Skip to main content

D-vitaminmangel forårsager større dødelighed blandt kritisk syge patienter

D-vitaminmangel forårsager større dødelighed blandt kritisk syge patienterPatienter, som er indlagt på intensivafdeling, mangler ofte D-vitamin. Dette resulterer i flere komplikationer, et længere ophold på intensivafdelingen og en højere dødelighed i forhold til patienter, som har nok D-vitamin i blodet. Det fremgår af et iransk studie fra tre hospitaler, som er publiceret i BMJ Nutrition. Det er samtidig problematisk, at mange ældre og kronisk syge mangler D-vitamin.

Det nye iranske studie blev udført på tre hospitalers syv intensivafdelinger. I løbet af de første 24 timer efter patienternes indlæggelse målte man blodets niveau af D-vitamin. Sygdommenes sværhedsgrad blev målt efter forskellige scores, som afspejler fysiologiske og kroniske sundhedsaspekter (APACHE 11), tilstødende organsvigt (SOFA) og ernæringsmæssige risikofaktorer hos kritisk syge patienter (mNUTRIC).
Studiet inkluderede 236 patienter, og det viste sig, at 163 af patienterne (= 69,1 %) havde D-vitaminniveauer i blodet, som lå under 20 ng/ml (= 50 nmol/L), hvilket ligger under de officielle grænseværdier. Derudover havde disse patienter med lave D-vitaminniveauer i blodet en højere score på alle de tre parametre (APACHE, SOFA, mNUTRIC) som tegn på flere komplikationer. Patienter med tilstrækkelige D-vitaminniveauer i blodet, som lå over 30 ng/ml (75 nmol/l) havde derimod færre komplikationer og et kortere ophold på intensivafdelingen.
Forskerne konkluderer, at kritisk syge patienter, som mangler D-vitamin, har en større risiko for at få alvorlige komplikationer og at dø som følge heraf i løbet af 28 dage. Ifølge forskerne kan behandling af D-vitaminmangel derfor bidrage til at reducere komplikationer og til at forbedre de kliniske udfald hos patienter, som er indlagt på intensivafdelinger.

Hvorfor er det så problematisk, når kritisk syge mangler D-vitamin?

D-vitamin betragtes som et steroidhormon, der regulerer en række gener i de fleste af kroppens celler. Blodets niveau af D-vitamin hos raske mennesker afhænger især af soleksponering, alder, kroppens fedtprocent samt hudens farvestof melanin, hvor personer med mørk hud danner vitaminet meget langsommere.
Men kritisk syge patienter mangler ofte D-vitamin grundet mangel på sol, indendørs livsførelse, overvægt, aldringsprocesser samt dysfunktioner i lever og nyrer, som normalt bidrager til at omdanne og aktivere den D-vitaminform, vi danner fra solen.
Det er almindelig kendt, at mangel på D-vitamin hænger sammen med komplicerede infektioner, længere hospitalsophold, akut nyresvigt, blodforgiftning (sepsis) og en højere dødelighed.
Dette skyldes blandt andet, at D-vitamin har afgørende betydning for en række celler i immunforsvaret, som inkluderer dendritceller og makrofager i det medfødte immunforsvar samt T- celler, B-celler og antistoffer i det erhvervede immunforsvar. D-vitamin regulerer desuden inflammationsprocesserne, så de ikke tager overhånd. Denne funktion er meget vigtig, da komplicerede luftvejsinfektioner forårsaget af influenza og COVID-19, skyldes en tilstand kaldet ARDS (acute respiratory distress syndrom), som er karakteriseret af hyperinflammation med fare for organsvigt og død. Ved blodforgiftning optræder lignende mekanismer, som skyldes afsporede inflammatoriske processer og dysfunktioner i epithelcellerne. Det er samtidig et faktum, at lav grad af kronisk inflammation forekommer ved de fleste kroniske sygdomme, og at dette bidrager til oxidativ stress, og at kroppen bliver mere sårbar over for ko-morbiditeter.
Ikke desto mindre har der været uklarhed omkring blodets niveau af D-vitamin hos kritisk syge patienter indlagt på intensiv afdeling i forbindelse med sværhedsgraden og forløbet. Derfor havde det nye studie til formål at undersøge dette. Og det tyder nu på, at blodets niveau af D-vitamin spiller en afgørende rolle for patienternes tilstand, og hvorvidt de overlever.

  • De officielle daglige anbefalinger af D-vitamin (RI) ligger på 5-20 mikrogram med mest til ældre og sårbare grupper.
  • Disse anbefalinger tager mest hensyn til knoglesundheden og ikke til immunforsvaret og mange andre funktioner, som er afhængige af D-vitamin.
  • På markedet findes der stærkere tilskud med op til 100 mikrogram, som er den øvre sikre daglige grænse for børn over 11 år og voksne.
  • Da behovet er individuelt, bør man under alle omstændigheder tilstræbe niveauer i blodet, som ligger over 75 nmol/l hele året og hele livet.

Reference:

Fatemeh Sistanian et al. Low plasma vitamin D is associated with increased 28-day mortality and worse clinical outcomes in critically ill patients. BMC Nutrition. 2024

Justyna Nowak et al. Could vitamin D concentration be a marker of a long hospital stay in older adult patients? Frontiers in Nutrition. 2023

Anbefalinger om D-vitamin og calcium | Borger | Sundhedsstyrelsen


  • Oprettet den .