Skip to main content

D-vitamintilskud halverer risiko for modermærkekræft

D-vitamintilskud halverer risiko for modermærkekræftMan har fundet langt færre tilfælde af modermærkekræft (malignt melanom) blandt personer, som rutinemæssigt indtager tilskud med D-vitamin i forhold til personer, som ikke tager tilskud. Det fremgår af et nyt finsk studie, som er publiceret i Melanoma Research. Studiet er i tråd med et tidligere studie, der afslørede, at mangel på D-vitamin fordobler risikoen for at dø af modermærkekræft.

De fleste af kroppens celler har receptorer for D-vitamin, som regulerer en række gener og adskillige metaboliske processer. Man har observeret en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og hudkræft i adskillige studier, men studierne har mest været relateret til D-vitaminformen calcidiol (25-hydroxyvitamin D3), som man måler i blodet. Der har også været få studier, som ikke har vist nogen direkte sammenhæng. Dette kan sandsynligvis skyldes, at man ikke har analyseret D-vitamins metabolisme i huden, og hvordan det omdannes til den aktive form calcitriol (1,25 dihydroxyvitamin D3).
I det nye studie, som blev udført af North Savo Skin Cancer Program, havde forskerne en anden indfaldsvinkel. Der deltog 498 patienter fra den dermatologiske afdeling i Kuopio University Hospital i Finland. Dermatologer fra University of Eastern Finland analyserede patienternes baggrund og sygehistorie. Patienternes hud blev også undersøgt. Patienterne blev så inddelt i tre grupper, hvor risikoen for at få hudkræft var lav, moderat eller høj.
Baseret på patienternes indtag af D-vitamintilskud blev de inddelt i følgende tre grupper: Ikke-brugere, lejlighedsvis brugere og konstante brugere.
Hos halvdelen af patienterne målte man blodets niveau af D-vitaminformen calcidiol for at se, om det hang sammen med deres selvrapporterede indtag af D-vitamintilskud.
Forskerne fandt, at der var langt færre tilfælde af melanom blandt faste brugere af D-vitamintilskud i forhold til de, der ikke tog tilskud. Det viste sig således, at de, der regelmæssigt tog tilskud med D-vitamin, havde en halveret risikoen for at udvikle melanom, i forhold til de, der ikke tog tilskud med D-vitamin.
Ifølge studiet ser det ud til, at lejlighedsvis indtag af D-vitamintilskud også kan reducere risikoen for at udvikle hudkræft. Men der var ingen statistisk sammenhæng.
Forskerne fra University of Eastern Finland og Kuopio University Hospital henviser desuden til andre studier, der afslører, at tilstrækkelig med D-vitamin gør melanom mindre aggressiv.
Forskerne har også rapporteret, at dødsraten som følge af melanom i North Savo i det østlige Finland er relativt høj. Derfor er det særlig vigtigt, at befolkningen i denne region får nok D-vitamin. Det gælder selvfølgelig også i andre populationer, hvor mangler er udbredt.
Ifølge forskerne er der stadig uklarhed omkring de optimale doser af tilskud med D-vitamin. Indtil videre anbefaler de derfor, at man følger de officielle anbefalinger.

  • Modermærkekræft er den farligste form for hudkræft
  • Det antages, at solskoldning i barne- og ungdomsårene har større betydning end solskoldning senere i livet.
  • Antallet er steget voldsomt inden for de sidste 50 år.
  • Det er sundt at dyrke solen og få noget kulør – bare man ikke bliver forbrændt.

Mangel på D-vitamin fordobler risikoen for at dø af melanom

Ifølge et spansk studie, som vi tidligere har omtalt på denne hjemmeside, kan mangel på D-vitamin fordoble risikoen for at dø af melanom. Dette studie blev præsenteret på European Academy of Dermatology and Venereology Congress.
I studier på mus har forskere fra University of Leeds i England desuden afsløret, hvordan D-vitamin påvirker melanomceller via forskellige gener og signalveje, så de bliver mindre aggressive.
Dette studie er publiceret i Cancer Research.

Tilskud med D-vitamin

På vore breddegrader er sommersolen den vigtigste kilde til D-vitamin. Men vinterhalvår, indendørs livsførelse, aldringsprocesser, mørk hudfarve, overvægt, diabetes type-2 og de mange advarsler mod solen er med til, at mangel på D-vitamin er blevet meget mere udbredt.
Sundhedsmyndighederne anbefaler, at alle tager tilskud med D-vitamin i vinterhalvåret, og at de der ikke får nok sommersol, eller som tilhører de sårbare grupper tager tilskud hele året. De officielle anbefalinger ligger på 5-20 mikrogram om dagen. Nogle kan have brug for større tilskud, så blodets niveau er optimalt hele året. Ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) ligger den øvre sikre grænse på 100 mikrogram om dagen.

  • D-vitamin har flere mekanismer, der beskytter mod forskellige kræftformer, herunder melanom.
  • Patienter med melanom bør få målt deres niveau af D-vitamin.
  • Patienter med melanom, som mangler D-vitamin, bør få tilskud for at optimere blodets niveau.
  • Dette kan med stor sandsynlighed forbedre standardbehandlingen af modermærkekræft.

Referencer:

University of Eastern Finland. Fewer cases of melanoma among people taking vitamin D supplements. ScienceDaily. 2023

Regular use of vitamin D supplement is associated with fewer melanoma cases compared to non-use: a cross-sectional study in 498 adult subjects at risk of skin cancers. Melanoma Research, 2022

European Academy of Dermatology and Venereology. Vitamin D deficiency in melanoma patients associated with worse overall survival, new study finds. MedicalExpress 2022

Sathya Muralidhar et al. Vitamin D-VDR signaling inhibits Wnt/beta-catenin-mediated melanom progression and promotes anti-tumor immunity. Cancer Research 2019

Modermærkekræft (malignt melanom) - Patienthåndbogen på sundhed.dk

  • Oprettet den .