Skip to main content

Omega-3-fettsyran EPA skyddar mot prostatacancer

- vilket anses vara en livsstilssjukdom

Omega-3-fettsyran EPA skyddar mot prostatacancerDen globala skillnaden i förekomst av prostatacancer avslöjar att det handlar om just en livsstilssjukdom. Till exempel har inuiter, som lever i norra Kanada, en mycket låg förekomst av prostatacancer, vilket tillskrivs deras höga intag av omega-3-fettsyror från säl, lax och andra maritima källor. Det verkar nu som om prostatacellernas innehåll av omega-3-fettsyran EPA är avgörande för huruvida sjukdomen utvecklar sig. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Nutrients. Selen har dessutom andra cancerförebyggande effekter, särskilt när det gäller prostatacancer. Man kan också vidta ytterligare åtgärder genom kosten, vilket du kan läsa mer om nedanför.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män i västvärlden. Det är emellertid väldigt sällsynt i länder som Kina, Japan och bland inuiter i norra Kanada, vars kost bygger på en del maritima källor.
Ändå har epidemiologiska studier gett olika resultat när det gäller sambandet mellan intag av omega-3-fettsyror och risken för att utveckla prostatacancer. Detta kan bland annat bero på att forskarna har använt olika metoder och biomarkörer.

 • PSA är ett ämne som utsöndras av prostatakörteln hos alla män.
 • Risken för att få prostatacancer ökar ju högre PSA-värde man har.
 • Risken beror också på ens ålder och hur snabbt PSA-värdet stiger.
 • 22 procent av alla män med ett PSA-värde på mellan 3–10 ng/ml kommer att utveckla prostatacancer.
 • Prostatacancer delas in i stadier, beroende på hur vanlig sjukdomen är.

Omega-3-fettsyror och deras effekt på prostatacancer

Omega-3-fettsyror är livsviktiga eftersom de ingår i alla cellmembran och har betydelse för nervsystemet, cirkulationen och immunförsvaret.
Fiskoljor innehåller EPA och DHA, och det är dessa omega-3-fettsyror som också finns i våra cellmembran, där de har ett stort antal fysiologiska funktioner. Följaktligen betraktar den internationellt kända cellbiologen Bruce Lipton cellmembranet som cellens hjärna, som informerar cellens DNA om vad cellen ska göra. Därför bör cellmembranen vara välförsedda med EPA och DHA.
Omega-3-fettsyrorna arbetar också i ett biokemiskt samspel med omega-6-fettsyrorna, där balansen och formen är viktig.
I den nya studien rekryterade forskarna 157 män med prostatacancer i det tidiga stadiet 1. Medelåldern var 61 år, och det genomsnittliga PSA-värdet låg på 5,0 ng/ml.
Med hjälp av frågeformulär bedömde forskarna deltagarnas intag av olika omega-3-fettsyror. Deltagarna fick också mätt nivåerna i de röda blodkropparnas membran, samt i prostatavävnad med hjälp av flera biopsier.
Vid den andra biopsin hade prostatacancern bland 25 procent av männen utvecklat sig till det högre stadiet 2. Samtidigt fann forskarna att de män som intog mer fisk, och som hade en högre nivå av omega-3-fettsyran EPA i sin prostatavävnad, löpte en lägre risk för att prostatacancern i stadium 1 skulle utveckla sig till stadium 2. Forskarna såg inget samband när de mätte omega-3-innehållet i de röda blodkropparna, och därför anses det vara en dålig biomarkör.
Forskarna fann i allmänhet att en hög nivå av omega-3-fettsyran EPA i prostatavävnad var förbunden med en lägre risk för att utveckla sjukdomen.
Enligt den nya studien var intaget av omega-3-fettsyror från linfröolja och andra vegetabiliska källor inte förknippat med en lägre risk för att utveckla sjukdomen. Detta beror på att vegetabiliska källor innehåller formen ALA, som är svår att omvandla till EPA på grund av långsamma enzymprocesser.

Källor till omega-3

ALA: Speciellt linfröolja samt rapsolja och valnötter.
EPA och DHA: Särskilt fet fisk som makrill, lax, sill, ansjovis, sardiner, ål, sjurygg och regnbågsforell.
Obs! Många människor har svårt att omvandla ALA till de aktiva formerna EPA och DHA.

Hur skyddar EPA mot prostatacancer?

Det visar sig att EPA hämmar de kroniska inflammationer i prostatavävnaden som spelar en nyckelroll i utvecklingen av cancer.
Forskarna fann också att förhållandet mellan omega-3 och omega-6 i prostatavävnaden hade betydelse. Det beror på att för mycket omega-6, som moderna människor främst får från vegetabiliska oljor, margarin och färdigrätter, ökar risken för inflammationer.
Detta betyder därför att många män med prostatacancer inte bara har behov av mer omega-3. De behöver också minska intaget av omega-6 från nämnda källor, medan nötter, kärnor och frön är bra källor.
Slutligen fann forskarna att omega-3-fettsyror från fet fisk verkar ha en bättre effekt än omega-3-fettsyror från tillskott med fiskoljor. Detta beror med stor sannolikhet på att fisk också innehåller det viktiga spårämnet selen, där vi hänvisar till andra studier.

Selen förhindrar prostatacancer genom flera mekanismer

Jorden i Europa är fattig på det livsviktiga spårämnet selen, och det bidrar till den ökade förekomsten av cancer i prostata och andra organ.
Selen ingår i en rad enzymer som har livsavgörande betydelse för cellernas energiomsättning, ämnesomsättningshormoner, fertilitet och immunförsvaret. Selen ingår dessutom i de unika antioxidanterna GPx-enzymer, som skyddar cellerna mot oxidativ stress. I relation till cancer tros selen kunna främja naturlig celldöd (apoptos) och strypa blodtillförseln till tumörer (anti-angiogenes). På så vis bromsas den ohämmade celldelningen och tumörernas möjlighet att växa. Selen bidrar också till att hämma inflammationer, och därför spelar spårämnet en viktig roll i det långsiktiga förebyggandet.
Redan 1996 dokumenterade den amerikanska cancerforskaren professor Larry Clark, i den så kallade NPC-studien, att tillskott med 200 mikrogram selenjäst – som innehåller cirka 30 olika selenföreningar – skulle kunna minska risken för att utveckla flera vanliga cancerformer. Efter 10 års uppföljning var cancerdödligheten i genomsnitt 50 procent lägre hos de selenbehandlade deltagarna jämfört med placebogruppen. Och det handlade om hela 63 procent färre fall av prostatacancer.

Risken för prostatacancer ökar med åldern

 • Cirka en tredjedel av alla danska män över 50 år har cancerceller i sin prostata.
 • Även om sjukdomen tar flera år att utveckla sig är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland äldre män.
 • Fiskoljor och selen kan hjälpa till att förebygga sjukdomen, och att den utvecklar sig.

Selen reglerar ett rubbat immunförsvar vid prostatacancer

Forskare från Köpenhamns universitet har genomfört en studie som visar hur selenföreningen metylselenol hämmar spridningen av cancerceller till följd av cellstress och ett rubbat immunförsvar.
Vid prostatacancer producerar cellerna stora mängder av vissa ämnen (NKG2D-ligander) som överaktiverar immunförsvaret. Samtidigt infekterar NKG2D-liganderna blodomloppet, och förvirrar och tröttar ut immunförsvaret. På lång sikt bidrar därför NKG2D-liganderna till kroppens nedbrytning – om de inte regleras i tid.
Enligt de danska forskarna motverkar metylselenol både den ohämmade produktionen av de problematiska NKG2D-liganderna och deras sjukdomsfrämjande transport i blodomloppet. Men det kräver naturligtvis tillräckligt med selen i kroppen.

DTU: Tillskott med selenjäst skyddar mot prostatacancer

Enligt en studie vid DTU, Danmarks tekniska universitet kan en daglig tillförsel av 200 mikrogram selenjäst minska risken för prostatacancer. Denna dos ligger långt över Livsmedelsverkets referensintag, RI, på 55 mikrogram. I Danmark finns det bara ett enda godkänt selenläkemedel tillgängligt för att förebygga och behandla selenbrist, där 200 mikrogram rekommenderas. Detta motsvarar två tabletter.

Selenets sex mekanismer mot cancer

 • Kraftfull antioxidant som skyddar cellerna mot fria radikaler.
 • Reparerar DNA-skador.
 • Hämmar nybildandet av blodkärl i tumörer (angiogenes).
 • Får sjuka celler att begå självmord (apoptos).
 • Bidrar till ett välfungerande immunförsvar.
 • Reglerar bildandet av ämnen som kan överstimulera immunförsvaret.

Prostatacancer och mejeriprodukter

Komjölk är av naturen avsedd för kalvar som behöver växa mycket snabbt och väga 300 kilo på ett år. Därför finns det många tillväxtfrämjande ämnen och hormoner i komjölk så som kasein, IGF-1, testosteron och östrogen. Frågan är då hur alla dessa tillväxtfrämjande ämnen kan påverka hormonkänsliga vävnader som prostata och bröst. Det är under alla omständigheter ett faktum att prostatacancer och bröstcancer är mycket mindre vanligt i länder som Japan och Kina, där befolkningen inte konsumerar mejeriprodukter. Därför är prostatacancerdödligheten 100 gånger större på Manhattan än i Peking.
Den engelska geokemisten Jane Plant, som själv har haft bröstcancer i terminalstadiet, menar att hon har övervunnit sin sjukdom genom att lägga om kosten. Hon har också skrivit flera böcker där hon har sammanställt omfattande dokumentation som avslöjar sambandet mellan mejeriprodukter och prostata-, bröst- och äggstockscancer.
Mycket handlar naturligtvis också om det totala intaget av mejeriprodukter, brist av ovan nämnda näringsämnen, stress och andra faktorer som kan påverka cellernas välbefinnande.

 • Bland minst 30 procent av alla män i 70-årsåldern hittar man cancerceller i prostatan, utan att det orsakar några besvär.
 • De flesta människor kommer aldrig att ha problem med sjukdomen under sin livstid.
 • Kost, vikt och andra livsstilsfaktorer spelar en stor roll.

Referenser

Hanane Moussa et al. Omega-3 Fatty Acids Survey in Men under Active Surveillance for Prostate Cancer: from Intake to Prostate Tissue Level. Nutrients 2019

Malene Outzen et al. Selenium status and risk of prostate cancer in a Danish population. British Journal of Nutrition 2016

DTU Fødevareinstituttet. Evidensgrundlaget for danske råd om kost og fysisk aktivitet. 2013

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. Journal of the American Medical Association: 1996

Hagemann-Jensen Michael et al. The Selenium Metabolite Methylselenol Regulates the Expression of Ligands That Trigger Immune Activation through the Lymphocyte Receptor NKG2D. The Journal of Biological Chemistry. 2014.

Klein EA et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). Jama 2011.
Bruce Lipton. Intelligente celler. Borgen 2009

Jane Plant. Dit liv i dine hænder. Aronsen 2008

https://www.cancer.dk/prostatakraeft/undersogelser-prostatakraeft/hvornar-er-psa-forhoejet/

https://www.propa.dk/wp-content/uploads/2014/03/propanyt_2012_4.pdf

 • Skapad