Skip to main content

Gigtpatienter i methotrexatebehandling har lavere dødelighed ved høje D-vitaminniveauer

Gigtpatienter i methotrexatebehandling har lavere dødelighed ved høje D-vitaminniveauerD-vitaminmangel er udbredt hos patienter med leddegigt (rheumatoid arthritis). På den anden side har leddegigtpatienter med høje D-vitaminniveauer i blodet før behandling med methotrexate en lavere dødelighed. Det fremgår af et studie, publiceret i Nutrients, hvor forfatterne kommer nærmere ind på D-vitamins terapeutiske egenskaber. Man skal samtidig være opmærksom på, at de officielle anbefalinger af D-vitamin ofte er for lave til at optimere blodets niveau.

Leddegigt er en autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret angriber ledbrusken, så den ødelægges. De inflammatoriske processer kan også angribe omgivende ledkapsler, tilstødende knogler og sprede sig til andre organer. Kvinder rammes oftere end mænd, og sygdommen opstår hyppigst i 50-70-årsalderen. Selvom nogle er genetisk disponeret for at udvikle leddegigt, tyder den nyeste forskning på, at ydre faktorer (epigenetikken) har en større betydning for sygdommens opståen - herunder infektioner, forgiftninger, hormonelle faktorer, rygning og mangel på næringsstoffer.
Da behandling med inflammationshæmmende gigtpræparater som methotrexatate er forbundet med en række bivirkninger som kvalme, mavesmerter, forhøjede levertal og fatale hæmatologiske komplikationer, er der kommet en øget interesse for naturlige supplerende behandlinger af autoimmune sygdomme som leddegigt.
Det er almindelig kendt, at D-vitamin har betydning for knoglerne og regulering af de inflammatoriske processer. Men de officielle anbefalinger af D-vitamin er især rettet mod knoglesundheden. Og der er knaphed på kliniske retningslinjer, hvad angår de optimale niveauer af D-vitamin i blodet i forbindelse med immunforsvaret og regulering af de inflammatoriske processer.

D-vitamin reducerer risiko for komplikationer og tidlig død

Det er almindelig kendt, at D-vitaminmangel hænger sammen med en øget dødelighed som følge af hjerte-kar-sygdomme, non-alkoholisk fedtlever, diabetes, kræft og andre alvorlige sygdomme. Leddegigtpatienter med lave D-vitaminniveauer i blodet har også en generel øget risiko for tidlig død af forskellige årsager.
I det nye studie undersøgte forskerne forholdet mellem blodets niveau af D-vitamin (25 (OH)D) og dødeligheden hos patienter med leddegigt, som netop skulle i gang med methotrexate-behandling.
Forskerne tog udgangspunkt i et større nationalt befolkningsstudie, Veterans Affairs (VA), som inkluderede 15.109 patienter med leddegigt. Derefter undersøgte forskerne overlevelsen hos patienter, hvis niveau af D-vitamin i blodet lå over 50 nmol/l eller under 50 nmol/L. Der blev også justeret for en række forstyrrende faktorer som alder, køn, etnicitet, rygning, BMI, kolesterolsænkende medicin (statiner) samt Charlson Komorbiditet Indeks, der tager højde for antallet og alvorligheden af ko-morbide sygdomme.
Studiet afslørede, at leddegigtpatienter med et D-vitaminniveau i blodet over 50 nmol/L havde 28 procent lavere risiko for tidlig død i forhold til de leddegigtpatienter, som havde D-vitaminniveauer under 50 nmol/L.
Forskerne konkluderer derfor, at højere niveauer af D-vitamin i blodet før behandling med methotrexat hænger sammen med en lavere dødelighed hos patienter med leddegigt. Ifølge forskerne bør de underliggende mekanismer undersøges nærmere, og i fremtiden bør der også foretages studier, som afslører, hvordan tilskud med D-vitamin påvirker immunforsvaret og risikoen for død som følge af leddegigt og andre autoimmune sygdomme.

  • D-vitaminmangel er mere udbredt blandt patienter med leddegigt.
  • Det tyder også på, at D-vitaminmangel bidrager til sygdommens udvikling

D-vitamins betydning for immunforsvaret og regulering af inflammationer

De fleste af kroppens celler har receptorer for D-vitamin, som regulerer genernes aktivitet via tænd- og slukmekanismer. Dette gælder også immunforsvaret, som bør iværksætte inflammationer ved infektioner og vævsskader og indstille inflammationerne, når opgaven er udført. I det nye studie beskriver forfatterne, hvordan D-vitamin påvirker en række proteiner og nogle hvide blodlegemer, makrofager, så de skifter fra at være pro-inflammatoriske til anti-inflammatoriske. Makrofagerne tilhører det medfødte immunforsvar, som også kommunikerer med hvide blodceller (T- og B) i det erhvervede immunforsvar. Derfor spiller makrofagerne en nøglerolle i inflammationsprocesserne.
I det nye studie henviser forfatterne til et tidligere studie, VITAL, som allerede har demonstreret, at tilskud med 50 mikrogram D-vitamin dagligt reducerer forekomsten af autoimmune sygdomme og kræftdødeligheden. Forfatterne henviser også til et større nationalt studie (VA), som viste, at D-vitamintilskud før en COVID-19-infektion hænger sammen med en lavere dødelighed.
Det bør samtidig understreges, at tilskud med D-vitamin bør optimere blodets niveau. Ellers skal man ikke forvente den store terapeutiske effekt. Den officielle nedre grænse ligger på 50 nmol/L, men ifølge flere førende forskere ligger de optimale niveauer over 75 nmol/L.

  • Kroniske inflammationer er den røde tråd i de fleste kroniske sygdomme, inklusive leddegigt.
  • Da kosten har så stor betydning for det generelle helbred, er anti-inflammatorisk levevis blevet en ny trend, hvor der også findes gode kogebøger på markedet.

Tilskud med D-vitamin og fiskeolier virker bedst efter længere tids indtagelse

I den følgende artikel kan du læse mere om VITAL-studiet, og hvordan større tilskud med D-vitamin og fiskeolier virker bedst i regulering af inflammationer efter to år. Mange med gigt og kroniske inflammationer har således glæde af at fortsætte med de pågældende tilskud, så inflammationsprocesserne forbliver under kontrol.

»Tilskud med D-vitamin og fiskeolier reducerer risikoen for leddegigt, psoriasis og andre autoimmune sygdomme«

Referencer:

Shahdi K Malakooti et al. Higher Vitamin D Levels before Methotrexate Therapy Initiation Are Associated with Lower Subsequent Mortality in Patients With Rheumatoid Arthritis. Nutrients 2024

Abdulrazaq, Innes JK, Calder PC. Effect of ω-3 polyunsaturated fatty acids on arthritic pain: A systematic review. Nutrition 2017

Methotrexat (MTX) – Alt om bivirkninger, behandling og gode råd (gigtforeningen.dk)

Methotrexat kan føre til fatale hæmatologiske komplikationer hos ældre | Ugeskriftet.dk
  • Oprettet den .