Skip to main content

Selen beskytter mod farligt kolesterol

- åreforkalkning og tidlig død

Selen beskytter mod farligt kolesterol Kolesterol er et livsvigtigt stof med mange funktioner, men det kan blive farligt, hvis det oxiderer og indlejres i karvæggen. Det er denne oxidative proces, som skaber grobund for åreforkalkning. Sporstoffet selen beskytter mod åreforkalkning som en kraftig antioxidant og via andre processer. Det fremgår blandt andet af en oversigtsartikel, som er publiceret i Biomedicine. Da hjertekarsygdomme er den hyppigste dødsårsag, er emnet meget relevant. Især fordi selenmangel er så udbredt i vores del af verden.

Man har længe sat selenmangel i forbindelse med en række hjertekarsygdomme, som inkluderer åreforkalkning, almindelig hjertesvigt (hjerteinsufficiens), iskæmisk hjertesygdom og blodprop i hjertet. I den nye oversigtsartikel har forfatterne set nærmere på de forskellige hjertekarsygdomme, og hvordan selen er involveret i regulering af adskillige patologiske processer, der inkluderer oxidativ stress, kronisk inflammation, indlejring af oxideret kolesterol i karvægge, calciumaflejringer og dysfunktioner i karvæggenes endothelceller. Forfatterne har også set nærmere på, hvordan tilskud med selen kan bruges som led i forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme og åreforkalkning, der handler om meget andet end kolesterol.

 • Kolesterol har betydning for cellemembraner, immunforsvaret samt dannelse af steroidhormoner (kønshormoner og kortisol), D-vitamin og Q10.
 • Vi danner kolesterol i leveren ud af kulhydrater
 • Der findes kolesterol i æg og animalsk fedt
 • Langt det meste af kroppens kolesterol dannes i leveren

Selen modvirker oxidativ stress og kronisk inflammation, der skader kolesterol

Vi danner alle frie radikaler under iltomsætningen og andre metaboliske processer. Derudover øges mængden af tobaksrøg, forgiftninger, aldringsprocesser, overvægt og kroniske sygdomme som diabetes. Frie radikaler er meget reaktive molekyler, som kun bør operere inde for snævre områder.
Ved oxidativ stress er der for mange frie radikaler i forhold til beskyttende antioxidanter som selen. Det er særlig farligt, når de frie radikaler angriber kolesterolet i blodet, som transporteres i form af LDL-kolesterol. Når LDL-kolesterolet oxiderer, harskner det og kan ikke længere bruges til de mange funktioner i cellerne. Der sker så det, at det oxiderede kolesterol ædes af hvide blodlegemer (monocytter) som omdannes til skumceller. Disse forædte skumceller søger derefter mod områder i karvæggen, hvor der i forvejen er inflammation, hvilket kan opstå på grund af forhøjet blodtryk, rifter, bakterier, LPS (lipopolysaccarider på visse bakteriers cellevægge), spikeproteiner (fra Covid-19-infektioner og Covid-19-vacciner) eller andre irritamenter. Når de forædte skumceller er trængt ind i karvæggen, går de til grunde og efterlader det oxiderede kolesterol. Dette øger den lokale inflammation og tiltrækker endnu flere skumceller, som en ond cirkel.
Det er altså oxidativ stress, kronisk inflammation og akkumulering af kolesterolholdige skumceller i karvæggen, der skaber grobund for åreforkalkning. Uanset om kolesterolet er højt eller lavt.
I oversigtsartiklen kommer forfatterne nærmere ind på, hvordan de kraftige selenholdige antioxidanter, GPX´er (glutathionperoxidaser) modvirker frie radikaler og flere markører for kronisk inflammation. Man har desuden fundet, at selen reducerer selve dannelsen af skumceller.
Overordnet kan tilskud med selen reducere skader på molekyler, celler, organer og væv forårsaget af oxidativ stress. Forskerne konkluderer derfor, at tilskud med selen har en beskyttende effekt mod åreforkalkning ved at modvirke oxidativ stress og kronisk inflammation, som hænger sammen.

Selen, calciumaflejringer og åreforkalkning

Åreforkalkning er en kompliceret proces, som i de sidste stadier også inkluderer et fibrinlag og en form for calciumgitter omkring de indlejrede skumceller i karvæggen.
I denne forbindelse spiller de bløde muskelceller i karvæggen en central rolle i åreforkalkningen, da de kan udtrykke mange gener, der minder om knogledannelse og derfor kan forårsage aflejringer af calcium.
Der er en stigende evidens for, at oxidativ stress bidrager til, at de bløde muskelceller iværksætter de uhensigtsmæssige calciumaflejringer i karvæggen. Det antages derfor, at tilskud med selen også kan modvirke denne proces som en kraftig antioxidant og ved at modvirker inflammationer.

Selen, endothelceller og andre funktioner

Endothelcellerne danner et tæt lag i blodkarrene, og de har særlig stor betydning i de fine hårkar, hvor stofskiftet fra blod til væv og organer foregår. I oversigtsartiklen beskriver forfatterne, hvordan selen som antioxidant beskytter endothelcellerne mod frie radikaler og apoptose (prorammmeret celledød). Derudover beskytter selen mikroRNA, som regulerer og justerer cellernes DNA-udtryk. Alt i alt peger en række studier på, at forskellige selenoenzymer og selenoproteiner spiller flere vigtige roller for normale funktioner i endothelcellerne.

 • Det antages, at en milliard mennesker på verdensplan mangler selen
 • Der er ofte en sammenhæng mellem selenmangel, åreforkalkning og tidlig død

Humane studier med selentilskud

Sammenhængen mellem selenmangel og hjertekarsygdomme har været kendt siden 1960´erne, hvor man opdagede en meget alvorlig hjertesygdom i den kinesiske Keshan provins, hvor jorden er ekstremt fattig på selen. Sygdommen, der nu kaldes Keshans sygdom, rammer hjertemusklen, og den forårsages af en ellers harmløs virus (Coxsackie), som kan blive livstruende ved selenmangel. Men siden man begyndte at give selentilskud, har sygdommen været udryddet i området.
I Finland, hvor jorden også er meget fattig på selen, havde man verdens højeste dødelighed af blodprop i hjertet. Da man så fra 1985 begyndte at berige kunstgødningen med selen, fandt tilfælde af blodpropper drastisk.
Det svenske KiSel-10 studie afslørede, at den gruppe ældre mennesker, der fik tilskud med 200 mikrogram selengær og 200 mg Q10 i lægemiddelkvalitet i fem år, havde en bedre hjertemuskelfunktion og 54 procent lavere risiko for dødsfald i forhold til den gruppe, der fik placebo. Kombinationen af de to tilskud er meget relevant, fordi den skandinaviske jord er fattig på selen, og egenproduktionen af Q10 daler med alderen. Der er også en synergieffekt mellem selen og Q10. Derudover viste en 12-års opfølgning af det svenske KiSel10 studie, at behandlingen med Q10- og selentilskud har en markant langtidseffekt på hjertet, epithelceller, mikro-RNA, telomerer (cellernes ”klippekort”) og forlængelse af levetiden.
I oversigtsartiklen henviser forfatterne til flere andre kontrollerede, randomiserede studier, hvor tilskud med selen især forebygger åreforkalkning, hjertekarsygdomme og tidlig død i populationer, hvor der i forvejen er selenmangel. Forfatterne kommer også ind på, at selen og zink beskytter mod forgiftninger med tungmetaller som kviksølv og cadmium, der blandt andet sættes i forbindelse med hjertekarsygdomme.
Tilskud med selen har i det hele taget den bedste effekt i områder, hvor jorden er fattig på selen, og hvis det tages over længere tid, da det jo gælder om at have optimale niveauer i blodet hele livet. Det kan også svare sig at kombinere selentilskud med andre antioxidanter som Q10, E-vitamin og zink.

 • Jorden i Europa er fattig på selen, og det afspejles i afgrøderne.
 • Den danske daglige kost bidrager med omkring 50 mikrogram selen.
 • De nye nordiske anbefalinger af selen er henholdsvis 60/90 mikrogram daglig til kvinder/mænd.
 • I mange studier har man givet 200 mikrogram selen daglig
 • Det kan svare sig at vælge tilskud som selengær i lægemiddelkvalitet med en dokumenteret høj optagelighed

Referencer:

Siarhei A. Dabravolski et al. The Role of Selenium in Artherosclerosis Development, Progression, Prevention and Treatment. Biomedicines 2023

Juan Pablo Robles. The spike protein of SARS-CoV-2 induces endothelial inflammation through integrin α5β1 and NF-kB signaling. Journal of Biological Chemistry. 2022

Urban Alehagen et al. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modeling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. European Journal of Nutrition. 2022

Uffe Ravnskov. Hvorfor et højt kolesterol er nyttigt. Hovedland. 2010

Hjerte / Kredsløb Arkiv - (vitalraadet.dk)

 • Oprettet den .