Skip to main content

Diabetikere har komplicerede mangler på vitaminer og Q10

Diabetikere har komplicerede mangler på vitaminer og Q10Diabetes breder sig som en verdensomspændende epidemi, og selvom regeringer, læger og sundhedsmyndigheder har gjort ihærdige forsøg på at knække kurven, er det ikke lykkedes. Tværtimod. Diabetes behandles i dag med en række forskellige medikamenter. Men de fjerner ikke årsagen til sygdommen, som rammer stort set alle organsystemer. Derfor har diabetespatienter en dårligere livskvalitet, og de lever i kortere tid end raske. Det viser sig desuden, at udbredte mangler på B12-vitamin og D-vitamin er forbundet med diabetisk neuropati, som er en alvorlig komplikation. Det fremgår af en dansk Ph.d. afhandling. Kolesterolsænkende medicin, statiner, er samtidig forbundet med lavere niveauer af Q10, som har betydning for cellernes energiomsætning, hjertet og kredsløbet.

På verdensplan er 415 millioner mennesker ramt af diabetes, og det forventes, at antallet vil stige til 642 millioner sygdomsramte i år 2040. Endnu flere har forstadier som insulinresistens og metabolisk syndrom uden at vide det. Diabetes rammer de fleste organsystemer, hvor skader på hjertet, øjne, nyrer og blodkar er en direkte årsag til den dårlige livskvalitet, den kortere levetid og de svimlende omkostninger.
Diabetisk neuropati skyldes inflammation og skader på nervesystemet, der regulerer hjertekarfunktionen. Hyppigst rammer skaderne nerverne og kredsløbet i fødder og ben, hvor det kan være nødvendigt med amputationer. Kontrol af vandladning, afføring og seksuel funktion kan også blive påvirket.
Diabetisk neuropati, der kommer snigende, bliver ofte overset, da symptomerne først optræder i meget sene stadier af sygdommen. Diabetisk neuropati er i det hele taget forbundet med en øget risiko for sygelighed og død forårsaget af kredsløbssvigt og andre årsager.

Diabetisk neuropati, der er forbundet med øget sygelighed, amputationer og tidlig død, kaldes også for diabetisk kardiovaskulær autonom neuropati (KAN).

Diabetisk neuropati kan forebygges i de tidlige stadier

Det vides, at rygning, forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk er risikofaktorer for diabetisk neuropati. Det antages, at mellem 20-60 procent af alle patienter med diabetes lider af komplikationen. I de sene stadier er diabetisk neuropati irreversibel. Der er altså intet, der kan bremse komplikationen. Men det har vist sig, at diabetisk neuropati er reversibel i de tidlige stadier, og at det er muligt at bremse udviklingen. Derfor er det vigtigt at udforske potentielle risikofaktorer og se nærmere på, om komplikationen kan forebygges.

Mangel på B12-vitamin og D-vitamin er forbundet med diabetisk neuropati

I følge en Ph.D. afhandling, som er udført af den danske læge Christian Stevns Hansen, er lave niveauer i blodet af B12-vitamin og D-vitamin forbundet med en øget risiko for diabetisk neuropati.
B12-vitamin er en vigtig byggesten i dannelsen af celler og DNA. B12-vitamin har desuden betydning for nervesystemet, energiniveauet og bloddannelsen.
Det viser sig, at patienter med diabetes type-2 har en øget risiko for at mangle B12-vitamin. Det skyldes, at patienterne medicineres med metformin, som hæmme optagelsen af vitaminet.
Sammenhængen mellem B12-vitamin og diabetisk neuropati blev belyst hos 469 patienter med diabetes type-2 på et diabetesbehandlingscenter. Resultaterne afslørede en signifikant og lineær sammenhæng mellem niveauet af B12-vitamin og diabetisk neuropati samt flere mål for nervefunktionen i hjertet. Mangel på B12-vitamin var med andre ord forbundet med en dårligere nervefunktion.
Niveauet af D-vitamin i blodet er også forbundet med en øget risiko for at udvikle diabetisk neuropati. I denne forbindelse har D-vitaminet blandt andet betydning for regulering af gener og inflammationer. Christian Stevns Hansen og hans forskerteam undersøgte 113 patienter med type 1 og type 2 diabetes. Det viste sig, at sammenhængen havde en omvendt U-form. Det vil sige, at for høje og for lave niveauer af D-vitamin var forbundet med en dårlig nervefunktion.
Anden forskning viser, at diabetikere har svært ved at udnytte D-vitamin, og at der er brug for magnesium, så forstadier fra sol, kost og tilskud kan aktiveres.

  • Mange diabetikere mangler B12-vitamin, fordi de medicineres med metformin
  • Diabetikere har svært ved at opretholde niveauet af D-vitamin i kroppen – dels på grund af dårlig nyrefunktion, og dels fordi mange er overvægtige

Nye perspektiver i forebyggelse og behandling af diabetisk neuropati

I følge Christian Stevns Hansens Ph.d. afhandling kan der være et nyt potentiale for at behandle diabetisk neuropati med billige og bivirkningsfrie vitamintilskud. Der er dog brug for nye studier for at undersøge dette potentiale. Hvis studierne falder heldigt ud, kan det blive starten på, at man undersøger og behandler for mangel på B12-vitamin og D-vitamin hos diabetespatienter. Det vil ikke alene gavne den enkelte patient, men også samfundet som helhed.
Et tidligere amerikansk studie viser desuden, at folk med et højere indhold af D-vitamin i blodet har langt mindre risiko for at udvikle type 2-diabetes og forstadiet metabolisk syndrom, som er karakteriseret af insulinresistens, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.
Da type 2-diabetes er mange år om at udvikle sig, kan det derfor svare sig at få nok D-vitamin gennem hele livet. I henhold til andre studier er det dog ikke muligt at opnå de høje niveauer af D-vitamin i blodet, hvis man ikke får tilstrækkelig sommersol og stærke tilskud i vinterhalvåret.
På nuværende tidspunkt er det under alle omstændigheder muligt at få målt niveauerne af B12-vitamin og D-vitamin i blodet hos lægen for at sikre de optimale værdier. Det kan den enkelte diabetespatient jo sagtes gøre for at understøtte nervesystemet og kredsløbet.

  • Tilskud med B12-vitamin optages bedre som sugetabletter.
  • Da D-vitamin er fedtopløseligt, får vi den bedste optagelse i kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Diabetes, kolesterolsænkende medicin og Q10

Diabetes og forstadiet metabolisk syndrom er som nævnt forbundet med forhøjet kolesterol. Tilstanden behandles med kolesterolsænkende medicin kaldet statiner, og de virker ved at blokere for et leverenzym (HMG-CoA), som vi også bruger til at danne co-enzymet Q10. Det betyder med andre ord, at statiner også hæmmer egenproduktionen af Q10, som indgår i alle cellers energiomsætning, og som er en enestående antioxidant. Den hæmmede egenproduktion af Q10 går især ud over de organer, som har et stort energibehov, herunder hjertet, musklerne og nervecellerne. Derfor er de udbredte bivirkninger af statiner typisk træthed, koncentrationsbesvær, muskelsmerter og følelsen af at være gammel fysisk og psykisk. På sigt kan der også tilstøde andre bivirkninger, da mangel på Q10 som en enestående antioxidant øger risikoen for oxidativ stress. Ved oxidativ stress er der en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. Diabetes øger i sig selv risikoen for oxidativ stress, som er et særligt stort problem ved diabetisk neuropati.
Ifølge en større oversigtsartikel, som tidligere er omtalt på denne hjemmeside, har tilskud med 100 mg Q10 i tre måneder signifikant reduceret de involverede inflammationer ved diabetisk neuropati.
I en anden undersøgelse har tilskud med 200 mg Q10 daglig i tre måneder reduceret oxidativ stress og derved reduceret risikoen for komplikationer som åreforkalkning og hjertekarsygdomme.
Det viser sig desuden, at brugen af statiner (især simvastatin) giver en øget risiko for at udvikle diabetes 2 med 10-40 procent.
Det er derfor et paradoks, at statiner øger risikoen for diabetes, der i sig selv øger risikoen for åreforkalkning og hjertesvigt.

Da vi har svært ved at optage og udnytte Q10, kan det svare sig at vælge tilskud, hvor der er dokumentation på en høj kvalitet.

Referencer:

Christian Stevns Hansen. Almindelige vitaminer og mineraler er forbundne med alvorlige komplikationer hos diabetes patienter. Formidling af Ph.d. afhandlingen: Exploring new risk markers for diabetic cadiovascular autnomic neuropathy.

Scott LaFee. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes. UC San Diego Health. April 2018

Plasma 25-hydroxyvitamin concentration and risk of type 2 diabetes and pre-diabetes. 12-year cohort study. PLoS One 2018

Eneida Boteon Schmitt et al. Vitamin D deficiency is associated with metabolic syndrome in postmenopausal women. Maturitas 2018

Qi Dai el al. Abstract CT093: Bimodal relationship between magnesium supplementation and vitamin D status and metabolism: Results from randomized trial. Cancer Research July 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018

David Mantle and Iain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/neurologi/tilstande-og-sygdomme/neuropatier/diabetisk-neuropati/

  • Oprettet den .