Skip to main content

Depression och magnesiumbrist

psykiska störningarFler och fler människor lider av depression. För många hjälper inte den medicinska behandlingen, som dessutom är förbunden med allvarliga biverkningar. Det är redan känt att tillskott med magnesium kan förebygga de depressiva symtomen. Men det har rått en viss osäkerhet om de närmare mekanismerna, och huruvida magnesiumnivån i blodet kan förutsäga effekten av en behandling. Därför ville ett forskarteam från University of Vermont i USA undersöka detta närmare, och de hittade ett tydligt samband. Man måste samtidigt komma ihåg att ett intag av för mycket kalcium i förhållande till magnesium kan stressa cellerna och bana vägen för depression och många andra sjukdomar. Så hur mycket av de två livsviktiga mineralerna har vi egentligen behov av?

Det är naturligt att humöret och energinivån svänger. Depression är dock en allvarlig sjukdom, som visar sig genom ihållande nedstämdhet, minskad lust och intresse samt ökad trötthet, som ofta hänger samman med en dålig sömnkvalitet. Depression beror varken på lathet eller bristande förmåga att ta sig samman. Saker och upplevelser som tidigare gav glädje i vardagen förlorar plötsligt sin mening. Man upplever ingen lust i sällskap med andra, i att arbeta eller under fritidsaktiviteter. Även de goda minnena har en mörk och likgiltig nyans. Ofta plågas man av skuldkänslor och självanklagelser, och vid självmordstankar måste tillståndet alltid tas på allvar.
De allra flesta tar sig ur en depression. Men om man redan har haft en depression löper man en ökad risk att drabbas på nytt. Eftersom sjukdomen är en stor börda för patienten, familjen och samhället, och den ofta är svår att behandla, är det relevant att titta närmare på förebyggande och förbättring av själva behandlingen.

 • Depression är en folksjukdom.
 • Var femte svensk får depression någon gång i livet.
 • Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män.
 • Depression bland barn och ungdomar har blivit vanligare.
 • 10–15 procent av svårt deprimerade personer begår självmord om de inte får behandling.
 • Det finns ofta flera orsaker till depression.
 • Depression utvecklas genom obalanser i samarbetet mellan olika hjärncentra.
 • De vanligaste behandlingsformerna är samtalsterapi, antidepressiva läkemedel och i de allvarligaste fallen elchock.
 • Patientens näringsstatus förbises ofta.

Brist på specifika näringsämnen bör alltid åtgärdas

En depression bör behandlas så snart den har diagnostiserats. Behandlingar som samtalsterapi och antidepressiva läkemedel kan dock ta flera veckor innan de verkar. Ofta uteblir effekten, och många vill inte ta antidepressiva läkemedel på grund av de många biverkningarna.
Här kan kroppens näringsstatus, däribland olika biomarkörer, hjälpa till att utforma mer skräddarsydda behandlingsformer. För det säger sig självt att om hjärnan och nervsystemet saknar specifika näringsämnen för att komma i balans, kommer man inte långt med de andra behandlingsformerna.

Magnesium påverkar hälsan och nervsystemet på många fronter

Magnesium är en kofaktor för mer än 300 enzymer, och majoriteten finns inuti cellerna. Ett tillräckligt magnesiumintag är viktigt för cellernas energiproduktion, kalciumsignalering i nervcellerna samt reglering av blodtryck och blodsocker. Magnesium har också en betydelse för kalciumupptaget i benen och aktiveringen av D-vitamin. Brist på magnesium är förbundet med flera kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar, diabetes samt kramper och kronisk smärta. Men enligt de senaste översiktsartiklarna har magnesium en positiv effekt på depression. Det råder dock fortfarande osäkerhet kring förhållandet mellan magnesiumnivåerna i blodet och graden av depression. Därför ville forskarna från University of Vermont i USA undersöka detta närmare.

Studiens metoder och resultat

I studien deltog 3 604 vuxna, som mellan 2015 och 2018 hade diagnostiserats med mild till måttlig depression. Graden av depression mättes utifrån särskilda frågeformulär (PHQ-2 och PHQ-9). Patienternas nivåer av magnesium mättes i deras serum. Forskarna tog också hänsyn till ålder, ras, diabetes och njursjukdomar.
Forskarna fann en tydlig koppling mellan bristen på magnesium i serum och graden av depression. Enligt forskarna kan brist på magnesium också medföra att antidepressiva läkemedel inte fungerar.
Forskarna drar därför slutsatsen att brist på magnesium ökar risken för depression, och att mer magnesium genom kost eller tillskott kan vara ett billigt sätt att förebygga sjukdomen och som led i behandlingen.

Hur fungerar magnesium mot depression?

Man känner ännu inte till den exakta kopplingen mellan magnesiumbrist och depression. Detta beror på att magnesium ingår i flera hundratals enzymer, hormoner och neurotransmittorer, som bland annat är involverade i vår energinivå, vårt humör och vårt sömnmönster.
Forskarna vid University of Vermont påpekar mer konkret att magnesiumtillskott påverkar följande funktioner:

 1. Ökar produktionen av BDNF (Brain-derived neurotrophic factor), en tillväxtfaktor för hjärnans hippocampus, vars nivå är låg vid depression.
 2. Verkar som antagonist mot kalcium i neuroner, muskelceller och andra mjukvävnader.
 3. Blockerar NMDA-kanalen (N-metyl-D-aspartat), som leder in kalcium i neuronerna. För mycket kalcium och glutamat i neuronerna stressar dem och förstör deras funktion i synapserna.
 4. Hämmar mild inflammation i hjärnan, som är involverad i många depressioner.

Dessutom bör det nämnas att magnesium aktiverar D-vitamin, som också har många funktioner vad gäller nervsystemet, insulinkänsligheten och regleringen av inflammationer.
Magnesiumtillskott före sänggående kan också verka muskelavslappnande och förbättra förmågan att somna och sova hela natten, vilket de flesta med depression har problem med.

Mer om magnesiumets avgörande interaktioner med kalcium

Interaktioner mellan kalcium och magnesium är grundläggande för alla levande celler. Våra ben och tänder lagrar cirka 99 procent av kroppens kalcium. Celler i mjukvävnader som nervvävnad och muskler är i allmänhet nästan kalciumtomma, tack vare magnesiumet, som fungerar som en slags dörrvakt i kalciumkanalen i cellmembranet.
Men om vi ​​lider brist på magnesium står kalciumkanalerna öppna, med risken för att för mycket kalcium strömmar in i cellerna. Som redan nämnts stressar det cellerna och förstör deras funktion, vilket leder till utvecklandet av inflammatoriska tillstånd, som vi bland annat ser vid många depressioner och livsstilssjukdomar.

Magnesium är avgörande för en korrekt fördelning av kalcium i kroppen

Samtidigt förhindrar magnesium förlust av kalcium vid kalciumunderskott. Det innebär att kroppen har behov av mindre kalcium vid optimala nivåer av magnesium.

Förhållandet mellan magnesium och kalcium

Forskarna är fortfarande oeniga kring det optimala förhållandet mellan magnesium och kalcium. I Danmark är referensintaget (RI) för magnesium 375 mg, och för kalcium 800 mg, vilket är nästan 1:2. I länder som Japan är förhållandet närmare 1:1. Detta beror på att japanerna inte konsumerar mejeriprodukter och bara får cirka 400–500 mg kalcium dagligen. I gengäld får de mer magnesium genom grönsaker, och det förekommer färre fall av benskörhet.

 • I vår del av världen finns det många som får för mycket kalcium genom mejeriprodukter och tillskott i förhållande till magnesium.
 • Detta kan få allvarliga hälsokonsekvenser och bland annat öka risken för depression.

Magnesiumbrist är vanligt

Magnesium förekommer främst i kärnor, mandlar, nötter, fullkorn, kål och andra kompakta grönsaker.
Men det antas att cirka 50–80 procent av den amerikanska befolkningen lider brist på magnesium. Mycket tyder på att magnesiumbrist också är vanligt i Skandinavien.
Magnesiumbrist beror ofta på en ensidig, raffinerad kost. Hög konsumtion av alkohol och andra stimulantia samt vattendrivande läkemedel och stress kan dessutom dränera kroppen på det livsviktiga mineralet. Utbredd insulinresistens, där cellernas förmåga att ta upp blodsocker är nedsatt, kan också dränera kroppen på magnesium. Många av de ovanstående faktorerna förstärker ofta varandra.

I samband med depression bör man också vara välförsedd med B-vitaminer, D-vitamin och omega-3-fettsyror, vilket vi har skrivit flera artiklar om på den här webbplatsen.

Referenser

Emily K. Tarleton. The association between Serum magnesium Levels and Depression in an Adult Primary Care Population. Nutrients 2019

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

Mark J Bolland et al. Vascular events in healthy older women receiving calcium supplementation: randomised controlled trial. BMJ 2008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2222999/

Cao Y et al. Magnesium Intake and Sleep Disorder Symptoms: Findings from the Jiangsu Nutrition Study of Chinese Adults at Five-Year Follow-Up. Nutrients 2018

https://netdoktor.dk/depression/hver_femte_faar_en_depression.htm

 • Skapad