Skip to main content

Kalciumtillskott är förbundet med cancer och åderförkalkning

Kalciumtillskott är förbundet med cancer och åderförkalkningVi vet alla att kalcium är bra för benen, och många tar tillskott för att förebygga benskörhet. Vi får också en del kalcium genom mejeriprodukter. Men för mycket kalcium genom tillskott kan fördubbla risken för cancer. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Annals of Internal Medicine. Tidigare studier avslöjar att för mycket kalcium också ökar risken för åderförkalkning samt inflammation, som är den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar. Samtidigt är det viktigt att kalcium är i balans med magnesium, så att det mesta av kalciumet hamnar i benen och inte förkalkar blodkärlen och andra celler, som bör vara nästan kalciumtomma.

Kalcium är ett livsviktigt mineral, och 99 procent av kroppens reserver är bundet i benen och tänderna, tillsammans med magnesium, fosfor och andra spårmineraler. Den sista procenten av kroppens kalciuminreserver har betydelse för många andra livsviktiga funktioner. Härunder impulsledning i nerverna, muskelkontraktion, hjärtats pumpkapacitet och blodtryck. Ändå bör celler i dessa mjukvävnader vara nästan kalciumtomma, så att de inte överreagerar, orsakar inflammationer, oxidativ stress och celldöd.

 • Oxidativ stress är en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter.
 • Fria radikaler kommer från olika typer av miljöpåverkan och vår egen produktion.
 • Vid oxidativ stress föreligger det en risk att de fria radikalerna attackerar våra celler, DNA och kolesterol.

För mycket kalcium genom tillskott verkar som ett cancerframkallande giftämne

De flesta kalciumtillskott innehåller också D-vitamin, vilket är nödvändigt för upptaget. Men om man intar mer än 1 000 mg kalcium dagligen, ökar risken för cancer. Detta framgår av en ny studie från Tufts University i Boston, USA. I denna deltog 27 000 vuxna amerikaner, och syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan deltagarnas kost, kosttillskott och dödsfall till följd av cancer och hjärt-kärlsjukdomar.
I en uppföljning av studien efter 12 år fann forskarna att det fanns 24 cancerrelaterade dödsfall bland de deltagare som intog mer än 1 000 mg kalcium dagligen. Bland de deltagare som inte intog kalciumtillskott fanns det 12 cancerrelaterade dödsfall. Det var med andra ord dubbelt så många som dog av cancer i gruppen som tog kalciumtillskott.
Forskarna fann dessutom att ett tillräckligt intag av magnesium och K-vitamin genom kosten var förbundet med en lägre risk för förtida död. Forskarna fann inte detta samband i förbindelse med kosttillskott. Detta beror sannolikt på att de flesta kosttillskott med magnesium och K-vitamin är av så dålig kvalitet att de inte tas upp från tunntarmen. När det gäller magnesium bör tillskottet också innehålla organiska föreningar, varav det finns flera sorter.
Forskarna medger dock att studien har sina begränsningar, eftersom den föregick över en relativt kort period och baserades på deltagarnas egna upplysningar om kost och tillskott. Studien har publicerats i tidskriften Annals of Internal Medicine.
Ändå är studiens resultat i linje med tidigare forskning som visar att kalcium som ensamt tillskott kan vara mycket farligt för hälsan. Kanske är den utbredda användningen av kalciumtillskott i vår del av världen en av orsakerna till att vi har mer cancer och att cancerkurvan inte bryts.

Starkare kalciumtillskott ökar risken för åderförkalkning

Det finns också ett samband mellan kalciumtillskott och risken för att utveckla åderförkalkning. Detta framgår bland annat av en större randomiserad kontrollerad studie med namnet Women's Health Initiative. Bland de kvinnor som tog mer än 1 400 mg kalcium dagligen fanns det flera dödsfall som orsakades av åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.
I en annan studie, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), som pågick över tio år, tittade forskarna också närmare på hur kalcium från kost och kosttillskott kan öka risken för åderförkalkning.
Forskarna studerade 5 448 vuxna män och kvinnor (45–84 år), som inte var diagnostiserade med åderförkalkning. Deltagarnas intag av kalcium genom kosten utvärderades utifrån frågeformulär. Deltagarnas intag av kalcium delades upp i fem grupper beroende på mängden, som var från cirka 300 mg till 2 100 mg dagligen. Deltagarnas grad av åderförkalkning mättes vid studiens början och tio år senare hos 2 742 deltagare.
Forskarna fann att ett högt intag av kalcium genom kosten var förbundet med en lägre förekomst av åderförkalkning. Däremot fann forskarna att tillskott med kalcium ökade risken för åderförkalkning. Därför rekommenderar forskarna bakom denna studie också att man främst får kalcium från kosten genom källor som grönsaker, mandlar, nötter, mejeriprodukter och fisk, som också innehåller andra näringsämnen. Vatten innehåller också kalcium, särskilt ”hårt” sådant. Soppben, som har kokat i många timmar, är en särskilt bra källa med många mineraler och spårämnen.
Enligt forskarna bakom den nya studien kan för mycket kalcium från tillskott leda till åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar genom flera mekanismer som inkluderar fettmetabolism, insulinkänslighet, blodproppar och inflammationer.
I detta sammanhang är det också viktigt att titta närmare på den viktiga interaktionen mellan kalcium och magnesium, som många forskare och hälsomyndigheter inte alls är uppmärksamma på.

 • Många får för mycket kalcium genom kosten och olika tillskott.
 • Man bör läsa produktdeklarationen på olika kosttillskott noggrant för att få en överblick över det totala kalciumintaget.
 • Man bör komma ihåg att kalcium bör vara i balans med magnesium.

Magnesiumets interaktioner med kalcium är avgörande för våra ben och vår hälsa

Interaktioner mellan kalcium och magnesium är grundläggande för alla levande celler, och det hjälper inte att betrakta kalcium isolerat i samband med tillskott till benen. Då riskerar man som redan nämnts att tillskottet gör mer skada än nytta, och i värsta fall blir livshotande.
Det visar sig nämligen att magnesium fungerar som en slags dörrvakt i kalciumkanalen i cellmembranet. Magnesiumet stänger in den största mängden kalcium i bencellerna, medan kalciumkoncentrationen hålls mycket låg i mjukvävnad som nervvävnad, muskelvävnad, blodkärl och inre organ.
Men om vi lider brist på magnesium finns det ingen säkerhet för att kalciumet stängs in i bencellerna. Detta leder inte bara till en större risk för benskörhet, det leder också till en större risk för att för många kalciumkalciumjoner tränger in i mjukvävnaden. Överflödet av kalciumjoner agerar som en tsunami, som stressar cellerna så att de bilar en rad proinflammatoriska cytokiner som inte märks direkt. Men det kan uppstå en låg grad av kronisk inflammation samt oxidativ stress, som vid de flesta kroniska sjukdomar inklusive cancer, åderförkalkning, diabetes 2, depression, ADHD, Alzheimers samt andra neurologiska sjukdomar.
Om det strömmar in för många kalciumjoner i nervcellerna kan det utlösa ett antal förändringar i nervcellernas synapsförbindelser, som överstimulerar cellerna så att de skadas eller dör. Tillståndet kan också förstöra mitokondrierna, som är cellernas energiproducerande kraftverk. Många sjukdomar, däribland cancer och vissa neurologiska sjukdomar, kännetecknas också av defekta mitokondrier.

 • D-vitamin är viktigt för att vi ska kunna ta upp kalcium.
 • Kalciumtillskott kan öka bentätheten.
 • Studier visar dock att enbart kalciumtillskott inte ökar benstyrkan.
 • Det är benstyrkan som är mest avgörande för att benen inte ska gå sönder när vi trillar eller genom andra påfrestningar.
 • För att benstyrkan ska öka behövs även magnesium och K2-vitamin.
 • Starka ben handlar också om motion och en hälsosam livsstil utan för många kalcium- och magnesiumtjuvar som socker, godis, läsk, coca-cola och andra energidrycker.

Den livsviktiga balansen mellan kalcium och magnesium i kost och tillskott

I Danmark är referensintaget (RI) för kalcium 800 mg. RI för magnesium är satt till 375 mg. Detta ger ett förhållande som är nära 2:1. Men den danska kosten, som innehåller många mejeriprodukter och få grönsaker, har snarare ett förhållande mellan de två mineralerna på 4:1, vilket återspeglar alltför mycket kalcium jämfört med magnesium.
Om kalciumtillskott tas parallellt, blir förhållandet ännu skevare.
I länder som Japan är förhållandet mellan kalcium och magnesium nära 1:1. Detta beror på att japanerna inte konsumerar mejeriprodukter och bara får cirka 400–500 mg kalcium dagligen. Japanerna får i gengäld mer magnesium genom grönsaker. Med denna kost har japanerna inte bara färre fall av benfrakturer till följd av benskörhet. Det är också en befolkning som kan förvänta sig en längre livslängd, eftersom de har färre fall av cancer och åderförkalkning, som är de främsta dödsorsakerna.
Den stora frågan är därför om vi verkligen har behov av mindre kalcium och mer magnesium än vad som fastställs i de officiella rekommendationerna för att bevara en god hälsa och starka ben.
Det bör dessutom understrykas att komjölk till sin natur är avsedd för kalvar, och att alla andra däggdjur, från spetsmusen till apan och blåvalen, har starka ben utan att inta mjölk från andra arter.
Summa summarum handlar starka ben om mycket mer än kalcium, som precis som allt annat kan överdoseras och hota vår hälsa.

Fakta om förhållandet kalcium och magnesium samt tillskott

 • Förhållandet bör enligt RI vara cirka 2:1.
 • Det intagna förhållandet i nordisk kost beräknas till 4:1.
 • Förhållandet i japansk kost ligger på omkring 1:1.
 • Mjölk innehåller nio gånger mer kalcium än magnesium.
 • Ost innehåller ca 35 gånger mer kalcium än magnesium.
 • För mycket kalcium hämmar upptaget och utnyttjandet av järn, zink och magnesium.
 • För mycket kalcium ökar risken för förstoppning.
 • För mycket kalcium i kombination med för lite magnesium är mycket hälsoskadligt.
 • Man bör aldrig ta kalciumtillskott utan magnesiumtillskott.
 • Man kan gott ta magnesiumtillskott isolerat.
 • Kvaliteten på tillskott är avgörande för om de tas upp.
 • Hälsomyndigheterna avråder från intag av kalciumtillskott vid hyperkalcemi, nedsatt njurfunktion och tendens till njursten.

Referenser

Fan Chen et al. Association Among Dietary Supplements Use, Nutrient Intake, and Mortality Among U.S. Adults. Annals of Internal Medicine 2019

Tufts University, Health Sciences Campus. Nutrients from food, not supplements, linked to lower risks of death, cancer. ScienceDaily 2019

Forrest H Nielsen. Magnesium deficiency and increased inflammation; current perspectives. J Inflamm Res 2018

Helen Sauil Case. Magnesium demper hyperaktivitet blant AD/HD-barn. Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft. N1 2017

Fujita T, Fukase M. Comparison of osteoporosis and calcium intake between Japan and the United States. Procb Soc Exp Biol Med 1992

Travis Christofferson. Tripping Over the Truth. Ny behandling af kræft. Hovedland 2019

https://frida.fooddata.dk/CntList.php

 • Skapad