Skip to main content

Selentilskuds positive effekt på hjernesundhed og Alzheimers sygdom

Selentilskuds positive effekt på hjernesundhed og Alzheimers sygdomHjernen er særlig sårbar over for oxidativ stress og lokale inflammationer, som skaber grobund for Alzheimers sygdom og andre neurologiske sygdomme. Men det viser sig, at nogle særlige selenholdige antioxidanter beskytter hjernens neuroner mod de skadelige påvirkninger. Derudover kan selentilskud forbedre kognitive tests hos patienter, som lider af mild kognitiv svækkelse samt Alzheimers sygdom. Det fremgår af en meta-analyse, som er publiceret i Nutrients.

I meta-analysen hentede forskerne data fra fire elektroniske databaser, og meta-analysen inkluderede seks egnede kliniske studier, der var publiceret indtil december 2020. De fleste af studierne var fra Europa og USA. 60 procent af deltagerne led af Alzheimers sygdom og 40 procent af deltagerne led af mild kognitiv svækkelse. I de seks studier fik deltagerne forskellige tilskud med selen i 12-24 uger.
Meta-analysen afslørede, at tilskud med selen generelt øgede aktiviteten af den selenholdige antioxidant glutathionperoxidase, GPX. Samtidig viste det sig, at tilskud med selen medførte forbedringer i forskellige kognitive tests hos patienter med mild kognitiv svækkelse og hos patienter med Alzheimes sygdom. Derfor antager forskerne, at tilskud med selen er et godt alternativ til patienter med mild kognitiv svækkelse og Alzheimers sygdom.
Det tyder samtidig på, at tilstrækkelig selen bidrager til at forebygge mild kognitiv svækkelse og Alzheimers sygdom.

  • Frie radikaler er naturlige biprodukter af cellernes iltomsætning.
  • Mængden af frie radikaler øges af aldringsprocesser, forgiftninger, tobaksrygning, overvægt, inflammationer og kroniske sygdomme.
  • Ved oxidativ stress er der en ubalance mellem frie radikaler og beskyttende antioxidanter.
  • Ved oxidativ stress er de frie radikaler ude af kontrol, så de kan angribe og ødelægge neuroner og andre celler.

Hvorfor har hjernen brug for selen?

Selen er et livsvigtigt sporstof, der indgår i omkring 25 selenholdige proteiner. Flere af disse selenholdige proteiner fungerer som de enestående antioxidanter GPX, der beskytter hjernens neuroner mod frie iltradikaler og oxidativ stress.
Da hjernen kræver en stor ilttilførsel, og da den består af en del flerumættede fedtsyrer, er den særlig sårbar over for oxidativ stress. Noget af det farligste er, når de frie radikaler angriber de flerumættede fedtsyrer i cellemembranerne, da dette kan skabe kædereaktioner, der spreder sig ind cellen og mellem cellerne. Fænomenet kaldes lipidperoxidation eller harskning. Hvis angrebet af frie radikaler bliver for kraftigt, kan det således skade cellernes DNA og en række enzymfunktioner, så cellerne i værste fald bliver fejlprogrammeret eller går til grunde.
De selenholdige antioxidanter beskytter også mod kroniske inflammationsprocesser i hjernen, som ikke mærkes direkte, men som er involveret i en række neurologiske sygdomme.

Sammenhæng mellem mild kognitiv svækkelse, Alzheimers og selenmangel

I dag er der på verdensplan flere ældre og flere, som lider af mild kognitiv svækkelse. Mild kognitiv svækkelse kan også være et forstadie til Alzheimers sygdom, som er den største årsag til demens.
Man har fundet, at neurodegenerative sygdomme som Alzheimers sygdom er karakteriseret af oxidativ stress. Man har også fundet, at patienter med Alzheimers sygdom ophober nogle skadelige proteiner i hjernen, beta-amyloid plaques, som fører til lokale inflammationer, celledød og symptomer som tab af hukommelse, orienteringsevne og andre færdigheder.
Derudover har man fundet, at patienter med Alzheimers sygdom har signifikant lavere niveauer af selen i serum og i de røde blodlegemer sammenlignet med raske jævnaldrende.
Ifølge forfatterne bag den nye meta-analyse er det første gang, at man i en større sammenhæng har demonstreret, hvordan tilskud med selen har en positiv effekt på patienter med mild kognitiv svækkelse og Alzheimers sygdom.
Man har mere konkret fundet, at tilskud med selen direkte hæmmer ophobning af beta-amyloid plaques samt aktiviteten af jernholdige frie radikaler i hjernen. Ifølge forfatterne bag den nye meta-analyse skyldes de positive processer den øgede aktivitet af den selenholdige antioxidant GPX, som beskytter hjernens neuroner.

Tilskud med selen forbedrer kognitive færdigheder

Man bruger forskellige tests som MMSE (Mini-Mental State Examination) til at vurdere udviklingen af Alzheimers sygdom med hensyn til sprog, hukommelse, orienteringsevne, kalkulering, skrive- og tegnekundskaber. Jo større scoren er, jo bedre er de kognitive færdigheder. I henhold til den nye meta-analyse viste det sig, at tilskud med selen signifikant kunne forbedre patienternes forskellige kognitive færdigheder i MMSE-testen.
Et andet studie, som er publiceret i Cell Metabolism, har desuden vist, at tilskud med selen kan spille en nøglerolle i dannelse af nye neuroner.

Hvordan forbedrer man blodets selenniveauer?

I USA og Europa ligger de officielle daglige anbefalinger af selen på 55 mikrogram. Ikke desto mindre tyder andre studier på, at vi skal have omkring 100 mikrogram selen om dagen for at mætte selenoprotein P, der bruges som markør for kroppens selenstatus. I henhold til den nye meta-analyse er det også vigtigt at optimere niveauet af GPX i serum og i de røde blodlegemer. Under alle omstændigheder bør blodets niveau ligge mellem 70 - 130 mikrogram.
Det viser sig desuden, at selenindtaget er ekstremt varieret forskellige steder på kloden, især grundet jordbundsforhold. Og data fra Europa og flere steder i Kina, Asien, Mellemøsten og Afrika viser, at selenindtaget generelt er for lavt.
Men vi skal heller ikke have for meget selen, og ifølge WHO ligger den øvre sikre grænse på 400 mikrogram om dagen.

Referencer:

Meire Ellen Pereira et al. Effects of Selenium Supplementation in Patients with Mild Cognitive Impairment or Alzheimer’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2022

Odette Leiter et al. Selenium mediates exercise-induced adult neurogenesis and reverses learning deficits induced by hippocampal injury and aging. Cell Metabolism. February 3, 2022

Jing Huang et al. Selenium Status and Its Antioxidant Role in metabolic Diseases. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022

Malene Outzen el at. The Effect on Selenium Concentration of a Randomized Intervention With Fish and Mussels in a Population with Relatively Low Habitual Dietary Selenium Intake. Nutrients 2015

  • Oprettet den .