Skip to main content

Magnesiumtillskott förbättrar livskvaliteten vid hormonella störningar och graviditet

Magnesiumtillskott förbättrar livskvaliteten vid hormonella störningar och graviditetMagnesium är viktigt för en mängd olika enzymprocesser som ingår i 80 procent av kroppens metaboliska funktioner. Därför kan magnesiumbrist vara involverat i åtskilliga gener och sjukdomar. Brist på magnesium är mycket vanligt och drabbar särskilt kvinnor. En rysk studie på gravida och kvinnor med olika hormonella störningar har nu visat att tillskott med magnesium i fyra veckor kan förbättra hälsan och livskvaliteten på flera fronter.

Magnesium är ett av de mineraler som vi behöver mest av. Cirka hälften finns i skelettet och resten ingår i mer än 300 enzymprocesser. Magnesium har bland annat betydelse för energiomsättningen, nervsystemet, matsmältningen, musklerna, bildandet av östrogen, graviditet och aktivering av D-vitamin.
Även om magnesium har så många livsviktiga funktioner antas det att 60 procent av befolkningen inte får de rekommenderade mängderna, som i Danmark ligger på 375 mg om dagen. Vanliga orsaker till magnesiumbrist är ensidig kost, dåligt upptag, förlust via urinvägarna, diabetes eller graviditet, där det föreligger ett ökat behov.
Magnesiumbrist är vanligare hos kvinnor än hos män, och magnesiumets betydelse för hälsan är känd i samband med PMS, klimakteriet, benskörhet och cancer.
Hos friska människor ligger blodets magnesiumnivå på mellan 0,6–1,0 mmol/l, men miniminivåerna kan variera i olika länder.

Den omfattande ryska studien på kvinnor med magnesiumbrist

I den ryska studien inhämtade forskarna fyra stora observationsstudier från olika delar av Ryssland för att studera förekomsten av samt klinisk behandling av magnesiumbrist hos gravida och kvinnor med hormonella störningar.
Forskarna använde både frågeformulär och laboratorietester för att få fram uppgifter om vem som led brist på magnesium. Forskarna utarbetade sedan en sekundär analys av alla data.
I studien deltog 869 gravida och 957 kvinnor med hormonella störningar. Kvinnorna var mellan 18 och 60 år och inkluderade användare av p-piller och hormonpiller under klimakteriet, kvinnor med PMS, klimakteriesymtom utan hormonpiller och kvinnor med benskörhet. Kvinnor i fertil ålder med andra hormonella störningar såsom menstruationssmärtor, endometrios, PCOS, (polycystiskt ovarialsyndrom) och myom i livmodern inkluderades också. Kvinnor som redan i förväg tog tillskott med magnesium, eller som hade allvarligare sjukdomar, exkluderades.
Kvinnorna fick tillskott med magnesium i fyra veckor, dessutom fick de B6-vitamin, som är viktigt för upptaget av magnesium i cellerna.
Forskarna tittade sedan närmare på blodets innehåll av magnesium och förbättringar av livskvaliteten.

Magnesium förbättrar graviditeten på flera fronter

Hela 92 procent av de gravida som fick tillskott med magnesium och B6-vitamin i fyra veckor fick sina magnesiumnivåer i blodet optimerade. Detta minskade många av deras komplikationer som ödem, blödning, kramper, smärta kring livmoderns ligament samt tecken på preeklampsi och missfall.

Magnesium förbättrar flera hormonella störningar

Hela 78 procent av kvinnorna med hormonella störningar som tog tillskott med magnesium och B6-vitamin i fyra veckor fick sina magnesiumnivåer i blodet optimerade. Bäst respons observerades hos kvinnor med benskörhet och PMS. Sammantaget medförde tillskotten med magnesium och B6-vitamin i allmänhet att kvinnorna fick en bättre livskvalitet enligt en särskild poängskala (WHOQOL-BREF), som används för kvinnor med hormonella störningar.

Kvinnor bör lägga fokus på att få mer magnesium

Forskarna bakom den nya ryska studien drar slutsatsen att magnesiumbrist är mycket vanligt bland kvinnor. Tillskott med magnesium och B6-vitamin till gravida och kvinnor med en mängd olika hormonella störningar kan därför ha en hälsofrämjande effekt, påverka graviditeten i en gynnsam riktning och förbättra livskvaliteten.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Scientific Reports.

 • Många kvinnor i klimakteriet tar tillskott med kalcium och D-vitamin för att förebygga benskörhet.
 • Man bör också lägga fokus på att få tillräckligt med magnesium av hänsyn till benhälsan, hormonbalansen och många andra funktioner.

 Magnesiumkällor och tillskott

Magnesium förekommer främst i kärnor, mandlar, nötter, fullkorn, kål och andra kompakta grönsaker.
Stress, för lite magsyra, syraneutraliserande och vattendrivande läkemedel kan dock hämma upptaget eller utnyttjandet.
Alla magnesiumtillskott tas heller inte upp lika bra i kroppen, och om de passerar oupplösta genom tarmsystemet kan man inte förvänta sig någon effekt. Därför kan man göra ett litet test genom att lägga en magnesiumtablett i ett glas vatten och se om den löses upp inom några minuter. Tablettens snabba upplösning ger en större garanti för att kroppen kan ta upp innehållet av magnesium i tunntarmen.
Magnesiumoxid, som finns i många tillskott, samt Magnesia mot förstoppning är svårupptagliga och verkar främst i tarmen.

Brist på och dåligt utnyttjande av magnesium orsakas av

 • Bristfällig kost och långa bantningskurer.
 • För liten magsyra och syraneutraliserande läkemedel.
 • Brist på B6-vitamin orsakar dåligt upptag i cellerna.
 • Oxalsyra. Finns exempelvis i te, spenat, kakao och rabarber.
 • Hög konsumtion av alkohol och andra stimulantia.
 • Kronisk diarré.
 • Vattendrivande läkemedel.
 • Graviditet.
 • Stress.

Referenser:

Svetlana Orlova et al. Magnesium level correlation with clinical status and quality of life in women with hormone related conditions and pregnancy based on real world data. Scientific Reports. 11 March 2021

Hèctor Vàzquez-Lorente et al. Response of Vitamin D after Magnesium Intervention Postmenopausal Population from the Province of Granada, Spain. Nutrients. 2020

 • Skapad