Skip to main content

Fiskoljor till överviktiga gravida kvinnor kan leda till bättre graviditet och friskare barn

Fiskoljor till överviktiga gravida kvinnor kan leda till bättre graviditet och friskare barnKvinnor som är överviktiga före graviditeten riskerar onormal tillväxt av fostret och att barnet föds för tidigt med för låg födelsevikt. Det finns dock indikationer på att tillskott med fiskoljor kan minska risken för dessa komplikationer. Detta framgår av en ny pilotstudie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Forskarna tittade närmare på hur omega-3-fettsyrorna i fiskoljor har betydelse för en hälsosam graviditet och hur de reglerar inflammationer, insulinkänslighet och fettmetabolismen, som ofta är rubbad hos överviktiga.

I vår del av världen ökar andelen överviktiga och kraftigt överviktiga före graviditeten år för år. Överviktiga kvinnor löper en högre risk att drabbas av alla typer av graviditetsproblem. Det föreligger också en risk för att spädbarnet får för mycket fettvävnad och föds för tidigt.
Övervikt är ofta förknippat med en låg grad av kronisk inflammation, vilket kan leda till flera hälsorisker. Under graviditeten kan inflammationen också hänga samman med en rubbad fettmetabolism och en störd insulinsignalering i livmodern, vilket leder till en överdriven transport av näringsämnen och att fostret ackumulerar för mycket fett. Inflammation i moderkakan kan leda till andra obalanser och för tidig födsel. Och ju tidigare spädbarnet föds, desto större är risken för komplikationer och följdsjukdomar. Därför finns det all anledning att säkerställa en sund graviditet. Både för moderns och för spädbarnets skull.

De livsviktiga omega-3-fettsyrorna

Fostret behöver åtskilliga näringsämnen under utvecklingen. Däribland de livsviktiga omega-3-fettsyrorna. I cellernas membran finns formerna EPA och DHA, som har en mängd olika fysiologiska funktioner. Fet fisk och fiskoljor innehåller just EPA och DHA, som därför är lättare att utnyttja.
Omega-3-fettsyrorna arbetar också i ett biokemiskt samspel med omega-6-fettsyrorna, där balansen och formen är viktig. Det innebär att om vi får för lite omega-3 skapas det en grogrund för en rad obalanser. Detta kan gå ut över den hälsosamma graviditeten, där omega-3 också har betydelse för utvecklingen av fostrets hjärna. Det har dessutom visat sig att omega-3-fettsyrorna kan reglera inflammationer, insulinkänslighet och fettmetabolismen.
Enligt en nyare uppdaterad översiktsartikel från Cochrane löper överviktiga människor en högre risk för brist på omega-3-fettsyror, och tillskott med omega-3 kan sannolikt minska risken för att de föder för tidigt och att spädbarnet är underviktigt.
Som nämnts bör omega-3 vara i balans med omega-6, men den moderna kosten innehåller ofta för mycket omega-6 från vegetabiliska oljor, margarin, färdigmat, skräpmat, pommes frites, chips och kakor.
Forskarna bakom den nya studien har rapporterat att kvinnor som är överviktiga före graviditeten och som får för mycket omega-6 jämfört med omega-3, löper en ökad risk för att fostret inte växer normalt och föds för tidigt. Det har dock fortfarande varit okänt i vilken utsträckning omega-3-tillskott kan påverka fostrets utveckling och graviditetens längd. Speciellt när det gäller kvinnor som är överviktiga före graviditeten.

BMI

BMI står för Body Mass Index, kroppsmasseindex. Det är ett sätt att beräkna om man är normalviktig, överviktig eller underviktig baserat på sin längd och vikt. Kroppsbyggnaden spelar också en roll. Det är särskilt hälsofarligt om midjemåttet är för stort.

Under 18,5: undervikt:
18,5-25: normalvikt
25-30: övervikt
Över 30: svår övervikt.

Den nya studien är unik

Den nya dubbelblinda pilotstudien involverade 48 friska kvinnor, varav 24 fick tillskott med fiskolja och 24 fick identisk placebo i början av graviditeten. Alla kvinnorna hade ett BMI över 25.
Studien var unik eftersom den bara behandlade överviktiga gravida kvinnor som löpte en ökad risk att föda för tidigt. De hade också en rubbad ämnesomsättning, som kännetecknades av låga nivåer av kronisk inflammation, oxidativ stress och en obalans mellan omega-3 och omega-6.
Kvinnorna besökte forskningsavdelningen vid MetroHealth Medical Center första gången mellan graviditetsveckorna 8–16 och andra gången mellan graviditetsveckorna 34–36 för att rutinmässigt undersökas och få tillskott.
Forskarna fann att tillskott med omega-3 systematiskt minskade inflammation i livmodern. I den andra analysen fann forskarna att tillskott med omega-3-fettsyror också minskade fettansamlingen i livmodern.
Sammantaget visar studien att tillskott med omega-3 leder till bättre fostertillväxt, en längre graviditet och att barnet har en mer normal fettmassa vid födseln. Det visade sig också att tillskott med omega-3 bara var relevanta för de kvinnor som redan fick för mycket omega-6 jämfört med omega-3. Detta indikerar att tillskott med omega-3 är särskilt relevanta för kvinnor med ohälsosamma kostvanor och där det föreligger metaboliska dysfunktioner. I detta sammanhang är det många överviktiga som lider av insulinresistens, där cellernas förmåga att ta upp blodsocker är nedsatt. Insulinresistens är också en del av metaboliskt syndrom, som är ett förstadium till typ 2-diabetes.
Forskarna fann dessutom att tillskott med omega-3 hade en större effekt på pojkar i motsats till flickor, vilket inte framgår av tidigare studier.
Enligt den nya pilotstudien tyder det därför på att omega-3-tillskott till kvinnor som är överviktiga före graviditeten kan förbättra graviditeten och minska risken för att barnet föds för tidigt.
Studien har publicerats i Nutrients.

Dansk forskning: Fet fisk minskar risken för tidig födsel

Gravida som har låga nivåer av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA löper en statistiskt signifikant högre risk för att föda för tidigt i jämförelse med gravida med högre nivåer. Detta framgår av en tidigare studie från Statens Serum Institut i Köpenhamn, som genomfördes i samarbete med Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston, USA.
Resultaten av studien tyder på att gravida kvinnor kan minska risken för prematur födsel avsevärt om de äter mer fet fisk eller tar tillskott med fiskolja.
Studien har publicerats i tidskriften EBiomedicine 2018.

Ät fisk som befinner sig längre ner i näringskedjan, eller ta renade tillskott med fiskolja

Gravida bör särskilt undvika rovfisk som tonfisk, gädda, abborre, svärdfisk, haj och hälleflundra, eftersom de innehåller mer kvicksilver och andra miljögifter. Det är alltså säkrare att få de livsviktiga omega-3-fettsyrorna från fet fisk som sill, ansjovis, lax och makrill, som befinner sig längre ner i näringskedjan. Lax från Östersjön riskerar emellertid att innehålla alltför många tungmetaller och andra miljögifter. Så här bör man välja lax från renare vatten eller ekologisk lax.
Tillskott med fiskoljor av god kvalitet är en annan lösning om man inte gillar fisk eller bara äter för lite.

Referenser

Catalano P.M. et al. Effect of Omega-3 Supplementation in Pregnant Women with Obesity on newborn Body Composition, Growth and Length of Gestation: A randomized Controlled Pilot Study. Nutrients. 2021

Nikki Hancocks. RCT links omega-3 to healthy fetal growth in overweight mothers. NUTRAingredients.com 2021

Jamie Violet de Seymor and Mary Beatrix Jones. An analysis of omega-3 fatty acid status in a population of pregnant women with obesity, at higher risk of preterm birth. European Journal of Clinical Nutrition. March 2020

M Makrides, L Duley, SF Olsen. Fish oil and other prostaglandin precursor supplementation during pregnancy for reducing pre-eclampsia, preterm birth, low birth weight and intrauterine growth restriction. Cochrane review, 2018

https://www.dr.dk/levnu/mad/gravide-skal-spise-fisk-men-vaelg-disse

https://sciencenews.dk/da/gravide-kvinder-bliver-mere-og-mere-overvaegtige

  • Skapad