Skip to main content

Många över 50 år lider brist på B12-vitamin och folsyra

- vilket ökar risken för trötthet, sömnbesvär, demens och andra neurologiska sjukdomar

Många över 50 år lider brist på B12-vitamin och folsyraEnligt en ny stor studie från Irland lider en stor andel av befolkningen över 50 år brist på B12-vitamin och folsyra. Detta ökar risken för åtskilliga kroniska sjukdomar och förlust av kognitiva funktioner, eftersom vitaminbristen inte upptäcks och behandlas. Eftersom det finns många anledningar till att äldre lider brist på B12-vitamin och folsyra rekommenderar forskarna därför att huvudnäringsämnena berikas. Man kan också överväga koständringar eller tillskott för att vara på den säkra sidan i tid.

B-vitaminer är viktiga för vår energiomsättning, blodbildning, DNA-bildning, nervsystemet och hjärnhälsan. Men förmågan att ta upp B12-vitamin och folsyra minskar med åldern, och man kan börja lida brist på vitaminerna även om man följer hälsovårdsmyndigheternas kostrekommendationer.
Det är dessutom känt att många äldre äter ensidigt, och att för lite magsyra, överkonsumtion av alkohol, hormonpiller, sömntabletter samt Metformin mot diabetes 2 också kan minska förmågan att ta upp vitaminerna.
Det finns alltså många faktorer som med tiden ökar risken för att äldre drabbas av brist på B12-vitamin och folsyra.
Forskare från Trinity College i Dublin undersökte därför olika livsstilsfaktorer och blodinnehållet av B12-vitamin och folsyra bland en större grupp äldre över 50 år. Forskarna fann att:

  • Varje åttonde vuxen över 50 år led brist på B12-vitamin.
  • Varje sjunde vuxen över 50 år led brist på folsyra.
  • Risken för vitaminbrist stiger med åldern.
  • Risken för vitaminbrist stiger hos rökare, överviktiga, personer från lägre sociala klasser och ensamstående.
  • Det var väldigt få och under 4 procent som tog tillskott.

Studien är den största i sitt slag i Irland bland äldre personer och har nyligen publicerats i British Journal of Nutrition.

Forskarna rekommenderar att man berikar maten med B12-vitamin och folsyra

I Irland är det frivilligt för producenterna att berika frukostflingor och andra produkter med näringsämnen som B12-vitamin och folsyra. Därför är det också mer eller mindre godtyckligt vad den äldre befolkningen får av dessa näringsämnen.
Forskarna har upprepade gånger pekat på behovet av en obligatorisk berikning av bröd med folsyra. Detta eftersom det är känt att folsyra i tillräckliga mängder kan förebygga risken för att spädbarn föds med neuralrörsdefekt och bristande hjärnutveckling, vilket kan leda till dödfödsel.
En obligatorisk hälsopolitik där baslivsmedel berikas med folsyra och B12-vitamin kan också ha en positiv effekt på äldres hälsa. Därför behövs övertygande forskning i linje med den nya studien som visar att godtycklig berikning av livsmedel inte är effektivt när det gäller att förebygga brist på de två vitaminerna.
Det är också mycket troligt att samma sak gäller i Skandinavien, där brist på de två vitaminerna också är vanligt hos äldre.

Brist på B12-vitamin uppstår ofta tillsammans med brist på folsyra, och dessa brister kan påvisas genom blodprover.

Berikning av livsmedel är enkelt och har bara positiva effekter

Enligt studiens ledare dr Eamon Laird är studien den största och mest omfattande i Irland bland äldre människor och har visat hur olika livsstilsfaktorer som övervikt och rökning ökar risken för vitaminbrist. Studiens många uppgifterna kan därför informera hälsovårdsmyndigheterna med hänsyn till obligatorisk berikning av livsmedel med folsyra och/eller B12-vitamin.
Forskarna jämför samtidigt tillstånden i Irland med USA, där obligatorisk berikning av livsmedel med folsyra under de senaste tjugo åren har förebyggt folsyrabrist hos miljontals människor. I detta avseende har heller inga biverkningar konstaterats, eftersom vitaminerna är vattenlösliga och inte kan överdoseras.
Enligt forskarna är det därför oroande att så många äldre i Irland fortfarande lider brist på dessa B-vitaminer. För en obligatorisk berikning av livsmedel är ett enkelt sätt att förhindra en rad kroniska sjukdomar och tidiga åldringsprocesser, vilket särskilt drabbar sårbara grupper.
Men även om det inte finns någon obligatorisk berikning av livsmedel med folsyra och B12-vitamin i Irland, Danmark och många andra länder, kan de nya forskningsresultaten bidra till att äldre fokuserar mer på att få tillräckligt med dessa viktiga vitaminer genom kost och eventuella tillskott.
Flera tidigare studier har i detta sammanhang visat på att större doser av B-vitamin kan bromsa mild kognitiv försämring, vilket är ett förstadium till demens och Alzheimers.

Källor till folsyra (folsyra, folat, B9-vitamin):

I synnerhet lever, baljväxter, kål, sparris, groddar, nötter, ägg, grönsaker, frukt och mejeriprodukter.

Källor till B12-vitamin

I synnerhet animaliska källor som lever, kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.
Bakterier i tjocktarmen kan också producera B12-vitamin, men det råder oenighet om huruvida detta upptag är möjligt eftersom upptaget av B12-vitamin normalt sker i tunntarmen med hjälp av bärsubstansen intrinsic factor.

Tillskott, upptag och kvalitet

Multivitaminer innehåller både folsyra och B12-vitamin, och doserna är i regel större i starka B-vitaminer.
Vissa kosttillskott innehåller mycket stora doser B12-vitamin eftersom vi kan ha svårt att ta upp det.
Andra tillskott finns som sugtabletter, och de ger ett mycket bättre upptag eftersom B12-vitaminet sedan tas upp direkt via munslemhinnan.
B12-vitamin kallas också kobalamin, och det finns i olika former av tillskott där det är en bra idé att läsa produktdeklarationen.
Cyanokobalamin är syntetiskt och innehåller cyanid, som är giftigt.
Metylkobalamin, som kostar mer att producera, är inte giftigt.
Behandling av perniciös anemi kräver injektion med vitaminet.

Referenser

Trinity College Dublin. Many older adults are deficient in vitamin B12 and folate. ScienceDaily June 26, 2018

Vanita R Aroda et al. Long-Term Metformin Use and Vitamin B12 Deficiency in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Endocrine Society 2016

David Smith et al. Homocysteine-Lowering by B-vitamins Slows the Rate of Accelerated Brain Atrophy in Mild Cognitive Impairment: A Randomized Controlled Trial. PLOS ONE 2010

  • Skapad