Skip to main content

Sömnapné är kopplat till magnesiumbrist

Sömnapné är kopplat till magnesiumbristSömnapné påverkar andningen under sömnen och försämrar patientens livskvalitet och hälsa. Det tyder dessutom på att magnesiumbrist är vanligt bland patienter med sömnapné, vilket ytterligare ökar risken för systemisk inflammation, hjärt-kärlsjukdomar och metaboliska sjukdomar. Detta framgår av en ny metaanalys från Charles Sturt University i Australien, där forskarna för första gången klargör sambandet och varför patienter med sömnapné kan behöva extra magnesium.

Vi tillbringar omkring en tredjedel av livet med att sova, eftersom det är avgörande för en optimal hälsa. När vi sover återhämtar vi oss och laddar ny energi, både fysiskt och mentalt, och hjärnan rensas från giftiga ämnesomsättningsprodukter. Sömnbrist kan därför resultera i försämrad livskvalitet och dålig hälsa.
Sömnapné är en särskild störning där andningen stannar upp i 10–60 sekunder flera gånger under sömnen. Bristen på syre till hjärnan orsakar ett kort och ofta omedvetet uppvaknande. Många med sömnapné sover väldigt oroligt och snarkar kraftigt. Mellan snarkningar uppstår det blockeringar i andningen eftersom den mjuka gommen och tungan faller tillbaka i svalget och stänger till lufttillförseln. Det instabila sömnmönstret gör att personen inte kan få en långvarig och djup sömn.
Det kan finnas flera orsaker till sömnapné, som drabbar dubbelt så många män som kvinnor. Anatomiska orsaker kan ligga i luftvägarnas passage, och icke-anatomiska orsaker kan ligga i svalgets och käkmusklernas funktioner. Övervikt ökar risken, och här kan det hjälpa med viktminskning.
Många vet inte om att de lider av sömnapné och varför de är så trötta och mår dåligt när de vaknar. Sömnapné kan också medföra dålig koncentration, nedsatt arbetsförmåga, bristande sexlust, depression, högt blodtryck, stroke, olyckor och andra konsekvenser på grund av den dåliga sömnkvaliteten. Obehandlad sömnapné kan medföra kroniska hjärnskador, eftersom hjärnan inte har fått tillräckligt med syre.
Den enda effektiva behandlingen av sömnapné är en tättslutande ansiktsmask (CPAP), som säkerställer högt luftvägstryck.

Vilken roll spelar magnesium för hälsan och sömnapné?

Magnesium är ett av de mineraler som vi behöver mest av. Cirka 60 procent finns i skelettet, och resten ingår i mer än 300 enzymprocesser. Magnesium har bland annat betydelse för energiomsättningen, nervsystemet, matsmältningen, musklerna, immunförsvaret, blodsockret, hormonsystemet samt aktivering av D-vitamin. Därför är det viktigt att ha tillräckligt med magnesium i blodet och inuti cellerna för att upprätthålla de många enzymfunktionerna.
I Australien ligger de officiella rekommendationerna för magnesium på 310–420 mg om dagen, men man har observerat att 37 procent av männen och 34 procent av kvinnorna inte får tillräckligt. Och vi kan förvänta oss samma tendens i Sverige.
Brist på magnesium genom kosten eller mekanismer förknippade med nedsatt utnyttjande av magnesium är förbundna med oxidativ stress, inflammationer och en rad kroniska sjukdomar. Magnesiumbrist har följaktligen kopplats till hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, muskelkramper, metaboliskt syndrom (förstadium till typ 2-diabetes), typ 1-diabetes, övervikt och psykiska störningar som förvirring och depression.
Man har dessutom observerat att övervikt och metaboliskt syndrom ökar risken för måttlig till svår sömnapné, som i sig är kopplat till en ökad risk för högt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, hjärtrytmstörningar (hjärtarytmi) och hjärtsvikt.
Forskarna har följaktligen observerat många av samma metaboliska dysfunktioner vid både magnesiumbrist och sömnapné, vilket omfattar energiomsättningen, blodsockerreglering, muskelsammandragningar och blodtryck.

Sambandet mellan sömnapné och magnesiumbrist är komplext

Den nya metaanalysen syftade till att titta närmare på de publicerade vetenskapliga studier som behandlade sambandet mellan magnesium och sömnapné. Forskarna ville mer precist ha svar på följande frågor:

  1. Har patienter med sömnapné en lägre nivå av magnesium i blodet?
  2. Är deras risk för magnesiumbrist baserad på blodets magnesiumnivå?
  3. Finns det något samband mellan blodets nivå av magnesium och svårighetsgraden av sömnapné?
  4. Hänger patienternas magnesiumnivåer samman med kosten, metaboliska störningar, inflammation eller andra markörer för hjärthälsa?

Baserat på de studier som forskarna undersökte fann de att:

  1. Patienter med sömnapné har lägre nivåer av magnesium i blodet jämfört med friska kontrollgrupper.
  2. Patienter med sömnapné löper risk för magnesiumbrist.
  3. Sömnapnéns svårighetsgrad kan i sig sänka blodets nivå av magnesium.
  4. Nivån av magnesium hos patienter med sömnapné hänger samman med biomarkörer som CRP, IMA och CMT, som ökar risken för inflammation och hjärt-kärlsjukdomar. Blodets nivå av magnesium är också kopplad till biomarkörer för lipidprofil, sockermetabolism, kalcium och tungmetaller.

Enligt forskarna är den nya metaanalysen den första som klargör sambandet mellan magnesiumbrist och sömnapné samt det faktum att patienter med sömnapné löper ytterligare risk för magnesiumbrist. Det kan bland annat bero på att sömnbristen är en stressfaktor som tömmer kroppens magnesiumreserver. Det tyder samtidigt på att tillskott med magnesium kan optimera blodets nivå och lindra symtom vid sömnapné.
Även om flera studier på området saknas, antyder forskarna bakom metaanalysen att behandling av magnesiumbrist genom kost eller tillskott kan vara lämpligt som ett led i behandlingen av sömnapné och de kroniska följdsjukdomarna.

Magnesiumkällor, tillskott och orsaker till omfattande brister

Magnesium finns huvudsakligen i grov och grön mat som fullkorn, kärnor, mandel, nötter, frön, bönor, avokado, kål och andra grönsaker. I Sverige ligger RI på 280 mg för kvinnor och flickor över 14 år, och 350 mg för män och pojkar över 14 år. Magnesiumbrist beror huvudsakligen på utarmad jord, raffinering av livsmedel och ensidiga kostvanor. Stress och ett stort intag av kalcium, stimulantia och läkemedel kan också öka behovet.
I samband med tillskott måste man se till att de har ett bra upptag, för om de passerar oupplösta genom tarmsystemet kan man inte förvänta sig någon effekt. Därför kan man göra ett litet test genom att lägga en magnesiumtablett i ett glas vatten och se om den löses upp inom några minuter. Tablettens snabba upplösning ger en större garanti för att kroppen kan ta upp innehållet av magnesium i tunntarmen. Magnesiumoxid, som finns i många tillskott, samt Magnesia mot förstoppning, är svårupptagligt, och föreningen verkar främst i tarmen.

Referenser

Zahraa Al Wadee et al. Serum Magnesium Levels in Patients with Obstructive Sleep Apnoea: A Systemic Review and Meta-Analysis. School of Dentistry and Medical Sciences, Charles Sturt University, Panorama Avenue, Bathurst, NSW 2795, Australia

Megan Ware. Why do we need magnesium? Medical News Today. 2020

Gerry K. Schwalfenberg and Stephen J. Genuis. The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare. Scientifica (Carro) 2017

  • Skapad