Skip to main content

Brist på D-vitamin ökar reumatisk värk

- och andra inflammatoriska tillstånd

Brist på D-vitamin ökar reumatisk värkDet är ingen slump att många reumatismpatienter blir sämre under vintermånaderna, då solen står för lågt för att vi ska kunna bilda D-vitamin. Hos patienter med ledgångsreumatism finns det en direkt koppling mellan D-vitaminbrist och neuropatisk smärta på grund av nervirritation. Det framgår av en studie publicerad i tidskriften International Journal of Rheumatic Diseases.

Reumatiska sjukdomar är oerhört utbredda. Vid ledgångsreumatism angrips flera av kroppens leder av ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd, eftersom immunsystemet överreagerar. Med tiden kan det leda till att ledbrosket, det underliggande benet och den omgivande ledkapseln bryts ner så att benen deformeras. Därför finns det all anledning att söka naturliga lösningar för förebyggande och behandling av reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar som kännetecknas av kroniska inflammationer.

Världsomspännande brist på D-vitamin

20–60 procent av den brittiska befolkningen saknar D-vitamin. Bristen är också vanligt i Danmark, andra europeiska länder, USA och Australien.

Brist på D-vitamin multiplicerar smärtan

Forskarna rekryterade 93 patienter med ledgångsreumatism. Syftet med studien var att jämföra patienternas nivå av D-vitamin i blodet med graden av neuropatisk smärta. Denna uppmättes enligt en särskild skala, LANSS (Leeds Assessment of Neuropatic Symptoms and Signs). Det visade sig att de patienter vars nivåer av D-vitamin i blodet låg under 20 ng/ml upplevde en neuropatisk smärta som var 5,8 gånger starkare jämfört med dem vars nivåer av D-vitamin i blodet låg över 30 ng/ml.
Enligt forskarna finns det således en tydlig korrelation mellan brist på D-vitamin och graden av neuropatisk smärta hos patienter med ledgångsreumatism. Enligt forskarna kan tillskott med D-vitamin därför vara ett relativt enkelt, säkert och billigt sätt att förbättra behandlingen av de många patienter med ledgångsreumatism som saknar D-vitamin.

Ju mer D-vitamin, desto mindre inflammation

Forskare från sjukhuset National Jewish Health i Denver, USA, har tidigare upptäckt hur D-vitamin reglerar immunsystemet. Det är självfallet livsviktigt att immunsystemet kan bekämpa infektioner och reparera cellskador. Men immunsystemet får inte överreagera, eftersom kroniska inflammationer kan orsaka smärta och vävnadsskador.
I den gällande in vitro-studien gav forskarna de vita blodkropparna olika mängder D-vitamin från lösningar som motsvarande 0–50 ng/ml. Därefter utsattes de vita blodkropparna för en molekyl, LPS, som vanligtvis utlöser en intensiv inflammatorisk respons.
Det visade sig att de vita blodkropparna, som inte hade fått D-vitamin eller bara en lösning som motsvarade 15 ng/ml, producerade höga nivåer av olika cytokiner, vilka är de viktigaste aktörerna i inflammatoriska processer. De vita blodkropparna som fick en lösning som motsvarade 30–50 ng/ml D-vitamin visade en signifikant reducerad respons, och den var störst hos de vita blodkroppar som fick mest D-vitamin.
Experimentet visade att D-vitaminets förmåga att hämma inflammation beror på den mängd av vitaminet som finns i blodet, och de bästa resultaten hade värden som låg över 50 ng/ml.

Mätning av D-vitamin i blodet

Vitamin D-nivåerna mäts i blodet som 25-hydroxy-vitamin D. I Danmark är det officiell gränsvärdet 50 ng/ml, men många ledande forskare anser att det är otillräckligt och att nivån måste upp till 75–100 ng/ml för att få optimalt sjukdomsförebyggande.

Officiella rekommendationer och det verkliga behovet av D-vitamin

RI är 5 mikrogram för vuxna. Många forskare hävdar nu att de verkliga behoven är mycket högre än RI, och rekommendationerna varierar från 30 mikrogram till 100 mikrogram dagligen. Det är lätt att bilda 30–100 mikrogram under en bra sommardag om huden är ljus. Men om man använder solskyddsfaktor, eller om huden är mörk eller gammal, är det svårare att bilda vitaminet. Det har också visat sig att överviktiga och diabetiker har ett större behov.

D-vitamin, tillskott och upptag

Eftersom en hälsosam kost bara bidrar med begränsade mängder D-vitamin finns det ett behov av tillskott under hela vinterhalvåret och i andra situationer, där man inte själv kan bilda tillräckliga mängder från solljuset.
D-vitamin är ett fettlösligt vitamin och därför får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja. Det är säkert att ta starka tillskott med 30–80 mikrogram D-vitamin.

Referenser

Yesil H. et al. Association between serum vitamin D levels and neuropathic pain in rheumatoid arthritis patients. International Journal of Rheumatic Diseases

Jessica Martin. Vitamin D Deficiency Associated With Neuropathic Pain in Rheumatoid Arthritis. Clinical Pain Advisor September 14, 2017
http://www.clinicalpainadvisor.com/neuropathic-pain/patients-with-rheumatoid-arthritis-and-neuropathic-pain-may-benefit-from-vitamin-d-supplementation/article/688564/

Aya Mousa et al. Effect of vitamin D supplementation on inflammation: protocol for a systematic review. BMJ Open 2016
http://bmjopen.bmj.com/content/6/4/e010804.full

https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/leddegigt.htm

  • Skapad