Skip to main content

Tillskott med antioxidanter kan minska luftvägssjukdomar hos patienter med cystisk fibros

Tillskott med antioxidanter kan minska luftvägssjukdomar hos patienter med cystisk fibrosGenom att ta ett särskilt tillskott med starka antioxidanter som betakaroten, E-vitamin, selen och Q10 kan patienter med cystisk fibros minska antalet infektioner i luftvägarna, som sjukdomen kännetecknas av. Det framgår av en studie som utförts av forskare från barnsjukhuset Children's Hospital Colorado och Colorado universitet (USA).

Cystisk fibros, CF, är den vanligaste ärftliga sjukdomen i Västeuropa. Den sjuka genen gör så att salttransporten i vissa celltyper i lungorna, bukspottkörteln och svettkörtlarna inte fungerar, och symptomen kommer framför allt från luftvägarna och bukspottkörteln.
Den störda salttransporten gör bland annat slemmet i luftvägarna mycket segt och tjockt. Därför blir luftvägarna lättare infekterade med bakterier, där de vanligaste är stafylokocker och pseudomonas. Den genomsnittliga livslängden är för närvarande 40 år.
Den skadliga effekten på bukspottkörteln orsakar huvudsakligen problem med matsmältningen.

Symtomen uppträder ofta under de första levnadsåren och kan omfatta:

  • Andnöd vid ansträngning.
  • Upprepad lunginflammation som är svår att behandla.
  • Oljig diarré och viktminskning.
  • Ökat saltinnehåll i svett.
  • Större risk för värmeslag vid höga temperaturer.

Halvering av infektioner i luftvägarna

I den nya studien ville forskarna från Colorado titta närmare på hur en cocktail av antioxidanter påverkar immunsystemet och hälsan hos patienter med cystisk fibros. Sjukdomens många luftvägsinfektioner och lokala inflammationer spelar en väsentlig roll vid ödeläggelsen av lungorna och funktionerna i luftvägarna.
Studien pågick under 16 veckor, och 73 patienter över 10 år med en medelålder på 22 år deltog. Patienternas bukspottkörtel fungerade dåligt, och de hade redan svårt för att uppta antioxidanter från kosten – däribland betakaroten (förstadium till A-vitamin), E-vitamin, koenzym Q10 och selen, som normalt stödjer immunförsvaret och hjälper kroppen att neutralisera inflammationer.
För att hantera problemet med patienternas dåliga upptag av näringsämnen såg forskarna till att antioxidanterna levererades i speciellt utformade kapslar till personer som har svårt att ta upp fetter och proteiner. Parallellt fick kontrollgruppen med cystisk fibros ett vanligt multivitamin utan nämnda antioxidanter.
Deltagarna i studien tålde antioxidanterna bra, och forskarna kunde mäta stigande koncentrationer i deras blod. Efter 4 veckor kunde antioxidanterna minska inflammationerna, men detta skedde inte efter de 16 veckorna.
Att bemärka verkade antioxidanterna fördröja tiden för den första luftvägsinfektionen, som krävde antibiotika. Antioxidanterna kunde också minska den förväntade frekvensen av luftvägsinfektioner.
Mer specifikt var det under loppet av de 16 veckorna bara hälften så många i antioxidantgruppen som fick antibiotikakrävande luftvägsinfektioner jämfört med gruppen som inte fick antioxidanter.

Första studien där CF-patienter får en cocktail med antioxidanter

Tidigare studier med antioxidanter till patienter med cystisk fibros har visat olika resultat. Men enligt forskaren fil.dr Scott D Sagel har det ännu inte genomförts en väl utformad placebokontrollerad studie där patienter med cystisk fibros har fått en cocktail av lättupptagna antioxidanter.
Även om det krävs mer forskning på området för att hitta en behandling som verkar på längre sikt, antar Sagel att ett tillskott med nämnda antioxidanter kan förlänga tiden innan patienter med cystisk fibros får luftvägssjukdomar. Därför är tillskott med antioxidanter ett relativt enkelt och billigt sätt att upprätthålla normala nivåer i blodet hos patienter som annars har problem med detta.
Studien har publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Välj tillskott med dokumentation för kvalitet

Marknaden med kosttillskott är en djungel, där det är lätt att bli vilseledd. Det kan under alla omständigheter vara värt att välja kosttillskott av en kvalitet som kroppen normalt kan ta upp och utnyttja, och kanske undersöka om det finns vetenskaplig dokumentation.
Till exempel har vi svårt att ta upp Q10-molekylerna i en vanlig kapsel, om inte råvarorna har genomgått en speciell olje- och värmeteknik.
Tillskott med selenjäst innehåller många olika selenföreningar som liknar selenvariationen i selenrik kost. I detta avseende ingår selen faktiskt i flera olika antioxidanter, såsom GPx-enzymer och selenoprotein P, R och N1.
Kvaliteten på råvarorna, deras bearbetning och förpackning har ett avgörande inflytande på upptaget och effekten på kroppen.

Referenser

Children's Hospital Colorado. Antioxidant-enriched vitamin reduces respiratory illnesses in patients with cystic fibrosis. ScienceDaily May 23, 2018

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180523160140.htm

https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/cystiskfibrose.htm

  • Skapad