Skip to main content

B-vitaminbrist och särskilt infektion ökar inflammation vid Crohns sjukdom

B-vitaminbrist och särskilt infektion ökar inflammation vid Crohns sjukdomDet är välkänt att patienter med den inflammatoriska tarmsjukdomen Morbus Crohn ofta lider brist på folsyra och B12-vitamin. Det är också välkänt att tarmsjukdomen kan utlösas av en infektion med Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP). Det är en bakterie som bland annat kan överleva i pastöriserad mjölk. I en ny studie publicerad i tidskriften Nutrients har forskare nu funnit varför brist på folsyra och B12-vitamin stör immunförsvaret och därmed bidrar till de kroniska inflammationer som kan uppstå efter infektion med MAP-bakterien.

I den nya studien undersökte forskarna patienter med Morbus Crohn, som delades in i två grupper. En grupp var infekterad med Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP). Det är en härdig bakterie som kan smitta via vatten, kött och mejeriprodukter och därigenom orsaka paratuberkulos (para-TB) och olika inflammatoriska sjukdomar. Den andra gruppen var inte infekterad med denna bakterie.
Forskarna undersökte mer specifikt hur brist på folsyra (B9-vitamin) och B12-vitamin påverkar vissa vita blodkroppar som kallas makrofager, så att de överdriver inflammatoriska processer och hindras från att begå apoptos (programmerat självmord).
Makrofagerna tillhör det medfödda immunförsvaret som bekämpar de flesta infektioner genom att svälja (fagocytera) bakterier utan att vi märker något. När makrofagerna har fagocyterat en bakterie som MAP är det också viktigt att makrofagerna utför apoptos så att MAP också går under.
I det sammanhanget framlade forskarna hypotesen att makrofager infekterade med MAP behöver folsyra och B12-vitamin för att utföra apoptos.
Det är också makrofagernas uppgift att aktivera resten av immunförsvaret genom att starta inflammatoriska processer och bromsa samma inflammatoriska processer när en eventuell infektion har bekämpats. Makrofagerna har på så sätt stor betydelse för immunförsvarets akutberedskap och kommunikation samt de inflammatoriska processerna som övergripande regleras via vissa signalsubstanser som kallas cytokiner.
Forskarna mätte innehållet av folsyra och B12-vitamin i plasman hos de två Morbus Crohn-grupperna med eller utan MAP-infektion. Forskarna mätte också aktiviteten hos proinflammatoriska cytokiner som IL-1β och TNF-α, såväl som cellulär apoptos och bakteriell aktivitet i MAP-infekterade makrofager som odlades i en kultur som led brist på folsyra och B12-vitamin.
Forskarna fann att patienter med Morbus Crohn som var infekterade med MAP hade signifikant lägre nivåer av folsyra och B12-vitamin i plasma jämfört med de patienter som inte var infekterade med MAP.
Brist på folsyra och B12-vitamin efter en MAP-infektion fick makrofagerna att utföra mindre apoptos. Och när apoptos uteblir kan MAP därefter överleva och föröka sig i cellen.
Det tyder också på att MAP stör immunförsvaret. För Morbus Crohn-patienter som hade en MAP-infektion ökade produktionen av proinflammatoriska cytokiner som IL-1β och TNF-α signifikant. Och i detta sammanhang fann forskarna att tillskott med folsyra och B12-vitamin avsevärt kan minska produktionen av dessa proinflammatoriska cytokiner.
Forskarna drar därför slutsatsen att folsyra och B12-vitamin är viktiga vitaminer som påverkar cellernas överlevnad och de inflammatoriska processerna under en MAP-infektion.

Fakta om bakterien MAP som orsakar paratuberkulos

  • Finns hos idisslare som nötkreatur, får, getter och rådjur.
  • Kan spridas till människor via förorenat dricksvatten samt kött och mejeriprodukter.
  • Kan också överleva pastörisering.
  • Kan överleva i de vita blodkropparna efter fagocytos.
  • Kan föröka sig i de vita blodkropparna.
  • Kan störa immunsystemets förmåga att skydda sina egna vävnader.
  • Kan vara orsaken till inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar som Morbus Crohn, reumatoid artrit, Hashimotos och skleros.
  • Bör förstöras av ett välfungerande immunförsvar.

Varför lider patienter med Morbus Crohn ofta brist på folsyra och B12-vitamin?

Det tyder på att patienterna har svårare att ta upp folsyra och B12-vitamin. Dessutom kan patienterna följa strikta dieter som saknar dessa näringsämnen. Det är också välkänt att syraneutraliserande läkemedel och vissa andra typer av läkemedel kan störa upptaget eller utnyttjandet av dessa vitaminer.

Källor och tillskott med folsyra och B12-vitamin

Folsyra finns i lever, baljväxter, grönsaker, nötter, ägg och mejeriprodukter. Eftersom folsyra är vattenlösligt måste vi inta det dagligen.
B12-vitamin finns bara i animaliska livsmedel som lever, kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. B12-vitamin är det enda B-vitaminet vi kan lagra, och om man inte äter animalisk mat kan det ta flera månader eller mer än ett år innan bristsymtomen visar sig.
Vid brist på folsyra och B12-vitamin kan man ta ett starkt B-vitaminkomplex.
Om man har svårt att ta upp B12-vitamin rekommenderas sugtabletter, så att vitaminet tas upp direkt via slemhinnan i munnen.

Referenser:

Joseph A. Vaccaro et al. Folate and Vitamin B12 Deficiency Exacerbates Inflammation during Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) Infection. Nutrients 2023

Mary Garvey. Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis: A possible causative agent in human morbidity and risk to public health safety. Open Vet J 2018 May

  • Skapad