Skip to main content

Flera B-vitaminer minskar risken för aggressiva hjärntumörer

Flera B-vitaminer minskar risken för aggressiva hjärntumörerDen vanligaste hjärntumören kallas glioblastom och växer mycket aggressivt. Eftersom behandlingarna inte fungerar särskilt bra, och eftersom de flesta dör inom några år, bör mer göras under själva förebyggandet, där kosten spelar stor roll. Det tyder också på att B1-vitamin, B2-vitamin, B3-vitamin och folsyra (B9-vitamin) är associerade med en minskad risk att utveckla glioblastom. Detta framgår av en kinesisk befolkningsstudie. Forskarna kommer också in på hur dessa B-vitaminer har betydelse för hjärnhälsan och cancerförebyggande. Dessutom ska man vara medveten om vad som hämmar kroppens upptag och utnyttjande av dessa B-vitaminer.

Man har länge antagit att antioxidanter som A-, C- och E-vitamin skyddar mot glioblastom. Det är också känt att B-vitaminerna har betydelse för den allmänna hälsan, men det har ännu inte rapporterats om det finns ett samband med utvecklingen av glioblastom. Syftet med den nya kinesiska studien var därför att undersöka sambandet mellan olika B-vitaminer och utvecklingen av denna typ av hjärntumör.
Studien omfattade 506 patienter med glioblastom och 506 friska deltagare som matchades för ålder och kön. Deltagarnas kostvanor registrerades med hjälp av ett särskilt frågeformulär med 111 livsmedel. Forskarna beräknade sedan deltagarnas intag av fem olika B-vitaminer.
Efter att forskarna hade justerat för olika störande faktorer som ålder och BMI visade det sig att den tredjedel av deltagarna som fick i sig mest B1-vitamin, B2-vitamin, B3-vitamin och folsyra genom kosten och eventuella kosttillskott, löpte en betydligt lägre risk att utveckla glioblastom jämfört med den tredjedel som fick i sig minst av dessa B-vitaminer. Forskarna kunde inte se något samband med deltagarnas intag av biotin (B8-vitamin) och efterlyser nu fler studier på området som kan bekräfta deras resultat.

Vilken effekt har B-vitaminerna på hjärnhälsan och cancerförebyggande?

B-vitaminerna är en grupp vattenlösliga vitaminer som har betydelse för alla cellulära livsformer – från bakterier till människor. B-vitaminerna ingår i flera hundra enzymprocesser som är involverade i energiomsättningen och syntesen av DNA, proteiner och signalmolekyler.
Studier har redan visat att brist på B-vitaminer är förbundet med hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar, njursjukdomar, diabetes och andra kroniska sjukdomar. På senare år har det också gjorts en rad studier som behandlar hur de olika B-vitaminerna har en förebyggande effekt på olika cancerformer som tjocktarms-, mag-, matstrups-, bukspottkörtel-, hud-, lung-, livmoder- och prostatacancer.
Enligt den nya kinesiska studien tyder det nu på att B-vitaminerna också bidrar till att förebygga glioblastom. Forskarna antar att B-vitaminernas mekanismer är relaterade till skydd mot genetiska mutationer, dysfunktioner i cellsignaler och reparation av skadat DNA. Det är också ett faktum att B-vitaminerna är av avgörande betydelse för hjärnan och nervsystemet och att förekomsten av B-vitaminderivat är större i hjärnan än i serum.

Utbredd brist på B-vitaminer

Enligt tidigare studier antar de kinesiska forskarna att cirka 80 procent av den kinesiska befolkningen får i sig färre B-vitaminer än de officiella rekommendationerna. Detta beror främst på en ensidig och raffinerad kost. Dessutom kan alkoholmissbruk, medicinering, stress och förändringar i kroppens status också påverka behovet av B-vitaminer. Man antar därför att brist på B-vitaminer är ett globalt problem.
Den nya kinesiska studien har publicerats i Frontiers in Nutrition.

  • Hälften av de patienter som diagnostiserats med glioblastom dör inom 20 månader.
  • Den femåriga överlevnaden är mindre än 10 procent.
  • Eftersom den vanliga behandlingen med kirurgi, cellgifter och strålning inte är särskilt effektiv bör man fokusera mer på förebyggandet, där kost och essentiella näringsämnen som B-vitaminer spelar en viktig roll.

Referenser:

Weichunbai et al. Dietary B vitamins and glioma: A case-control study base on Chinese population. Frontiers in Nutrition. 2023

DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer - DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center

  • Skapad