Skip to main content

Selen och Q10 stärker hjärtat och förlänger livslängden

Selen och Q10 stärker hjärtat och förlänger livslängdenHjärt-kärlsjukdomar är fortfarande den största dödsorsaken. Men redan 2013 bevisade den svenske professorn och kardiologen Urban Alehagen att tillskott med selen och Q10 till äldre människor stärker hjärtat och halverar risken för dödsfall. Senare uppföljningar av studien visade att de två tillskotten också har en långsiktig effekt på livslängden. Men det stannar inte här. I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Nutrition påvisar Alehagen mer i detalj hur selen och Q10 har en positiv effekt på oxidativ stress, inflammation och flera biomarkörer relaterade till hjärtat och cirkulationen. Alehagen förklarar också varför det kan vara svårt att få i sig tillräckligt med Q10 och selen under hela livet.

Q10 är ett enastående koenzym som uppträder i två livsviktiga former. Den ena formen är avgörande för cellernas energiomsättning. Den andra formen är en kraftig antioxidant som skyddar cellerna, organen och cirkulationen mot skador orsakade av fria radikaler. Kroppen växelverkar ständigt mellan de två formerna med hjälp av det seleninnehållande enzymet tioredoxinreduktas. Samtidigt ingår selen i andra antioxidanter och enzymer med många funktioner. Det finns med andra ord en synergieffekt mellan Q10 och selen.
Vi bildar själva den största mängden Q10, men denna minskar gradvis från 20 års ålder. Det drabbar särskilt hjärtat, där innehållet har sjunkit med cirka 50 procent vid 60 års ålder.
Det är samtidigt svårt att få tillräckligt med selen genom kosten. Det beror främst på att jorden i Europa är fattig på selen och att detta återspeglas i hela näringskedjan.

Tillskott med Q10 och selen halverar dödsfall

Eftersom hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande är den vanligaste dödsorsaken, och eftersom risken ökar med åldern, var det lämpligt att titta närmare på effekten av tillskott med Q10 och selen.
Den svenska professorn Urban Alehagen och hans forskarteam utförde därför den sensationella KiSel-10-studien, i vilken 443 äldre svenskar deltog. Den ena gruppen fick 200 mikrogram selenjäst och 200 mg Q10 i läkemedelskvalitet om dagen, och den andra gruppen fick placebo.
Deltagarna fick tillskotten i fråga under fyra år, och studien visade att gruppen som fick Q10 och selen:

 • Löpte 54 % lägre risk för dödsfall.
 • Hade en starkare hjärtmuskel, vilket avslöjades genom ultraljudsmätningar.
 • Upplevde en bättre livskvalitet.

Studien publicerades i tidskriften International Journal of Cardiology 2013.
Senare uppföljningar efter 10 och 12 år visade att behandlingen med Q10 och selen också hade en markant långtidseffekt på hjärtfunktionen och livslängden, vilket inte återfanns i placebogruppen.
Eftersom de två tillskotten hade en så överraskande effekt på hälsan och livslängden fortsatte Alehagen att granska de över 50 000 blodproverna som hade samlats in i de två grupperna under Kisel-10-studien och som har förvarats frysta genom åren.

Åtskilliga biomarkörer avslöjar de positiva effekterna av selen och Q10

Syftet med den nya studien var att granska de olika biomarkörer som återspeglar de underliggande mekanismerna hos selen och Q10 för cirkulationen, hjärtfunktionen och livslängden. Alehagen och hans forskarteam använde en så kallad SEM-analys (Structural Equation Modeling), i vilken man kan mäta exakta samband mellan förändringar i biomarkörer och effekten på olika hälsoparametrar.
Generellt sett visar det sig att tillskott med selen och Q10 har en positiv effekt på följande:

 • Oxidativ stress och inflammation
  Sänker blodets koncentration av fruktosamin, sP-selectin och CRP (C-reaktivt protein), som är förbundna med inflammation och oxidativ stress. Tillstånd med inflammation och oxidativ stress kännetecknas av för många fria radikaler, vilket skapar grunden för cellskador, åderförkalkning och andra åldringsprocesser. Antioxidantkapaciteten hos selen och Q10 motverkar detta genom att neutralisera de fria radikalerna.
 • Epitelceller
  Sänker blodets koncentration av von Willebrand-faktor och D-dimer, vilket indikerar friskare epitelceller och en lägre förekomst av större eller mindre blodproppar.
 • Fibros
  Sänker blodets koncentration av sju biomarkörer, som återspeglar fibros i kärlväggarna. Detta tyder på att de två tillskotten motverkar de former av fibros som har observerats under åldringsprocesser och hjärt- och kärlsjukdomar.
 • IGF-1 (insulinliknande tillväxtfaktor)
  Ökar blodets koncentration av IGF-1, som vanligtvis minskar i samband med åldringsprocesser. IGF-1 har många funktioner, bland annat cellförnyelse och antiinflammatoriska processer.
 • MikroRNA
  Ger bättre uttryck av 90 olika mikroRNA:er. Kunskapen om MikroRNA:er är ganska ny, och de har många funktioner vad gäller reglering av gener och proteinkoder. MikroRNA:ernas funktioner hänger också samman med cirkulationen, hjärtats funktion och reparation av skadad vävnad.
 • Hjärtat
  Medför lägre koncentration av NT-proBNP – ett hormon som hjärtat producerar när det behöver anstränga sig. Det gör att hjärtat får en bättre systolisk funktion och att det pumpar lättare.

I förhållande till placebogruppen har de två tillskotten med Q10 och selen sammantaget en positiv effekt på hjärt-kärlhälsan och livslängden, vilket nu också återspeglas i flera biomarkörer. Den nya studien har publicerats i tidskriften European Journal of Nutrition.

Tillskott med selen och Q10 bör säkerställa ett högt upptag

I den aktuella KiSel-10-studien fick deltagarna tillskott med selenjäst och Q10 i läkemedelskvalitet för att säkerställa ett högt upptag och utnyttjande. Det betyder samtidigt att man inte ska förvänta sig samma positiva effekt om man väljer andra produkter där det inte finns någon dokumentation om hög kvalitet och högt upptag.

Referenser

Urban Alehagen et al. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. European Journal of Nutrition. 2022

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012.

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. 2013

 • Skapad