Skip to main content

Ny hjärtbehandling räddar liv

Ny hjärtbehandling räddar livNy hjärtbehandling räddar livDen danska hjärtforskaren, överläkare dr med Svend Aage Mortensen från danska Rigshospitalets hjärtcentrum, förhåller sig mycket positiv till resultaten från en ny studie om kronisk hjärtsvikt. Baserat på de erhållna resultaten bedömer han att en naturlig substans, koenzym Q10, kan spela en viktig roll som tillskott i behandlingen av kronisk hjärtsvikt.

”Jag skulle gå så långt som att beteckna denna möjlighet till kompletterande behandling med koenzym Q10 som ett paradigmskifte inom hjärtsvikt”, menar den danska hjärtforskaren på Rigshospitalet. Han har arbetat med denna behandlingsform sedan de första tidiga kliniska studierna genomfördes på sjukhuset 1983.

Svend Aage Mortensen är forskningschef för en nyligen publicerad och banbrytande internationell studie, Q-SYMBIO, som dokumenterar att man kan förbättra tillståndet och förloppet hos patienter med sviktande hjärta med koenzym Q10. Studien har just publicerats i den amerikanska tidskriften Journal of the American College of Cardiology, HEART FAILURE.

Stärker hjärtat

”Vid konventionell behandling av hjärtsvikt fokuserar man bland annat på att hämma olika hormonella faktorer som är framträdande vid hjärtsvikt och som belastar hjärtat. Med koenzym Q10 går man in och stöder de cellulära processerna bakom energiskapandet, och på så sätt kan man tillföra den försvagade hjärtmuskeln mer kraft”, förklarar dr med Mortensen från Rigshospitalets hjärtcentrum. ”Resultat med andra stimulerande medel vid hjärtsvikt har tidigare varit en besvikelse.”

Att det fungerar ser man tydligt utifrån resultaten från Q-SYMBIO-studien. De patienterna som fick koenzym Q10 hade en signifikant lägre risk att dö. Dessutom hade de färre sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt, och deras symtom hade förbättrats i jämförelse med de patienter som inte fick substansen.

Nästan hälften så många dödsfall

Totalt 420 patienter med kronisk hjärtsvikt deltog i Q-SYMBIO-studien, som för den enskilda patienten sträckte sig över en period på två år. Hälften av patienterna fick 100 mg koenzym Q10 tre gånger om dagen, medan den andra hälften fick ett motsvarande antal identiska men verkningslösa kapslar (placebo). Deltagarna i båda grupperna fortsatte med sitt omfattande receptbelagda läkemedel rekommenderat för hjärtsvikt.

Efter två år inträffade det 43 procent färre hjärtrelaterade dödsfall i Q10-gruppen jämfört med placebogruppen. På samma sätt inträffade det 43 procent färre hjärtrelaterade komplikationer i Q10-gruppen, vilket bland annat omfattade sjukhusinläggning på grund av försämrad hjärtsvikt.

Svend Aage Mortensen uppskattar utifrån de resultat som erhållits att koenzym Q10 kan komma att spela en viktig roll som kompletterande behandling av kronisk hjärtsvikt. Substansen gav inga biverkningar, och effekten registrerades hos patienter trots att de redan hade fått rekommenderad behandling för hjärtsvikt.

Hjärtats naturliga energi

Alla kroppsceller är beroende av koenzym Q10. De behöver substansen för att bilda den energi de behöver för att fungera normalt. Kroppen bildar själv koenzym Q10, men denna förmåga minskar med åldern och kan också försvagas i samband med sjukdom. Hjärtat är särskilt energikrävande, och därför finner man höga koncentrationer av Q10 i hjärtmuskeln. Vid hjärtsvikt förhåller det sig annorlunda, eftersom Q10-nivån är lägre än normalt. Hjärtat kan inte bilda tillräckligt med energi för att dra sig samman med tillräckligt hög kraft, och därför blir patienterna tröttare snabbare och drabbas lättare av andnöd. När man tillför Q10 till den övriga hjärtmedicinen förbättras hjärtas energiomsättning, och därmed får hjärtmuskeln förnyad kraft och patienten färre symptom.

Källa:

Journal of the American College of Cardiology, HEART FAILURE, online oktober 2014

  • Skapad