Skip to main content

D-vitamin og Parkinsons sygdom

D-vitamin og Parkinsons sygdomDer er en sammenhæng mellem udbredt mangel på D-vitamin og den stigende forekomst af Parkinsons sygdom, som også kaldes for rystesyge. I en oversigtsartikel, publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nutrients, kommer forfatterne nærmere ind på D-vitamins betydning for nervesystemet og hjernesundheden. Det vil derfor være relevant at tage tilskud, som optimerer blodets niveau af D-vitamin i forebyggelsen og som led i behandlingen af sygdommen.

I takt med at der kommer flere ældre mennesker på verdensplan, er der også flere, der får Parkinsons sygdom og andre neurologiske sygdomme. Det er derfor relevant at undersøge, hvordan man kan forebygge og behandle disse sygdomme på naturens præmisser. Det kræver samtidig en større indsigt i hjernens degenerative processer, som inkluderer kronisk inflammation, oxidativ stress, dysfunktioner i mitokondrierne (cellernes energiproducerende kraftværker), ødelagt RNA-homøostase og ophobning af proteiner som β-amyloid og tau.
Det tyder i forvejen på, at lave niveauer af D-vitamin i blodet hænger sammen med psykiske lidelser som depression, bipolar lidelse og skizofreni samt neurologiske lidelser som demens og Parkinsons sygdom. Det antages derfor, at man ved at opretholde et optimalt niveau af D-vitamin i blodet kan reducere risikoen for at få Parkinsons sygdom og måske bremse udviklingen. I den nye oversigtsartikel har en gruppe forskere fra universiteter i Italien derfor set nærmere på D-vitamins rolle som en beskyttende faktor mod Parkinsons sygdom og andre neurologiske sygdomme, hvilket inkluderer blodets niveauer af D-vitamin under sygdomsudvikling og behandlingsmuligheder med tilskud.

D-vitamins omdannelse fra sol og tilskud til den aktive steroidform

Den D-vitaminform, som vi danner fra solen eller får gennem tilskud, hedder cholecalciferol, og det er en inaktiv form, som skal omdannes via to trin. I første trin omdannes cholecalciferol i leveren til formen 25-hydroxivitamin D3, som også måles i blodet. Når cellerne skal bruge D-vitaminet, sker den næste omdannelse i nyrerne, hjernen og andre steder til 1,25-dihydroxyvitamin D3. Det er altså denne aktive steroidform, der binder sig til cellernes D-vitaminreceptorer for at regulere et utal af biokemiske processer og omkring 10 procent af vores gener. Selvom D-vitamin er mest kendt for knoglesundheden, har dets funktioner for hjernesundheden været nøje beskrevet gennem de sidste årtier.

D-vitamin og Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom er den næst hyppigste neurologiske sygdom, som er karakteriseret af ukontrollerede rysten, muskelstivhed, langsomme bevægelser, dårlig balance, træthed og nedsat mimik i ansigtet. Sygdommen kan også medføre depression og tab af kognitive færdigheder. Parkinsons sygdom skyldes nedsat funktion eller død af nerveceller i området substantia nigra, der sidder dybt i hjernen. Når disse nerveceller ødelægges, reduceres mængden af neurotransmitteren dopamin, som hjernen bruger til kontrol af diverse bevægelser.
Der kan være flere årsager til udvikling af sygdommen. Disse inkluderer blandt andet genetiske samt miljømæssige årsager som pesticider og andre forgiftninger, alkohol, rygning og hjerneskader. Aldringsprocesser og mangel på næringsstoffer som D-vitamin spiller også en rolle.
Da D-vitamin spiller en stor rolle for hjernesundheden, er det i stand til at krydse blod-hjerne-barrieren, og der er vitamin D-receptorer (VDR) i flere områder. Her regulerer D-vitaminet blandt andet en række gener via tænd- og slukmekanismer samt neurotransmittere som dopamin, serotonin og acetylcolin. D-vitaminet modvirker desuden oxidativ stress og inflammationer, som kan forvolde skader på neuroner og andet væv.
Flere studier har vist en sammenhæng mellem lavt D-vitamin i blodet og Parkinsons syge. Det antages, at mangel på D-vitamin er ansvarlig for celledød i de dopaminproducerende nerveceller, hvilket kan føre til udvikling af Parkinsons sygdom. D-vitamins beskyttende virkning mod Parkinsons sygdom er endnu ikke klarlagt, men forskerne kommer med en del hypoteser, som blandt andet inkluderer hjerneudvikling, neuroner, calciumhomøostase, RAS (renin-angiotensin system) antioxidanteffekt og regulering af inflammationer.

D-vitamin i relation til udvikling af Parkinsons sygdom

Selvom D-vitamins forebyggende rolle i forbindelse med Parkinsons sygdom er lovende, er det stadig kontroversielt, hvorvidt D-vitamin kan bremse udvikling af sygdommen. Ikke desto mindre tyder flere studier på, at mangel på D-vitamin kan fremme udviklingen af sygdommen, hvilket både gælder de motoriske symptomer og ikke-motoriske symptomer som depression, søvnløshed og kognitivt forfald. Man har også fundet, at patienter med Parkinsons sygdom har en større risiko for at falde og få knoglebrud i forhold til almenbefolkningen.

Tilskud med D-vitamin til patienter med Parkinsons sygdom

Tilskud med D-vitamin til patienter med Parkinsons sygdom kan tilsyneladende spille en positiv rolle på flere parametre. I den nye oversigtsartikel henvises der blandt andet til et kontrolleret studie (Suzuki et al), hvor deltagerne fik 30 mikrogram D-vitamin om dagen eller placebo. Studiet havde en opfølgningsperioder på to år, og det viste, at de patienter, som kun fik placebo havde en dårligere neurologisk score på skalaerne H&Y (Hoehn and Yar scale) og UPRDS (Unified Parkinson´s disease Rating Scale) og en dårligere livskvalitet.
I andre studier har man ikke set nogen positiv effekt med D-vitamintilskud. Det skyldes med stor sandsynlighed, at der ikke har foreligget en mangel, eller at D-vitamindoserne har været for små eller givet i for kort tid.
Ikke desto mindre konkluderer forskerne, at tilskud med D-vitamin, som optimerer blodets niveau, kan:

  • Forbedre folkesundheden, hvilket inkluderer D-vitamins rolle for hjernesundheden og udviklingen af neurologiske sygdomme som Parkinsons sygdom.
  • Reducere udviklingen og symptomerne ved Parkinsons sygdom.
  • Reducere risikoen for fald og knoglebrud hos patienter med Parkinsons sygdom.

Tilskud med D-vitamin

Da D-vitamin er fedtopløseligt, optages det bedst fra kapsler, hvor vitaminet er bundet til olie. På markedet findes der stærkere tilskud med 20-100 mikrogram. Behovet er individuelt, og man bør under alle omstændigheder tilstræbe optimale niveauer i blodet hele året og hele livet.

Blodets værdier af D-vitamin

  • Det anbefales, at man har mindst 50 nmol/l i blodet.
  • Mange førende forskere mener, at man skal op på 75-120 nmol/l for at få en optimal sygdomsforebyggelse.
  • Den øvre grænseværdi er 160 nmol/l

Mere information om næringsstoffer og Parkinsons sygdom

På denne hjemmesiden har vi tidligere skrevet om, hvordan B3-vitamin (niacin), B12-vitamin og Q10 også kan have betydning i forebyggelse og behandling af sygdommen. Det kan du læse mere om her:

»B3-vitamins terapeutiske potentiale ved Parkinsons sygdom«

»B12-vitamin hæmmer et enzym, som er involveret i Parkinsons sygdom«

»Q10 kan lindre symptomerne ved Parkinsons sygdom«

Referencer:

Antonia Pignolo et al. Vitamin D and Parkinson´s Disease. Nutrients 14 March 2022

Lingling lv et al. The relationships of vitamin D, vitamin D receptor gene polymorphisms, and vitamin D supplementation with Parkinson´s disease. Translational Neurodegeneration 2020

Alexander Muacevic and John R Adler: The Role of Vitamin D in Brain Health: A Mini Literature Review. Cureus 2018


  • Oprettet den .