Skip to main content

D-vitamins positive effekter ved sklerose

D-vitamins positive effekter ved skleroseDer er en sammenhæng mellem D-vitaminmangel og udviklingen af sklerose. Men der har manglet studier, som afslører, hvorvidt tilskud med D-vitamin kan bremse sygdommens udvikling. I en nyt placebokontrolleret studie på rotter med fremskreden sklerose har forskerne derfor set nærmere på dette. Studiet afslørede, at tilskud med D-vitamin modvirker oxidativ stress, kronisk inflammation og andre processer, som forårsager de neurologiske skader. Studiet er publiceret i Nutrients.

Sklerose, der også kaldes for multiple sklerose (MS), er en kronisk autoimmun sygdom i centralnervesystemet (hjernen og rygmarven), som især rammer unge voksne. Sygdommen er karakteriseret af oxidativ stress og inflammatoriske processer, der angriber og ødelægger det isolerende fedt, myelin, omkring nervecellernes lange fibre (axoner). Dette går ud over nerveimpulserne. Da sklerose kan ramme alle dele af centralnervesystemet, kan der optræde træthed, forstyrrelser af sanser og symptomer fra hele kroppen. Sygdommen er også præget af atakker, som er nye neurologiske symptomer eller genopblussen af gamle symptomer, der varer mindst 24 timer og ikke skyldes feber/infektion.
Sklerose rammer flere kvinder end mænd. Tobaksrygning, fedme og infektion med Epstein-Barr virus (mononukleose/kyssesyge) øger risikoen. Det samme gør mangel på D-vitamin, som har betydning for immunforsvaret og de fleste celletyper i hjernen. Det er da også kendt, at sklerose er mere udbredt på de nordligere himmelstrøg, da vi kun kan danne D-vitamin i sommerhalvåret, hvor solen står højt nok på himlen.

D-vitamintilskud har en positiv effekt på flere parametre

I det nye studie brugte forskerne rotter, som de havde udsat for inflammation og ødelæggelse af nervefibrenes myelin, som man også ser ved fremskreden sklerose. Derefter undersøgte forskerne, hvorvidt tilskud med D-vitamin kunne have en positiv effekt ved at reducere oxidativ stress, inflammation og de patologiske processer i centralnervesystemet. Til dette formål brugte forskerne mørke Agouti rotter, hvor den ene gruppe fik en standard rottekost og tilskud med D-vitamin (10 mikrogram om ugen), og den anden gruppe kun fik standardkost.
Rotternes hjerner blev vurderet ved at måle forskellige immunologiske og kemiske markører i relation til:

  • Nerveceller, som er den vigtigste celletype i centralnervesystemet.
  • Demyelinisering – dvs. ødelæggelse af nervecellernes myelin
  • Aktivering af mikroglia – en immuncelletype i centralnervesystemet, der spiller en vigtig rolle i lokale inflammationer og neurologisk degeneration.
  • Apoptose, som er programmeret celledød.
  • Neurofilament light chain, som er en markør for skader og degeneration, primært af nervefibre i dybe hjernestrukturer og rygmarv.
  • Reaktive astrocytter, som er gliacelletyper (støtteceller) i centralnervesystemet.
  • Oxidativ stress, som er en tilstand med for mange frie radikaler i forhold til beskyttende antioxidanter.
  • Total antioxidant kapacitet (TAC)

Niveauet af D-vitamin i rotternes blod blev også målt. Forskerne fandt, at der var signifikante forskelle mellem den gruppe rotter, der fik D-vitamin, og den gruppe rotter, der kun fik standarddiæt. Disse forskelle gjorde sig gældende indenfor alle de forskellige markører og de patologiske forandringer i vævet. De rotter, som fik tilskud med D-vitamin, havde således et mindre tab af myelin og en mindre aktivering af mikroglia som tegn på reducering af inflammation og de autoimmune reaktioner. Rotterne, der fik tilskud med D-vitamin, havde også mindre oxidativ stress og færre nerveceller, der udførte apoptose, som tegn på flere sunde nerveceller. Alt i alt viser studiet, at tilskud med D-vitamin har en positiv effekt på de forskellige patologiske forandringer, som optræder ved sklerose.

D-vitamintilskud, optimale doser og interaktioner med magnesium

De officielle anbefalinger af D-vitamin ligger i Danmark på 5-20 mikrogram, hvor sårbare grupper bør tage 10-20 mikrogram hele året. Men det er sjældent nok til at optimere blodets niveau.
Daglige anbefalinger af D-vitamin til patienter med sklerose ligger sædvanligvis på 25-100 mikrogram om dagen. Ifølge EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, ligger den øvre grænse på 100 mikrogram om dagen, og denne dosis kan de fleste med hvid hud sagtens producere i let påklædning på en sommerdag med høj sol.
Ikke desto mindre har der været forskellige resultater i studier, hvor man har givet større doser D-vitamin til mennesker. Dette kan sandsynligvis skyldes udbredt mangel på magnesium, idet magnesium bidrager til at aktivere den D-vitaminform, vi danner fra solen eller får gennem tilskud. Det betyder samtidig, at man ikke skal forvente den optimale effekt af D-vitamintilskud, hvis man mangler magnesium.
Det er under alle omstændigheder vigtigt at fokusere på blodets niveau af D-vitamin, som normalt bør ligge mellem 75-160 nmol/L, og helst i den høje ende ved sklerose.

Referencer:

Michaela Tanja Haindl et al. Vitamin D – An Effective Antioxidant I
in an Animal Model of Progressive Sclerosis. Nutrients 2023

Prince Sebastian et al. Association between Time Spent Outdoors and Risk of Multiple Sclerosis. Neurology December 8, 2021

University of California – San Fransisco. Sunshine may shield children, young adults from MS. ScienceDaily December 8, 2021

Walter Royal Update on Vitamin D. Multiple Sclerosis Centers of Excellence. U.S. Department of Veterans Affairs.

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of Magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopath Association. 2018


  • Oprettet den .