Skip to main content

D-vitamin kan hjælpe sklerose patienter - men kun i høje doser

D-vitamin kan hjælpe sklerose patienter - men kun i høje doserDet er ikke tilfældigt, at der findes mere sklerose i tempererede zoner som i Danmark, for en væsentlig årsag er mangel på D-vitamin, som vi kun kan danne fra solen i sommerhalvåret. Ifølge et nyt studie kan tilskud med D-vitamin derfor hjælpe sklerosepatienter, men det kræver, at indholdet i blodet er optimalt. Så hvor meget er der egentlig brug for?

Sklerose - også kaldet multipel sklerose (MS) eller dissemineret sklerose - er en kronisk, fremadskridende, autoimmun sygdom. Når sklerose er så invaliderende, skyldes det, at immunforsvaret angriber myelinskeden omkring nervecellernes fibre. Myelinskedens funktion er altså afgørende for nerveimpulserne, og den kan også sammenlignes med plastikovertrækket på en elektrisk ledning, der sikrer, at der ikke sker en kortslutning.
Sklerose er karakteriseret ved gentagne atakker (angreb) fra forskellige dele af centralnervesystemet, og sygdommen er spredt (dissemineret) i tid og sted. Da de forskellige attakker kommer fra forskellige steder i centralnervesystemet, kan de derfor medføre vidt forskellige symptomer.
Mangel på D-vitamin spiller en afgørende rolle, da D-vitamin normalt bør regulere det overaktive immunforsvar. Derfor kan tilskud med tilstrækkelige mængder D-vitamin være en oplagt mulighed i både forebyggelse og behandling, og det arbejder man nu med i forsøg på John Hopkins University School of Medicine, USA.

Ved sklerose fejlinformeres immunforsvaret

Det er immunforsvarets opgave at beskytte kroppen mod infektioner og forgiftninger samt reparere celleskader. Immunforsvaret består blandt andet af forskellige hvide blodlegemer kaldet T- og B lymfocytter, som har forskellige opgaver. Ved sklerose får T-lymfocytterne, der normalt går målrettet og aggressivt til angreb på mikrober, fejlagtige informationer i kroppens lymfeknuder. Når T-lymfocytterne derefter udsendes i blodbanen opsøger og ødelægger de myelinskeden. Det kan blandt andet føre til sløret syn, kronisk træthed, muskelsvaghed og følelsesløshed.

D-vitamin regulerer T-lymfocytterne

Forskerne fra Jonn Hopkins University School of Medicine antager, at D-vitamin virker ved at hindre T-lymfocytterne i at rejse ind i hjernen. I forsøg med skleroseramte mus, som har fået store doser D-vitamin som tilskud, har forskerne observeret et stort antal T-lymfocytter i sklerosemusenes blod, men meget få T-lymfocytter i deres hjerner og rygmarv.
Hos sklerosepatienter har forskerne derimod observeret lave koncentrationer af D-vitamin i blodet, hvilket er forbundet med øget sygdomsaktivitet og handicap.

Kun højdosis med D-vitamin har en effekt

Der findes forskellige typer af sklerose. I et klinisk forsøg har man givet 40 patienter med recidiverende-remitterende sklerose 10.400 IE (260 mikrogram) eller 800 IE (20 mikrogram) D3-vitamin i seks måneder. Blodprøver blev taget ved start og slutning af undersøgelsen, og patienter med svær D-vitaminmangel blev ikke inkluderet.
I den gruppe, der fik de meget høje doser med D-vitamintilskud, fandt man klinisk relevante immunologiske virkninger. Men disse virkninger kunne ikke påvises i gruppen, der fik den laveste dosis D-vitamin, endskønt den ligger 400 procent over dagligt referenceindtag, der kun er på 5 mikrogram.

Hvor meget D-vitamin har sklerosepatienter brug for?

Forskerne fra Jonn Hopkins University School of Medicine mangler stadig at bestemme det optimale niveau af D-vitamin i blodet for personer med sklerose. Forskerne har foreslået 40-60 ng/ml (nanogram per milliliter), da kun de deltagere, som fik de høje doser D-vitamin, nåede op på det niveau.
Det optimale D-vitaminniveau i blodet diskuteres stadig blandt forskere, men flere publikationer viser, at niveauet først er optimalt ved værdier, der er højere end 75-80 ng/ml.
I sin bog "Overcomming multiple sclerosis" anbefaler professor Georg Jelink, der selv har sklerose, at personer med sklerose bør holde deres niveau på omkring 150 ng/ml, som er hel del højere. På baggrund af studier skriver han, at det som minimum er nødvendigt at tage omkring 100 mikrogram D-vitamin daglig, hvis man ingen sollys får, for at komme op på 100 ng/ml i blodet.

Der er flere slags D-vitamin, og de vigtigste former er:

D2 vitamin, ergocalciferol, der forekommer naturligt i planteriget.

D3 vitamin, cholecalciferol, der forekommer naturligt i dyreriget, og den form vi selv danner fra sollys. Det er også denne form, der findes i de fleste tilskud, da den udnyttes bedre i kroppen.

D-vitamin niveauet kan forudsige udviklingen af sklerose

Sklerosepatienter med det højeste niveau af D-vitamin i blodet havde 57 procent færre hjernelæsioner og 57 procent færre tilbagefald i forhold til patienter med lave D-vitaminniveauer i blodet. Det fremgår af et studie, som er offentliggjort i JAMA Neurology med 465 patienter fra mere ned 20 forskellige lande. Studiet, der blev udført af Harvard School of Public Health, tyder på, at D-vitamin har en beskyttende effekt, og at man kan bruge D-vitaminniveauer som en markør for udviklingen af sygdommen. Samtidig opfordrer forskerne til, at man undersøger patienter for mangel på D-vitamin, og at justering af D-vitaminniveauet i blodet bliver en del af standardbehandlingen til sklerosepatienter i de tidlige stadier.

D-vitamin, tilskud og optagelse

D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, og derfor får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Andre årsager og mulige sammenhænge

Sklerose rammer to til tre gange så mange kvinder som mænd. Tobaksrygning alene øger risikoen for at få sklerose med 40-80 procent. Desuden øger tobaksrygning risikoen for at gå fra en fredelig form for sklerose til en mere aggressiv form med atakker. Virus, miljøgifte som kviksølv og bestemte vævstyper kan også øge risikoen. Det er meget muligt, at visse infektioner og forgiftninger kan belaste immunforsvaret, så det lettere overreagerer og angriber myelinskederne, hvis der samtidig mangler D-vitamin.

Referencer

Sotirchos et al. Safety and immunologic effects of high- vs low-dose cholecalciferol in multiple sclerosis. Neurology 2016

Alberto Ascherio et al. Vitamin D as an Early Predictor of Multiple Sclerosis Activity and progression. Jama Neurology 2014

http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/sclerose.htm

https://scleroseforeningen.dk/netraadgivningen/d-vitamin-dosering  • Oprettet den .