Skip to main content

D3-vitamin har en terapeutisk effekt mot infektioner och andra sjukdomar

- till skillnad från D2-vitamin

D3-vitamin har en terapeutisk effekt mot infektioner och andra sjukdomarD2-vitamin finns naturligt i växtriket och D3-vitamin förekommer naturligt i djurriket. Det är också D3-vitamin som vi bildar från solen. Men ett team av forskare från universiteten i Surrey och Brighton i Storbritannien har nu funnit att det är stor skillnad mellan de två D-vitaminerna. Forskarna tvivlar därför på vilken effekt D2-vitamin har på vår hälsa till skillnad från D3-vitamin, som är avgörande för att immunförsvaret ska kunna bekämpa infektioner som covid-19. Eftersom de flesta celler har receptorer för D-vitamin har det också betydelse för cancerförebyggande, nervsystemet, humöret och många andra funktioner. Men det kräver att D3-vitaminformen vi får från kosten eller bildar från solen först aktiveras.

  • D-vitamin är ett fettlösligt vitamin som finns i olika former med likheter i den kemiska strukturen.
  • D2-vitamin (ergokalciferol) finns i vissa växter som svampar, som bildas utifrån solens UVB-strålar.
  • D3-vitamin (kolekalciferol) finns i feta animaliska produkter som torsklever, sill, lax, grädde och ägg.
  • Människan bildar kolekalciferol utifrån solens UVB-strålar och ett kolesterol i huden.
  • I levern omvandlas båda formerna till kalcidiol, som mäts i blodet som 25-hydroxivitamin D3.
  • Kalcidiol omvandlas i njurarna, immunsystemets vita blodkroppar, blodkärl och på andra ställen till den aktiva steroidformen kalcitriol (1,25-dihydroxivitamin D3).

Det är alltså kalcitriol som binder sig till D-vitaminreceptorerna i de flesta av kroppens celler. Följaktligen reglerar D3-vitamin i form av kalcitriol en mängd biokemiska processer i kroppen och cirka 10 procent av våra gener, som också har betydelse immunförsvaret, cancerförebyggande, nervsystemet, humöret, blodsockret och många andra funktioner.

D3-vitamin är bäst för att aktivera gener och signalsystem i immunförsvaret

Forskare från universiteten i Surrey och Brighton i Storbritannien har studerat effekten av tillskott med 15 mikrogram D2-vitamin eller 15 mikrogram D3-vitamin under en vinterperiod på 12 veckor. Deltagarna var friska brittiska kvinnor av vit europeisk härkomst eller sydasiatisk härkomst i åldern 20–64 år. Forskarna undersökte mer specifikt aktiviteten hos vissa gener och signalsystem.
Tvärtemot vad många tror fann forskarna att tillskott med de två D-vitaminerna inte hade samma effekt. Forskarna fann att D3-vitamin hade en tydlig effekt på immunsystemet genom att stimulera typ-1-interferonsystemet i kroppen. Typ-1-interferoner är en del av immunsystemet som mobiliserar kroppens första försvar mot bakterier och virus. På så sätt kan immunsystemets stormtrupper bekämpa de flesta bakterier utan att bli sjuka. Typ-1-interferoner spelar också en viktig roll i regleringen av inflammationsprocesser, aktiveringen av T-celler och bekämpningen av cancerceller.
Därför kan tillräckliga mängder av D3-vitamin i blodet förebygga att bakterier och virus får fotfäste och förökar sig i kroppen, vilket leder till infektioner. Eftersom D-vitamin har så många andra funktioner i kroppen kan det också bidra till att förebygga benskörhet och många andra sjukdomstillstånd.
Forskarna fann inte att tillskott med D2-vitamin hade samma effekt på genaktiviteter, interferoner och immunförsvaret.
Enligt studiens data visade det sig dessutom att deltagarna av vit europeisk härkomst och sydasiatisk härkomst reagerade olika på de två tillskotten. Därför efterlyser forskarna fler studier på detta område.

  • Kosten bidrar vanligtvis inte med D2-vitamin, men vissa födokällor kan mycket väl vara berikade.
  • Vi kan snabbare och enklare omvandla D3-vitaminformen från solen, feta animaliska källor och tillskott till den aktiva formen kalcitriol.

 Vi har behov av tillskott med D3-vitamin

Enligt forskarna är brist på D-vitamin särskilt utbredd under vintermånaderna och i områden med begränsad sol. Coronapandemin har ytterligare begränsat solexponeringen, eftersom många har tillbringat mer tid inomhus, och munskydd ytterligare hämmar hudens egen produktion av D-vitamin. Det ska också tilläggas att äldre, mörkhyade, diabetiker, överviktiga och kroniskt sjuka har svårare att bilda eller aktivera D-vitamin.
Därför rekommenderar forskarna särskilt tillskott med D-vitamin under vintermånaderna och vid bristtillstånd.
Eftersom D2-vitamin från växtriket och tillskott med D2-vitamin som nämnts har en tveksam effekt på hälsan, rekommenderar forskarna tillskott i D3-form. Om man berikar livsmedel bör det också vara med D3-vitamin, även om det kostar något mer.
Den nya studien har publicerats i Frontiers in Immunology.

D-vitamintillskott och behov

Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar nu att alla tar tillskott under vintermånaderna, och att sårbara grupper tar starkare tillskott hela året. Det verkliga behovet av tillskott beror på många faktorer som solexponering, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar. Det är under alla omständigheter viktigt att ha optimala nivåer i blodet hela året.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på 100 mikrogram för vuxna, inklusive gravida och ammande.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser

Louise R, Durrant et al. Vitamin D2 and D3 Have Overlapping But Different Effects on The Human Immune System Revealed Through Analysis of The Blood Transcriptome. Frontiers in Immunology, 25 February 2022

University of Surrey. Study questions the role of vitamin D2 in human health but its sibling, vitamin D3, could be important fighting infections. ScienceDaily. February 25, 2022

J. Wesley Pike and Mark B. Meyer. Fully-activated Vitamin D (calcitriol) is produced inside and outside of the kidneys. J Clin Invest 2020

Interferon type I - Wikipedia

  • Skapad