Skip to main content

C-vitamin förhindrar cancer genom att reglera stamcellsfunktioner

C-vitamin förhindrar cancer genom att reglera stamcellsfunktionerEnligt tre nyligen utförda studier kan C-vitamin hjälpa gener att döda okontrollerade stamceller som orsakar leukemi. C-vitamin kan således ha en förebyggande effekt. Men i förbindelse med en eventuell behandling räcker det inte med ett par apelsiner om dagen eller vanligt tillskott. För här bör C-vitamin ges intravenöst i mycket större doser. Det har man faktiskt gett i de så kallade Redox-behandlingarna i årtionden. På detta sätt verkar C-vitaminet genom helt andra mekanismer som dödar cancerceller.

Stamceller kan ta upp ovanligt stora mängder C-vitamin (askorbinsyra), som hjälper till att reglera stamcellernas funktioner och förhindra leukemiutveckling. Det framgår av en nyligen genomförd studie från Children's Medical Center Research Institute UT Southwestern (CRI) i Texas.
Forskare har länge känt till att personer med låga nivåer av askorbinsyra löper en större risk att utveckla cancer, men de har inte helt förstått varför. Så nu har forskarna kommit ett steg längre.
Tidigare har man inte känt till så mycket om stamcellernas ämnesomsättning, eftersom det krävs många celler i analysen, och eftersom det inte finns så många stamceller i de enskilda vävnaderna. Men nu har en ny teknik i samband med studien gett forskarna möjlighet att mäta ämnesomsättningen i sällsynta celltyper som stamceller.
Forskarna upptäckte att alla enskilda benceller i benmärgen har olika ämnesomsättning där de tar upp olika näringsämnen på sitt eget sätt. En av mekanismerna är således att de tar upp ovanligt stora mängder askorbinsyra.

Fakta om stamceller och leukemi

  • Stamceller kan genomgå ett obegränsat antal celldelningar, och de mognar till flera celltyper.
  • I benmärgen finns det stamceller varifrån de vita och röda blodkropparna bildas med hög hastighet.
  • Leukemi är en vanlig term för olika cancerformer som utgår från de vita blodkropparna. Det kan vara fel i både cellmognad och celldelning.

Brist på askorbinsyra får stamcellerna att löpa amok

För att undersöka processen närmare, och huruvida askorbinsyra är viktigt för stamcellernas funktioner, använde forskarna möss som led brist på gulonolaktonoxidas (Gulo). Det finns ett enzym som de flesta däggdjur, men inte människor, använder för att bilda sin egen askorbinsyra. Mössen kunde alltså inte bilda askorbinsyra och skulle uteslutande få vitaminet från kosten, precis som människor.
På så sätt kunde forskarna jämföra möss och människor med hänsyn till askorbinsyra. Forskarna förväntade sig att mössen som led brist på askorbinsyra skulle få nedsatt funktion i stamcellerna, men precis det motsatta inträffade: Stamcellerna löpte nästan amok, och det ledde till flera fall av leukemi.

Fakta om C-vitamin (askorbinsyra)

  • De flesta djur kan själva bilda C-vitamin efter behov, men människan har förlorat förmågan under evolutionen.
  • Goda källor är frukt och grönsaker.
  • Brist och dåligt utnyttjande av C-vitamin orsakas av socker, alkohol, tobaksrökning, infektioner, stress, för lite magsyra, p-piller och sömntabletter.

Askorbinsyra reglerar stamcellernas gener

Enligt dr med Michalis Agathocleous, som ledde studien, använder stamcellerna askorbinsyra för att reglera ett antal aktiveringar av cellernas DNA – mer specifikt cellernas epigenom, som är en uppsättning mekanismer inne i cellen som reglerar vilka gener som ska slås på och av.
När stamcellerna inte får tillräckligt med askorbinsyra kan epigenomet förstöras på ett sätt som accelererar stamcellernas funktion och därmed ökar risken för leukemi.

Askorbinsyra påverkar en viktig gen

Forskarna från CRI i Texas visade att brist på askorbinsyra hämmar en human gen som kallas Tet2, som har betydelse för stamcellernas normala utveckling. Brist på askorbinsyra kan således leda till mutationer som inaktiverar denna gen och leder till de första stadierna av leukemi.
Det har tidigare varit en gåta varför vissa patienter med förstadier till blodcancer utvecklar leukemi och andra inte. Enligt studien kan brist på askorbinsyra vara den avgörande faktorn. Enligt forskarna bör dessa patienter under alla omständigheter se till att de får 100 procent av de rekommenderade mängderna.
I framtiden kommer forskarna att undersöka närmare vilken roll askorbinsyra spelar för stamcellernas funktioner samt degenerering av celler och vävnader.

Andra studier bekräftar att askorbinsyra kan få blodcancerceller att dö

En nyligen utförd studie av forskare från Perlmutter Cancer Center i USA har också visat hur askorbinsyra kan få stamceller i benmärgen att utveckla sig och dö på ett normalt sätt, i stället för att dela sig explosivt och orsaka blodcancer.
Forskarna fann också mutationer i Tet2-genen hos 10 procent av patienter med akut myeloisk leukemi (AML), hos 30 procent av patienter med preleukemi kallat myelodysplastiskt syndrom, och hos nästan 50 procent av patienter med kronisk myelomonocytisk leukemi.
Dessa cancerformer orsakar anemi, ökad risk för infektioner och blödningar, medan de onormala stamcellerna delar sig i benmärgen tills de går in i blodet.
Forskarna studerade även mer ingående hur det finns ett förhållande mellan Tet2-genen och cytosin, som är en av de fyra nukleinsyror som utgör genernas DNA-koder.

Askorbinsyra har betydelse för Tet2-genen, så att stamcellerna kan fungera normalt.

Mutationer i Tet2-genen är involverade i cirka 42 000 cancerfall varje år, enbart i USA.

Injektioner med C-vitamin motverkar leukemi och förbättrar kemoterapi

Luisa Cimino och Benjamin Neel från New York University School of Medicine har också observerat hur möss som har mutationer i Tet2-genen löper en ökad risk för att stamcellerna delar sig okontrollerat och orsakar cancer.
Forskarna gick ett steg längre, och varje dag i 24 veckor gav de möss med en låg Tet2-aktivitet injektioner med höga doser askorbinsyra. Forskarna fann att dessa injektioner hämmade leukemiutvecklingen. Vid slutet av försöksperioden hade kontrollgruppen av möss som inte fick injektioner tre gånger så många vita blodkroppar, vilket är ett tecken på preleukemi.
När forskarna utsatte humana cancerceller för kemoterapi uppstod det även bättre resultat när kemon kombinerades med askorbinsyra.

Apelsiner räcker inte

Luisa Cimino och Benjamin Neel hoppas att stora doser askorbinsyra kan integreras i vanliga cancerbehandlingar. Patienter som har akut myeloid leukemi är ofta äldre, och dör kanske av kemoterapin eller undernäring, eftersom de mår illa och har förlorat aptiten. På detta sätt kan askorbinsyra i kombination med kemoterapi förbättra överlevnadsmöjligheterna.
Men enligt Benjamin Neel är det inte möjligt att få de terapeutiska doserna genom att äta apelsiner. För mössen gavs 100 milligram askorbinsyra i varje injektion, vilket mer än väl motsvarar innehållet i två apelsiner. Men en människa väger ju upp till 3 000 gånger så mycket som en mus. Och eftersom kroppen bara kan ta upp cirka 500 milligram måste man injicera vitaminet, så att det kan komma in i blodet och ut till cellerna.

Redox-behandling med askorbinsyra dödar cancerceller genom andra mekanismer

I en tidigare studie, som publicerades i tidskriften Redox Biology, visar Buettner och hans forskargrupp hur injektioner med askorbinsyra dödar cancerceller genom andra mekanismer. I en enda behandling, som kallas för Redox, får patienten injicerat cirka 100 gram askorbinsyra under ett par timmar. Denna stora mängd askorbinsyra genererar väteperoxid (väteperoxid), som uppträder som fria radikaler och kan skada celler och DNA. Väteperoxid är också en biprodukt av cellernas egen energiomsättning. Men i motsats till normala, friska celler är det svårare för cancerceller att bryta ner den skadliga väteperoxiden, eftersom de har låga nivåer av enzymkatalas. Därför är cancerceller mycket mer sårbara och benägna att bli skadade eller dödade av de höga mängder väteperoxid som genereras när askorbinsyra ges intravenöst. På det sättet verkar askorbinsyra som en mer naturlig kemoterapi utan biverkningar, eftersom man utnyttjar skillnaden mellan cancerceller och normala celler.

Katalasaktivitet som riktlinje för cancerbehandling

Enligt Buettner verkar det som om cancerceller med låga nivåer av katalas är mer sårbara mot höga doser askorbinsyra, och att cancerceller med mer katalasaktivitet är mindre sårbara. Genom att mäta katalasnivåerna i patienternas tumörer kan man således bedöma huruvida de höga doserna askorbinsyra kommer att ha en positiv effekt.

Redox-behandling har använts i årtionden – även av vissa danska läkare

Redox-behandling med höga doser askorbinsyra som ges intravenöst har faktiskt använts i över 30 år med positiva resultat. Men i Danmark utförs Redox-behandling bara av några få privatpraktiserande specialistläkare, och behandlingen omfattar även tillskott av andra antioxidanter och kostjustering.
Icke desto mindre kan alla nya forskningsresultat bidra till att offentliga hälsovårdssystem efterhand får ögonen på askorbinsyrans användningsmöjligheter och börjar använda det livsviktiga vitaminet.

Förebyggande och en liten beräkning

I vardagen är det viktigt att vara välförsedd med C-vitamin, eftersom det har många andra funktioner i kroppen. Goda källor är frukt och grönsaker. RI är satt till 80 mg, men denna mängd är bara vägledande eftersom vissa människor kan ha ett större behov.
Till exempel måste man äta cirka 12 apelsiner eller 53 äpplen för att få samma mängd C-vitamin som det finns i en tablett på 750 mg.

Välj syraneutrala tillskott – även till hushållsapoteket

Salter av askorbinsyra kallas askorbater. De används även i syraneutrala tillskott som innehåller natriumaskorbat eller kalciumaskorbat. De syraneutrala tillskotten är mer skonsamma mot slemhinnorna i mag-tarmkanalen.

Referenser

Scientists discover vitamin C regulates stem cell function, curbs leukemia development
https://medicalxpress.com/news/2017-08-scientists-vitamin-stem-cell-function.html

Vitamin C may encourage blood cancer stem cells to die
https://medicalxpress.com/news/2017-08-vitamin-blood-cancer-stem-cells.html

Vitamin C may encourage blood cancer stem cells to die – ScienceDaily
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170817141722.htm

Vitamin C Blocks Leukemia Progression in Mice | The Scientist Magazine®
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/50111/title/Vitamin-C-Blocks-Leukemia-Progression-in-Mice/

Vitamin C helps genes to kill off cells that would cause cancer | New Scientist
https://www.newscientist.com/article/2144410-vitamin-c-helps-genes-to-kill-off-cells-that-would-cause-cancer/

https://da.wikipedia.org/wiki/Stamcelle

https://en.wikipedia.org/wiki/Tet_methylcytosine_dioxygenase_2

Claire M Doskey et al. Why high-dose vitamin C kills cancer cells. ScienceDaily. 2017
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170109134014.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27833040

http://www.vitamindoktor.com/cm447/

https://en.wikipedia.org/wiki/Catalase

  • Skapad