Skip to main content

Q10-tilskuds potentiale mod aldringsprocesser, flere kroniske sygdomme og medicinbivirkninger

Q10-tilskuds potentiale mod aldringsprocesser, flere kroniske sygdomme og medicinbivirkningerQ10 er et enestående co-enzym med betydning for energiomsætningen og som en vigtig antioxidant. Vi producerer selv det meste Q10, men egenproduktionen falder med alderen. Kolesterolsænkende statiner og bisphosphonater mod knogleskørhed hæmmer også egenproduktionen af Q10. Gennem de sidste årtier har en lang række studier vist, at tilskud med Q10 bremser aldringsprocesserne. Tilskud med Q10 er også relevant ved hjertesvigt og flere kroniske sygdomme, som mange får, når de kommer op i årene. Det fremgår af en større oversigtsartikel, som er publiceret i Mechanisms of Ageing and Development. Det er samtidig vigtigt, at tilskud er i lægemiddelkvalitet med dokumentation for en høj optagelighed.

Vores celler producerer selv Q10 i det endoplasmatiske reticulum. Q10 er et fedtopløseligt co-enzym med flere livsvigtige funktioner. Q10 har betydning for energiomsætningen, som foregår inde i mitokondrierne, og her fungerer Q10 som en essentiel komponent i den såkaldte elektrontransportkæde.
Q10 fungerer også som en vigtig antioxidant, der især beskytter mitokondrier, cellemembraner, kolesterol og andre fedtstoffer mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler.
Derudover er Q10 involveret i aktivering af DNA og proteiner med betydning for cellesignalering i relation til inflammationsprocesser og stofskifte.
Mangel på Q10 kan skyldes aldringsprocesser, genetiske defekter samt statiner og bisphosphonater, som mange ældre får. Man har også konstateret lave niveauer af Q10 i væv og organer ved flere kroniske sygdomme som hjertesvigt, fibromyalgi og mitokondriesygdomme.
Ikke desto mindre kan tilskud med højere doser Q10 øge niveauerne i blod og celler. Men der er modstridende resultater, hvad angår biotilgængeligheden af tilskud med Q10. I oversigtsartiklen ser forskerne derfor nærmere på udvikling af Q10-mangel, og hvilke resultater der er med Q10-tilskud i kliniske forsøg, der relaterer til aldringsprocesser og kroniske sygdomme, som er forbundet hermed.

De forskellige former for Q10

 • Ubiquinon er den oxiderede form. Den har særlig betydning for kroppens energiomsætning, som foregår inde i mitokondrierne. Ubiquinon er gul i farven.
 • Ubiquinol er den ikke-oxiderede form. Den har særlig betydning som antioxidant og er mælkehvid i farven.
 • Ved hjælp af enzymprocesser bliver ubiquinon og ubiquinol hele tiden omdannet fra den ene til den anden form afhængig af kroppens behov.

Q10-mangel i forbindelse med aldringsprocesser

Egenproduktionen af Q10 daler gradvist fra 20-årsalderen, og ved 80-årsalderen er hjertets indhold faldet til det halve. I 1972 fremsatte Dr. Harman den teori, at aldringsprocesser skyldes ødelæggelser i mitokondrierne, så iltomsætningen bliver dårligere. Dette medfører en forringet energiomsætning. Samtidig efterlades der flere frie radikaler (ROS), hvilket øger risikoen for oxidativ stress. Når mitokondriernes membraner og DNA angribes af frie radikaler forårsager det en ond cirkel, som yderligere sætter skub i aldringsprocesserne. Dette øger også risikoen for en række kroniske sygdomme.

 • Ved oxidativ stress er der for mange frie radikaler i forhold til beskyttende antioxidanter.
 • Vi danner alle frie radikaler under iltningsprocesser, og mængden øges af aldringsprocesser.
 • En af de farligste skadevirkninger er, når de frie radikaler angriber umættede fedtsyrer i cellemembraner og derved starter kædereaktioner i celler og mellem celler.
 • Fænomenet kaldes lipidperoxidation eller forharskning.

Q10-mangel i forbindelse med statiner og bisphonater

Kolesterolsænkende statiner er et af de mest solgte lægemidler, som typisk gives ved aldersrelaterede sygdomme - herunder diabetes og efter blodpropper og slagtilfælde.
Det viser sig, at kolesterol og Q10 dannes ud fra det samme stof HMG CoA. Derfor hæmmer statiner også egenproduktionen af Q10. Som følge heraf oplever mange bivirkninger som træthed, muskelsmerter og andet ubehag, fordi cellerne mangler energi. På sigt bliver cellerne også mere sårbare over for oxidativ stress.
Bisphosphonater er en anden gruppe lægemidler, som bruges til at forebygge eller behandle knogleskørhed. Det antages, at disse lægemidler hæmmer kroppens egen Q10-produktion ved at hæmme farnesyl pyrofosfat syntesen.
Patienter, som tage statiner eller bisphosphonater kan derfor drage fordel ved at tage tilskud med Q10 for at forebygge bivirkninger.

Q10-tilskud til raske ældre mennesker udsætter aldringsprocesser og død

I det banebrydende KiSel10 studie blev Q10 givet sammen med selen til en gruppe raske, ældre mennesker. Kombinationen skyldes, at selen er afgørende for, at Q10 kan vekselvirke mellem de to former. Samtidig fungerer selen som en anden vigtig antioxidant (GPX). Da egenproduktionen af Q10 daler med alderen, og da kosten indeholder ganske lidt selen, var det oplagt med de to tilskud.
Den ene gruppe fik daglig 200 mg Q10 og 200 mikrogram selengær i lægemiddelkvalitet, og kontrolgruppen fik placebo. Efter fem år viste det sig, at gruppen, der fik Q10 og selen, havde 54 % lavere risiko for dødsfald, en stærkere hjertemuskel og en bedre livskvalitet. En 12-års opfølgning af studiet har desuden vist, at behandlingen med Q10 og selen også har en markant langtidseffekt på hjertefunktionen og levetiden. Det er desuden relevant, at kombinationen af Q10 og selen reducerer niveauerne af glykosyleret plasmaprotein og D-dimer, som er risikofaktorer ved blodpropper og hjertekardødsfald (Alehagen et al., 2020)

Kisel10-studiet er epokegørende, da det er foretaget på raske mennesker for at undersøge Q10´s og selens potentiale til at forbedrer livskvaliteten og reducerer dødelighed.

Hjertekarsygdomme

Ved kronisk hjertesvigt er hjertets pumpeevne nedsat, og tilstanden kan være livstruende. Patienter med hjertesvigt har ofte oxidativ stress forårsaget af frie radikaler, og dette kan afhjælpes med antioxidanter. I en systematisk oversigtsartikel (Flowers et al., 2014) har forfatterne gennemgået effekten af Q10-tilskud i forbindelse med hjerterkarsygdomme uden anden ændring af livsstil. Ifølge forfatterne indikerer resultaterne, at Q10-tilskud kan reducere det systoliske blodtryk.
En anden metaanalyse viser, at tilskud med Q10 i forbindelse med hjerteoperationer reducerer efterfølgende hjerterytmeforstyrrelser.
I Q-Symbiostudiet dokumenterede man for første gang Q10´s virkning på kronisk hjertesvigt. Deltagerne fik 300 mg Q10 dagligt, og allerede efter 16 uger havde de opnået en bedre hjertefunktion. Efter to år viste det sig, at Q10-gruppen havde 43 procent færre hjerterelaterede dødsfald sammenlignet med placebogruppen. Q10-gruppens antal af hospitalsindlæggelser var også reduceret med 43 procent.

Kronisk inflammation og kroniske sygdomme

Kronisk inflammation og oxidativ stress forekommer ved mange aldersrelaterede sygdomme som hjertekarsygdomme, diabetes og kroniske nyresygdomme.
En metaanalyse har afsløret, at tilskud med Q10 (60-500 mg/dag) i perioder fra en uge til fire måneder signifikant kan sænke niveauet af CRP og proinflammatoriske cytokiner som interleukin 6 (IL-6) og tumor necrosis factor alpha (TNF-α).

Diabetes

Patienter, som lider af type-2 diabetes, kan også drage fordel af tilskud med Q10. I et studie hvor man gav diabetespatienter 200 mg Q10 daglig i tre måneder, kunne forskerne observere, at patienterne fik reduceret deres niveau af HbA1c – langtidsblodsukker - som viser, hvordan blodsukkeret har været i de seneste 8-12 uger. Det betyder med andre ord, at diabetespatienterne fik forbedret deres glukoseoptagelse og blodsukker. Dette studie er i tråd med andre studier på patienter med diabetes.

Fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom

Ved fibromyalgi, som er karakteriseret af træthed, muskelsmerter og stive led, har man fundet lave niveauer af Q10. Man har også fundet, at patienter med denne sygdom har øget oxidativ stress i mitokondrierne, som hænger sammen med de lave Q10 niveauer. Et mindre studie (Cordero et al., 2011) har vist, at større tilskud med Q10 (300 mg/dgl) kan lindre de kliniske symptomer.
Ved kronisk træthedssyndrom har man også fundet, at tilskud med Q10 kombineret med et niacin-derivat (NADH) kan lindre symptomerne (Campagnolo et al., 2017).

Neurologiske sygdomme

Ifølge en oversigtsartikel (Illenia Cirilli et al. 2021) har man givet større tilskud med Q10 til neurodegenerative sygdomme som Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom og sklerose, hvor Q10 har vist sig at beskytte neuroner og mitokondrier mod skader forårsaget af oxidativ stress.
Andre studier tyder ikke på, at tilskud med Q10 kan udsætte udviklingen af Alzheimers eller Huntingtons sygdom. Det er dog muligt, at tilskud har været givet i en dårlig kvalitet, så Q10 ikke har trængt igennem blod-hjernebarrieren.

Kvaliteten af Q10 tilskud er afgørende

Selvom tilskud med Q10 har et stort potentiale i forbindelse med aldringsprocesser og en række kroniske sygdomme, er kvaliteten afgørende. Et dårligt Q10-tilskud i kapselform indeholder typisk en blanding Q10-krystaller og olie. Men hvis Q10-krystallerne ikke er opløst i olien til frie Q10-molekyler ved hjælp af en særlig teknik, reduceres optagelsen væsentligt. Hvis tilskud er baseret på pulver og tabletter kan optagelsen ligge under én procent. Derfor er det afgørende at vælge et Q10-produkt i kapselform og i lægemiddelkvalitet med en høj optagelighed, som sikrer, at Q10-molekylerne når helt ind i cellerne.
Tilskud tages sædvanligvis til morgenmaden. Da vi kun kan optage 100 mg Q10 ad gangen, er det bedst at fordele større tilskud over dagens måltider.

Q10 beskytter mod aldringsprocesser på flere fronter

 • Indgår i mitokondriernes energiomsætning (ATP)
 • Antioxidant, der beskytter fedtstoffer, celler og mitokondrier mod frie radikaler
 • Modvirker oxidativ stress
 • Involveret i aktivering af DNA og proteiner med betydning for cellernes signalering
 • Modvirker inflammationer, som er involveret i de fleste kroniske sygdomme, også selvom de ikke mærkes direkte
 • Effekten kan forbedres i kombination med selen, som er afgørende for, at Q10 kan vekselvirke mellem de to former.

Referencer:

Jan Aaset, Jan Alexander, Urban Alehagen. Coenzyme Q10 supplementation – In ageing and disease. Mechanisms of Ageing and Development. 2021

llenia Cirilli et al. Role of Coenzyme Q10 in Health and Disease: An Update on the last 10 years (2010-2020). Antioxidants 2021

Lain Hargreaves et al. Disorders of Human Coenzyme Q10 Metabolism: An Overview. International Journal of Molecular Sciences. 2020

Will Chu. Co enzyme Q10 has potential to help chronic condition symptoms, review finds. NUTRAingredients.com 2020

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Yoana Rabanal-Ruiz, Emilio Lianos-Gonzáles and Francisco Javier Alcain. The Use of Coenzyme Q10 in Cardiovascular Diseases. Antioxidants 10 May 2021

Mortensen SA et al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-Symbio: a randomized double-blind trial. Journal of the American College of Cardiology, heart Failure 2014

Phiwayinkosi V. Dludia et al. The impact of coenzyme Q10 on metabolic and cardiovascular disease profiles in diabetic patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Endocrinology, Diabetes & Metabolism 2020

Cordero MD et al. NLRP3 inflammasome is activated in fibromyalgia: the effect of coenzyme Q10. Antioxid Redox Signal 2014

Myhill Sarah et al; Chronic fatigue syndrome and mitochondrial dysfunction. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 2009

Yoritaka A et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial of reduces coenzyme Q10 for Parkinson´s disease. PubMed 2015

Pernille Lund: Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Forlaget Ny Videnskab. 2014


 • Oprettet den .