Skip to main content

D-vitamin kan med framgång mätas i håret

- och ge en trovärdigare bild över tid

D-vitamin kan med framgång mätas i håretAlla kroppens celler behöver D-vitamin. Men brist är vanligt, och listan över sjukdomar det kan medföra växer stadigt. Enligt en ny studie från Trinity College i Dublin kan D-vitamin nu mätas i håret, och detta kan avslöja stora svängningar under året som inte framgår av vanliga blodprov. Forskarna ser därför en stor potential i den nya mätningen, som också kan användas på historiska populationer som de gamla egyptierna eller forntidsdjur som mammutar.

I takt med den moderna livsstilen och varningar för solen har D-vitaminbrist blivit en epidemi. Man antar nämligen att en miljard människor lider brist på D-vitamin, och detta ökar risken för en lång rad akuta och kroniska sjukdomar som influensa, astma, depression, hjärt-kärlsjukdomar, inflammation, diabetes, cancer och benskörhet. Det föreligger dessutom en utbredd missuppfattning om att vi vid våra breddgrader kan bilda D-vitamin året runt, bara solen skiner. Därför bör hälsovårdsmyndigheterna lägga mycket mer fokus på det livsviktiga vitaminet.

Ett vanligt blodprov kan inte avslöja årets svängningar

Idag är det vanligast att ta blodprov för att mäta kroppens D-vitaminstatus. Men blodprov kan vara smärtsamma, kräver expertis, omfattande hygien och rätt utrustning. Dessutom kommer ett blodprov bara att avslöja kroppens status här och nu. Enligt forskare från Trinity College i Dublin är det mycket problematiskt, eftersom kroppens nivå av D-vitamin kan svänga dramatiskt med årstiderna.
Som bekant är solen den bästa källan till D-vitamin, eftersom maten bara bidrar med blygsamma mängder. Men på våra breddgrader kan vi bara bilda D-vitamin under sommarhalvåret, när solen står tillräckligt högt på himlen. Därefter lagras D-vitaminet i levern för senare användning. Men hur mycket D-vitamin vi bildar och hur länge leverns lager räcker skiljer sig väsentligt åt. Därför kan blodets nivå av D-vitamin lätt vara optimalt under sommaren och hösten, och sedan falla katastrofalt under vintermånaderna och fram till maj, när solen åter står tillräckligt högt. Det innebär samtidigt att ett enda blodprov, som kanske har tagits på hösten eller på vintern, inte säger något om kroppens status på våren.
Det är heller inte någon slump att många människor får luftvägsinfektioner, ledsmärta och depression under vintermånaderna, och sedan mår bättre under sommarhalvåret. Många människor som lever sunt och dyrkar solen har därför en naturligt svängande D-vitaminnivå under hela året. Det finns emellertid även många som idag lider av kronisk D-vitaminbrist, eftersom de undviker solen vilket på sikt kan öka risken för allvarligare kroniska sjukdomar. Solskyddskräm, mörk hud, åldringsprocesser, fetma, diabetes och brist på magnesium kan dessutom göra det svårare att bilda eller utnyttja D-vitamin, och det ger automatiskt ett ökat behov.

Den framgångsrika studien

Den nya studien från Trinity College i Dublin har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, och det är den första i världen som har visat hur man kan mäta nivån av D-vitamin i håret. Enligt forskarna är detta ett viktigt och framgångsrikt steg för att mäta kroppens nivå av D-vitamin över tid.
Som nämnts ger traditionella blodprov bara en ögonblicksbild. Däremot kan håret, som växer ungefär en centimeter i månaden, avslöja kroppens nivå av D-vitamin under hela året eller över flera år, om håret är tillräckligt långt. På detta sätt kan en mätning av håret visa på säsongsmässiga och andra skillnader under hela livet.
Enligt Lina Zgaga, professor i epidemiologi vid Trinity College i Dublin, är detta ett helt nytt sätt att mäta kroppens nivå av D-vitamin över tid. Enligt Zgaga deponeras vitaminet konstant i håret medan det växer. Sålunda deponeras det mer D-vitamin när koncentrationen i blodet är hög, och mindre när koncentrationen i blodet är låg.
Det behövs dock mer forskning i förhållandet mellan blodets och hårets nivå av D-vitamin över tid. Det är också nödvändigt att undersöka faktorer som kan påverka hårets nivå av D-vitamin, däribland individuell hårtjocklek, hårfärgning och andra hårprodukter.

Nya spännande historiska mätningar

Enligt forskarna från Trinity College i Dublin kan de nya teknikerna och mätningarna av D-vitamin också användas för prover från arkeologiska fynd. Hår är liksom tänder ett av de biologiska material som bibehålls bäst efter döden, och som något helt nytt kommer det nu vara möjligt att mäta nivån av D-vitamin över tid bland historiska populationer som vikingarna, egyptierna, kelterna, romarna samt kineserna från de gamla kungarikena.
Det är också möjligt att mäta nivån av D-vitamin bland kor, grisar och andra lantbruksdjur samt mammutar och andra forntidsdjur, som man till exempel har hittat välbevarade i permafrosten.

Framtidsperspektiv i förebyggande och behandling

Närvaron av D-vitamin i håret kan enligt forskarna tolkas som en personlig spegling av D-vitamin under perioder av livet. På så sätt öppnar de nya håranalyserna helt ny åtkomst till epidemiologiska studier, som kan avslöja sambandet mellan kroppens nivå av D-vitamin och en lång rad akuta och kroniska sjukdomar hos individer och större befolkningspopulationer.
I framtiden kan de nya håranalyserna därför bidra till en bättre förståelse av sjukdomsutveckling till följd av D-vitaminbrist, samt bättre förebyggande och bättre behandling med D-vitamin i form av mer sommarsol och nödvändiga tillskott. För vi behöver tillräckligt med D-vitamin året runt och under hela livet.

Mätning av D-vitamin i blodet

Man mäter D-vitaminnivåerna i blodet som 25-hydroxy-vitamin D. De officiella gränsvärdena ligger på 50 ng/ml, men många ledande forskare anser att det är otillräckligt, och att de måste upp till hela 75–100 ng/ml för att få optimalt sjukdomsförebyggande.
Eftersom nivån av D-vitamin kan svänga kraftigt under året, och i regel är lägst på våren, behövs fler mätningar för att få en trovärdig bild.

Referenser

Lina Zgaga et al. 25-Hydroxyvitamin D Measurement in Human Hair; Results from a Proof-of-Concept study. Nutrients 2019

Qi Dai el al. Abstract CT093: Bimodal relationship between magnesium supplementation and vitamin D status and metabolism: Results from randomized trial. Cancer Research July 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018

  • Skapad