Skip to main content

Fettbalansen kan förbättras med större D-vitamintillskott vid prediabetes

Fettbalansen kan förbättras med större D-vitamintillskott vid prediabetesPrediabetes och följdsjukdomen diabetes sprider sig som en epidemi. Prediabetes, som många har utan att veta om det, kännetecknas bland annat av för höga kolesterol- och triglyceridvärden. Men det tyder nu på att tillskott med ganska höga doser av D-vitamin kan minska nivån av triglycerider i blodet, vilket är bra för cirkulationen. Detta framgår av en metaanalys som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Studien ligger i linje med tidigare studier som visar att D-vitamin har avgörande betydelse för omsättningen av fett och kolhydrater. Samtidigt är det ett faktum att runt hälften av jordens befolkning lider brist på det livsviktiga vitaminet och att behovet ökar med prediabetes och diabetes på grund av dåligt utnyttjande.

Typ 2-diabetes är en livsstilssjukdom som utvecklas under flera år. Därför är det viktigt att ingripa med livsstilsförändringar så snart man observerar förstadiet prediabetes, som kännetecknas av äppelformad övervikt, ett blodsocker över det normala, försämrad glukostolerans, insulinresistens, högt blodtryck samt höga kolesterol- og triglyceridvärden.
Samtidigt lider mer än hälften av världens befolkning brist på D-vitamin, vilket orsakar en stigande hälsobörda på flera fronter. I tidigare studier har man också observerat att brist på D-vitamin ökar risken för högt blodsocker, insulinresistens och en större risk att utveckla typ 2-diabetes. Dessutom har vissa studier visat att tillskott med D-vitamin kan förbättra blodfettbalansen hos patienter med typ 2-diabetes.
Men det har fortfarande varit kontroversiellt huruvida tillskott med D-vitamin kan förbättra blodets innehåll av fettämnen som kolesterol och triglycerider hos personer med prediabetes. I den nya metaanalysen ville forskarna därför undersöka detta närmare.

Höga doser av D-vitamin minskar nivån av triglycerider i blodet

Från olika databaser inhämtade forskarna fem studier som hade publicerats före den 13 februari 2022. Resultaten visade att större tillskott av D-vitamin ledde till signifikanta minskningar av triglycerider jämfört med placebogrupperna. Resultaten är viktiga, eftersom det finns ett samband mellan en hög triglyceridnivå och risken för hjärt-kärlsjukdom.
Flera analyser visade också att den positiva effekten var särskilt signifikant hos överviktiga deltagare och i studier som varade över ett år.
Man hade också gett D-vitamin i ganska höga doser från 71–214 mikrogram (= 2 857–8 571 I.E.) per dag. Den positiva effekten observerades i både europeiska och asiatiska undergrupper. Det fanns ingen signifikant effekt på deltagarnas nivåer av totalkolesterol, HDL-kolesterol och LDL-kolesterol.
Forskarna drar därför slutsatsen att större tillskott av D-vitamin kan minska triglyceridnivåerna hos personer med prediabetes. Det gäller särskilt behandlingar som varar mer än ett år och som optimerar blodets nivå.
Det tyder dessutom på att överviktiga personer och personer med prediabetes och diabetes har ett större behov av D-vitamin på grund av dåligt utnyttjande. Det beror bland annat på att de har svårare att omvandla och aktivera vitaminet i levern och njurarna. För information är de officiella rekommendationerna (RI) för D-vitamin mycket lägre, från 5–20 mikrogram per dag. Enligt Efsa ligger den övre gränsen på 100 mikrogram. Som framgår av metaanalysen kan personer med prediabetes och diabetes mycket väl behöva mer under sakkunnig ledning, och det viktigaste är att blodnivåerna optimeras.

 • År 2011 fanns det omkring 366 miljoner fall av typ 2-diabetes, och antalet förväntas stiga till 552 miljoner år 2030.
 • Diabetes är förbundet med en nedsatt livskvalitet och en stor risk för hjärt-kärlsjukdom, impotens, diabetisk neuropati, amputationer och tidig död.
 • Diabetes är förbundet med enorma mänskliga och samhällsekonomiska kostnader.

Hur påverkar D-vitamin fettbalansen?

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, där det bland annat reglerar en lång rad gener via på-och-av-funktioner. Enligt metaanalysen antar forskarna att D-vitamin kan reglera nivån av triglycerider via följande funktioner:

 • Ökning av kalciumnivåer.
 • Mindre utsöndring av bisköldkörtelhormon (PTH).
 • Reglering av kroppens fettbildning och fettnedbrytning.
 • Reglering av kronisk inflammation och oxidativ stress.
 • Reglering av aktiviteten hos renin–angiotensin–aldosteron-systemet (RAAS).
 • Reglering av interaktioner med könshormoner och binjurebarkhormoner.
 • Förbättring av insulinresistens och insulinnivåer.
 • Motverkan av ett protein (SREBP1C) involverat i leverns syntes av triglycerider.

Referenser:

Yixue Yang et al. Effects of vitamin D supplementation on the regulation of blood lipid levels in prediabetic subjects: A meta-analysis. Frontiers in Nutrition. 2023

Deirdre K. Tobias et al. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Network Open, 2023

 

 • Skapad