Skip to main content

Mangel på D-vitamin under graviditeten kan øge risikoen for, at børn får sklerose

Mangel på D-vitamin under graviditeten kan øge risikoen for, at børn får skleroseDet har længe været kendt, at mangel på D-vitamin øger risikoen for sklerose. I følge et nyt studie, der har været offentliggjort i JAMA Neurology, tyder det nu på, at mangel på D-vitamin er problematisk allerede under graviditeten, da det øger risikoen for, at barnet får sklerose senere i livet.

Sklerose er en progressiv sygdom, hvor immunforsvaret angriber myelinskeden omkring nervecellernes fibre, og der kan optræde vidt forskellige symptomer, alt efter hvilke dele af centralnervesystemet, der ødelægges.
Kassandra L. Munger og hendes forskerteam fra Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, har nu undersøgt, om blodets indhold af D-vitamin i de første måneder af svangerskabet har betydning for, om børn får sklerose.
Forskerne fandt frem til 193 sklerosepatienter, hvis mødre havde deltaget i et større finsk kohortstudie, det vil sige et studie, hvor en veldefineret gruppe personer følges fremover for at afsløre et specifikt helbredsproblem. Derefter sammenlignede forskerne 176 sklerosepatienter med 326 kontroldeltagere.

90 procent højere risiko for sklerose, når mødre mangler D-vitamin

Mødrenes niveau af D-vitamin under graviditeten var blevet målt som det aktive 25-hydroxyvitamin D3 i blodet, og de fleste blodprøver var blevet taget i det første trimester. Blodprøverne afslørede en generel mangel på D-vitamin, og risikoen for, at barnet ville få sklerose senere hen, var hele 90 procent højere for de børn, hvis mødre havde D-vitaminniveauer, som var under 12.02 nmol/l sammenlignet med de børn, hvis mødre ikke manglede D-vitamin. Til orientering bør blodets indhold af D-vitamin normalt ligge over 50 nmol/l, og mange førende forskere mener nu, at man skal helt op på 75-100 nmol/l for at få en optimal sygdomsforebyggelse.

Påvisning af D-vitaminmangel

Påvisning af kroppens D-vitaminstatus gøres ved at måle det naturlige 25-hydroxyvitamin D3 i en blodprøve. Indholdet måles i nmol/l og gradueres på følgende måde:
Mindre end 12 nmol/l: Svær mangel
12-25 nmol/l: Mangel
25-50 nmol/l: Utilstrækkelig
Over 50 nmol/l: Tilstrækkelig
75-150: nmol/l: Optimalt niveau hos personer med skøre knogler samt nyrepatienter
Over 200 nmol/l: Risiko for forgiftning

Forskellige resultater

Kassandra L. Munger og hendes forskerteam henviser dog til tidligere studier, hvor man ikke har fundet sammenhænge mellem niveauet af D-vitamin under graviditeten og risikoen for, at barnet får sklerose senere hen. Det er derfor muligt, at flere faktorer kan spille ind. Ifølge forskerne har det nye studie også nogle få begrænsninger, idet moderens niveau af D-vitamin under graviditeten ikke er et direkte mål for, hvor meget D-vitamin fostret forsynes med. Så selvom forskerne antager, at mangel på D-vitamin under graviditeten øger risikoen for, at afkommet får sklerose senere i livet, er der brug for flere lignende studier, som kan afsløre nødvendigheden og effekten af at øge blodets indhold af D-vitamin.

Forholdet mellem klima, kost, biologi og sklerose

Da det omtalte finske kohortstudie, Finnish Maternity Cohort (FMC) blev iværksat, var det ikke med henblik på at afsløre forholdet mellem blodets indhold af D-vitamin og barnets risiko for at få sklerose. Men ifølge dr. med. Benjamin Greenberg, University of Texas, har diverse data fra studiet været et effektivt redskab til at forstå det komplekse forhold mellem biologi og sygdomme.
Benjamin Greenberg har ligesom andre forskere påpeget, at sklerose er mere udbredt på de nordligere breddegrader grundet manglende soleksponering, da det kun er i sommerhalvåret, at solen står højt nok til, at vi kan danne D-vitamin i huden. I nordlige lande og stater som Japan og Alaska er kosten i sig selv rigere på D-vitamin fra fed fisk, fiskelever og sællever, og dette kan sandsynligvis have en forebyggende effekt på sklerose.

Hvordan kan D-vitaminet beskytte mod sklerose?

D-vitaminet betragtes som et fedtopløseligt hormon, som alle celler har brug for. I følge forskerne kan et lavt niveau af D-vitamin under kritiske perioder af graviditeten resultere i svage myelinskeder, som således bliver mere sårbare. Det er samtidig D-vitaminets funktion at regulere immunforsvaret, som udvikles yderligere efter fødslen, og hvis barnet mangler D-vitamin, øges risikoen for autoimmune reaktioner, hvor immunforsvaret ved sklerose går uhensigtsmæssigt til angreb på centralnervesystemet.

D-vitamin og tilskud til gravide og spædbørn

Dagligt referenceindtag, RI, som tidligere hed anbefalet daglig tilførsel, ADT, er sat til 5 mikrogram for voksne.
Sundhedsstyrelsen anbefaler tilskud med 10 mikrogram D-vitamin til gravide og børn fra 0-2 år.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Øvre grænse for indtag af D-vitamin (opdateret i 2012)

Der er stor uenighed omkring det reelle behov for D-vitamin, som afhænger af BMI og mange andre faktorer. Den øvre grænse for dagligt indtag af D-vitamin er fastsat af EFSA til 100 mikrogram for børn over 11 år samt voksne, inklusive gravide og ammende.

Referencer:

Alberto Ascherio, MD, DrPH et al. Vitamin D Status During Pregnacy and Risk of Multiple Sclerosis in Offspring af Women in the Finnish Maternity Cohort. JAMA Neurol. March 2016
https://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2499458&atab=8

Benjamin M Greenberg, MD, MHS. Vitamin D During Pregnacy and Multiple Sclerosis: An Evolving Association. JAMA Neurol. March 2016


  • Oprettet den .