Skip to main content

Ämnen i fiskolja kan förebygga missfall och förtida födsel

Ämnen i fiskolja kan förebygga missfall och förtida födselÄmnen som finns i fiskoljor kan förebygga graviditetskomplikationer till följd av en vanlig bakterieinfektion. Däribland missfall, förtida födsel och spädbarnsdöd. Detta framgår av en studie från Columbia University's College of Dental Medicine och Vagelos College of Physicians & Surgeons i USA. Det antas att cirka 15 miljoner barn världen över föds för tidigt varje år, och att omkring en miljon barn dör varje år på grund av prematur födsel. Barn som föds i förtid löper också större risk för synproblem, fördröjd fysisk utveckling och inlärningssvårigheter. Forskarna föreslår därför nya strategier för rekommendationer gällande kosttillskott med fiskolja till gravida.

Ungefär 10 procent av alla amerikanska spädbarn föds för tidigt. Mellan 10–30 procent av dessa tidiga födslar tillskrivs livmoderinfektioner med en annars harmlös bakterie, F. nucleatum, som vanligen finns i munhålan. Enligt den nya studien ser forskarna därför en potentiell profylaktisk behandling av gravida, som kan minska risken för denna typ av graviditetskomplikationer, inklusive dödsfall.

När ofarliga bakterier blir patogena

På våra slemhinnor och huden finns det miljarder bakterier som en del av den naturliga mikrofloran. De olika mikroorganismerna håller varandra i schack i en hårfin balans, och de har många funktioner som är avgörande för vår hälsa. Men några av mikroorganismerna är potentiellt skadliga, och det gäller särskilt om de får möjlighet att reproducera sig för mycket eller ta sig in där de inte hör hemma.
Enligt dr Yiping Ha, som står bakom den nya studien, är bakterien F. nucleatum mycket vanlig. Vi har alla dessa bakterier i munhålan, och problemen börjar först när de kommer in i blodomloppet. För det finns en särskilt hög risk för att de sprider sig och orsakar infektion i livmodern hos gravida.
De hormonella förändringarna under graviditeten kan lätt orsaka inflammation och blödningar i tandköttet, vilket påverkar över 30 procent av alla gravida kvinnor. Småsår i munhålan och blödande tandkött gör så att bakterierna kan tränga in i blodomloppet. Det är immunförsvarets uppgift att döda dessa bakterier direkt, men om immunsystemet inte fungerar optimalt kan de infektera livmodern och orsaka inflammation, som i värsta fall medför missfall, förtida födsel eller dödfödsel.

  • Den akuta inflammationen är ändamålsenlig när immunsystemet ska bekämpa mikroorganismer.
  • Kroniska inflammationer eller inflammationer där immunförsvaret går för våldsamt fram är skadliga.

Inflammatorisk mekanism beror på bakterier och ett särskilt protein

Enligt Yiping Ha har det från tidigare forskning visat sig att livmoderinfektion till följd av denna bakterie är förbundet med graviditetskomplikationer, och de hade nu användning för att mer precist bestämma hur dessa infektioner utlöser inflammationer.
Forskarna utförde därför sin studie på gravida möss under tredje trimestern, vilka injicerades med den aktuella bakterietypen. Som förutsett invaderade bakterierna mössens livmoder. Forskarna upptäckte sedan att bakterierna utlöste en inflammatoriskt respons i endotelcellerna i mössens livmoder, det vill säga de celler som bekläder blodkärlen i livmodern. Och det var denna inflammation som ledde till förtida födsel.
Yiping Ha och hans forskarteam observerade också att den inflammatoriska responsen endast inträffade när det fanns ett specifikt protein närvarande i livmoderns endotelceller. De gravida möss som fattades detta protein drabbades av färre dödsfall, och forskarna antar därför att proteinet är kritiskt för tidiga födslar, till följd av bakterieinfektionen.

Omega-3 förhindrar inflammation

När Yiping Ha och hans forskarteam hade bestämt hur bakterierna utlöste inflammation i livmodern odlade de livmoderceller för att ta reda på hur man kan hämma dessa mekanismer med antiinflammatoriska metoder som är säkra för gravida.
Man vet sedan tidigare att kosttillskott med fiskolja kan lindra inflammatoriska sjukdomar som artrit och hjärt-kärlsjukdomar. Och många rekommenderar redan dessa tillskott till gravida för att stödja utvecklingen av fostrets hjärna, nervsystem och ögon.
Efterföljande studier visade också att tillskott med omega-3-fettsyror även hämmade inflammation och bakteriell tillväxt hos de gravida mössen, vilket minskade risken för missfall och dödfödsel.
Forskarna använde doser av fiskoljor som var mycket högre än de som normalt rekommenderas för personer som tar tillskott. Även om studiens resultat föreslår en lovande forskning i framtiden antar forskarna inte att studien stöder några omedelbara förändringar i klinisk praxis.
Ändå kan gravida som tar tillskott med fiskolja minska risken för förtida födsel. Detta framgår bland annat av en Cochrane-översiktsartikel från 2018, som nämns på denna webbplats.

  • Det är särskilt omega-3-fettsyran EPA som hämmar inflammation.
  • Omega-3-fettsyran DHA är särskilt viktig för utvecklingen av barnets hjärna och ögon

Andra viktiga åtgärder som rustar den gravida kvinnan

Det är under alla omständigheter relevant att gravida är välförsedda med omega-3-fettsyror samt C-vitamin, D-vitamin, zink, selen och andra näringsämnen som hormon- och immunsystemen har behov av. På marknaden finns det kombinerade kosttillskott som är särskilt avsedda för gravida kvinnors behov.
Det är också relevant med noggrann tandhygien och att undvika sår och inflammation i munhålan, vilket kan medföra att de problematiska bakterierna tar sig in i blodomloppet.

Referenser

James Ives. Compounds found in fish oil may prevent pregnancy complications, finds study. News Medical Life Sciences 2019

M Makrides, L Duley, SF Olsen. Fisk oil and other prostaglandin precursor supplementation during pregnancy for reducing pre-eclampsia, preterm birth, low birth weight and intrauterine growth restriction. Cochrane review, 2018

Wiley. Omerga-3 fatty acids reduce the risk of premature birth. ScienceDaily 2018

Pernille Lund Immunforsvarets nye ABC. Hovedland 2012

  • Skapad