskning som redan finns om selen i förhållande till covid-19 och andra RNA-virus.

Selenbrist är alarmerande vanligt

Jordens naturliga innehåll av selen kan variera flera hundra procent i olika delar av världen. Intensiva odlingsmetoder kan utarma jorden ytterligare, och detta återspeglar sig i hela näringskedjan. WHO har rapporterat att mer än 40 länder lider brist på selen, där de lägsta nivåerna har observerats i Europa, Afrika och ett långt bälte som sträcker sig från nordöstra till sydcentrala Kina.

Det antas att cirka en miljarder människor världen över lider brist på selen.

Selenets roll för immunförsvaret

Selen ingår i en rad selenoproteiner som har betydelse för immunförsvaret på följande fronter:

  • Det medfödda immunförsvaret, som slåss mot de flesta bakterier utan att vi märker något alls.
  • Det förvärvade immunförsvaret, som har förmåga att specialisera sig, bilda antikroppar och immunitet.
  • Immunsystemets celldelning och kommunikation, som är avgörande för normala reaktioner.
  • Antioxidanter som GPx-enzymer, som skyddar de friska cellerna när immunförsvaret går till ingrepp.
  • Motverkar olämpliga inflammationer.
  • Motverkar att virus muterar.

När immunförsvaret angriper bildar det bland annat cytokiner, fria radikaler och inflammatoriska processer, som ska förstöra virusinfekterade celler snabbt och effektivt. Men immunförsvaret får inte överreagera, så att det uppstår oxidativ stress där det förekommer en obalans mellan fria radikaler och skyddande antioxidanter. Oxidativ stress är nämligen en viktig orsak till att infektioner med covid-19 och andra RNA-virus blir komplicerade och livshotande.

Överblick mellan förhållandet mellan selen och RNA-virus

I översiktsartikeln granskar de kinesiska forskarna en rad studier som behandlar selenets roll vid förebyggande av behandling av infektioner med olika RNA-virus, vilka framgår av följande, och som också sätts i relation till covid-19.

Hiv

Mer än 35 miljoner människor är smittade med hiv och cirka 1,5 miljoner dör årligen av aids. I Afrika och USA har man funnit att ju mindre selen det finns i jorden, desto snabbare utvecklas sjukdomen och desto högre är dödligheten från aids i dessa områden. Studier har visat att tillskott med 200 mikrogram selen om dagen kan förbättra immunförsvarets T-celler och hämma utvecklingen av hiv.

Ebola

Ebola är vanligast i Afrika där jorden är selenfattig. I de sena stadierna får patienterna inre blödningar. Eftersom selen är viktigt för blodkoagulering genom att reglera förhållandet mellan enzymerna trombin och prostacyklin, antar forskarna att allvarlig selenbrist bidrar till sjukdomens dödlighet. Studier har visat att tillskott med selen kan minska dödstalen. Det är dessutom möjligt att tillskott med selen kan skydda cirkulationen i komplicerade covid-19-fall via samma mekanismer.

Coxsackievirus

Keshans sjukdom, som är en dödlig hjärtsjukdom, upptäcktes första gången i Keshan-provinsen i nordöstra Kina där jorden är extremt fattig på selen. Keshans sjukdom orsakas av ett annars harmlöst RNA-virus, coxsackie, som immunförsvaret inte kan bekämpa vid brist på selen. Redan 1965 började kineserna i området att förebygga och utrota den fruktade sjukdomen med selentillskott.
En amerikansk studie har sedan dess avslöjat att möss infekterade med coxsackievirus i kombination med selenbrist har ökade mutationer. De infekterade mössen med selenbrist utvecklade också allvarliga lungkomplikationer, medan de möss som hade tillräckligt med selen bara fick milda symtom.
Forskarna bakom den nya artikeln hänvisar därför till att selen kan bidra till att covid-19 inte muterar och blir farligare.

Influensa

Nya muterade influensastammar kommer ofta från selenfattiga områden, där de överförs till människor från fåglar eller grisar. Som regel är influensa en ofarlig sjukdom. Men om immunförsvaret är svagt eller rubbat kan det i vissa fall uppstå komplicerad lunginflammation eller livshotande blodförgiftning. Det har rapporterats att selenbrist ökar risken för att smittas med influensavirus, och att det uppstår skada på lungvävnaden som ett resultat av oxidativ stress. Kliniska studier har redan visat att selen har en positiv effekt på immunresponsen i samband med influensa.

Selenets betydelse för covid-19

Infektion med covid-19 börjar vanligtvis när viruset infekterar celler i näsan och sprider sig till de nedre luftvägarna. De flesta är dock i stånd att avvisa smitta, eller så får de en mild till måttlig infektion. Men om immunförsvaret inte fungerar optimalt kan det i svåra fall uppstå akut andningssvikt, även kallat ARDS (acute respiratory distress syndrome). En viktig orsak är oxidativ stress och hyperinflammation i epitelcellerna i lungorna. Det kan också uppstå hyperinflammation i epitelcellerna i blodkärlen samt andra organ, vilket kan leda till cirkulationssvikt och att patienten avlider.
Som nämnts är selen viktigt för att immunförsvaret ska kunna reagera snabbt och effektivt. Selen ingår också i de kraftfulla antioxidanterna GPx-enzymer, som motverkar oxidativ stress och därmed skyddar epitelcellerna i luftvägarna, cirkulationen och andra ställen.
I Kina, där det finns stora skillnader i jordens seleninnehåll, har man funnit att risken för att få en covid-19-infektion är tio gånger lägre i områden där jorden är rik på selen.
Man har också funnit ett positivt samband mellan hårets innehåll av selen och förmågan att återhämta sig efter en covid-19-infektion.
En tysk studie har rapporterat att patienter som överlevde covid-19-infektioner hade högre nivåer av selen i blodet, jämfört med de patienter som avled.
En studie från Korea har visat att covid-19-patienter som fick lunginflammation led av omfattande selenbrist.

Slutsats

Selenfattiga jordar i stora delar av världen är en allvarlig riskfaktor för spridningen och svårighetsgraden av covid-19. Selen har avgörande betydelse för immunförsvaret och som antioxidant. De antiinflammatoriska egenskaperna bidrar till att immunförsvaret kan klara av infektioner med covid-19 och andra RNA-virus utan komplikationer. Selen spelar dessutom en roll för att RNA-virus inte ska mutera, vilket gör dem farligare eller skapar nya vågor. Tillskott med selen kommer därför att vara relevanta för många befolkningsgrupper med selenbrist. Selentillskott kommer också att vara relevant som ett komplement vid behandling av svåra covid-19-fall. Forskarna bakom den nya översiktsartikeln efterlyser därför fler studier på området.
Den nya översiktsartikeln har publicerats i tidskriften Environmental Research.

Tillskott med selen

Danska grödor är generellt fattiga på selen och brist är vanligt. Undersökningar visar att RI, som är satt till 55 mikrogram, inte är tillräckligt för att mätta selenoprotein P, som används som markör för kroppens selenstatus. För att mätta selenoprotein P bör man inta cirka 100 mikrogram selen om dagen. I de flesta humana studier har man använt doser på 100–200 mikrogram selen. Tillskott med selenjäst, som innehåller många selenoproteiner, ger en större likhet med selenvariationen i selenrik kost. Enligt Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ligger den övre gränsen på 300 mg selen om dagen.

Glöm inte D-vitamin, C-vitamin och zink i kampen mot virusinfektioner

Som beskrivits i tidigare artiklar på den här webbplatsen är det ingen slump att virusinfektioner ofta uppstår under vintermånaderna, då bristen på D-vitamin är mer utbredd. Vi behöver dessutom C-vitamin och zink, som också stärker immunförsvaret och motverkar oxidativ stress.

Referenser:

Qiyuan Liu et al. Selenium (Se) plays a key role in the biological effects of some viruses: Implications for COVID-19. Environmental Research. 2021

Olivia M. Guillan et al. Selenium, Selenoproteins and Viral Infection. Nutrients 2019

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017

Lutz Shomburg. Dietary Selenium and Human Health. Nutrients 2017

Hoffmann Peter R et al. The influence of selenium on immune responses. Mol Nutr Food Res.

Arthur John R et al. Selenium in the Immune System. The Journal of Nutrition. 2003.

Beck MA, Levander OA. Host nutritional status and its effect on a viral pathogen. J Infect Dis. 2000.

Cowgill U.M. The distribution of selenium and mortality owing to acquired immune deficiency syndrome in the continental Unites States. Biol Trace Elem 1997

  • Skapad