Skip to main content

D-vitamin skyddar överviktiga barn mot astma

D-vitamin skyddar överviktiga barn mot astmaEnligt en ny studie från Johns Hopkins University i USA kan D-vitamin skydda överviktiga barn mot astma orsakad av luftföroreningar i städerna. Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, men den moderna livsstilen gör att många, däribland barn, hamnar i underskott. Detta kan få långtgående konsekvenser eftersom brist på D-vitamin ökar risken för övervikt.

Alltfler barn blir överviktiga och alltfler barn drabbas av astma. Det är en olycklig cocktail. Enligt American Centers for Disease Control and Prevention har ett av tolv amerikanska barn astma. Dessutom drabbar astma särskilt barn som bor i städerna, liksom minoritetsbefolkningar som svarta barn. Den högre luftföroreningen från källor som bland annat trafik, cigarettrök, matlagning och stearinljus är sammantaget förbunden med fler luftvägsbesvär, däribland fler astmasymtom och sjukhusbesök. Enligt dr Sonali Bose, som är huvudförfattare till den nya studien, beror astma på ett stört immunsystem. Och tidigare vetenskapliga studier har visat att D-vitamin kan skydda mot astma genom att reglera immunsystemet eller verka som antioxidant.

  • 7–10 procent av alla danska skolbarn har astma.
  • Det är ett kroniskt inflammationstillstånd (utan bakterier) i lungorna.
  • Symtomen är upprepade anfall av andnöd, hosta och tryck över bröstet, eftersom bronkerna är förträngda.
  • Astmapatienter är mer utsatta för trötthet och dålig sömn, vilket försämrar livskvaliteten.

D-vitaminbrist drabbar överviktiga astmatiker hårdast

När forskarna från Johns Hopkins University inledde den nya studien var de redan på det klara över att afroamerikaner och andra färgade minoriteter löpte en större risk att lida brist på D-vitamin. Detta beror på att det bildas mindre D-vitamin i mörk hud, som i sin tur skyddar mot solbränna. Forskarna fann också att astma var mer utbrett bland stadsbarn och överviktiga. Det verkade på det hela taget som om det fanns ett samband mellan D-vitaminbrist och astma i de aktuella grupperna.
I den nya studien deltog 120 skolbarn från Baltimore-området som redan hade astma. En tredjedel av barnen var också överviktiga. Forskarna undersökte följande tre faktorer:

  • Luftföroreningsnivån i hemmet.
  • Nivåer av D-vitamin i blodet.
  • Astmasymtom.

Barnen utvärderades sedan vid studiens start och tre gånger under de kommande nio månaderna. Sammantaget fann forskarna att en låg nivå av D-vitamin i blodet gjorde att de överviktiga barnen fick fler astmasymtom som ett resultat av luftföroreningar inomhus. Omvänt var ett högre innehåll av D-vitamin i blodet förbundet med färre astmasymtom hos överviktiga barn från hem med den högsta luftföroreningen.
Det som förvånade forskarna mest var att effekten av D-vitamin var störst bland de överviktiga barnen. Detta framhäver en tredje faktor på spel: nämligen den växande fetmaepidemin. Därför måste man ta hänsyn till detta när man överväger individuellt förebyggande och behandling av astma.
Studien har publicerats i The Journal of Allergy och Clinical Immunology: In Practice.

Hur får barn mer D-vitamin?

Enligt Bose bör det läggas mer fokus på att de särskilt utsatta barnen får mer D-vitamin. För när nivån ökar i blodet kommer de att vara mer motståndskraftiga mot olika miljöbelastningar.
Man kan självfallet få mer D-vitamin genom att få mer sol. Men under hela vinterhalvåret står solen för lågt för att vi ska kunna bilda det i huden. Det är också ett problem att det finns mer skugga i stadsmiljöer, och att mörkhyade inte bildar så mycket. Solskyddsfaktor bidrar ytterligare till att minska egenproduktionen.
Många barn kommer givetvis att dra nytta av att komma ut mer i sommarsolen, bara de inte bränner sig. Vi kan således bilda många gånger mer D-vitamin på en halvtimme i solen än den mängd som finns i en vanlig vitamintablett. Man kan också få D-vitamin genom livsmedel som fet fisk och ägg, men den danska genomsnittliga kosten bidrar inte med de optimala mängderna. Därför kan man välja att ta specifika kosttillskott med D-vitamin under vinterhalvåret och i andra situationer där man inte får tillräckligt.

De flesta danskar får bara 2–4 mikrogram D-vitamin från kosten, och det är inte tillräckligt. Brist på sommarsol samt vintermörker och övervikt ökar behovet.

Ny syn på astma och behandling

Enligt forskarna bakom studien är det viktigt att man också fokuserar på komplexa miljöbelastningar, däribland föroreningar, övervikt och D-vitaminbrist när det gäller den stigande förekomsten av astma. Resultaten av studien tyder därför på att det krävs ett mångsidigt förhållningssätt när det gäller förebyggande och behandling av astma.

Olika officiella rekommendationer och det verkliga behovet av D-vitamin

De officiella rekommendationerna, även kallat referensintag eller RI, är 10 mikrogram för barn och mörkhyade, och 5 mikrogram för vita vuxna. I USA ligger de officiella rekommendationerna för vuxna på 15 mikrogram, vilket är tre gånger så mycket. Det föreligger stor oenighet om det verkliga behovet av D-vitamin som beror på många faktorer, där vikt och hudtyp som nämnts har stor betydelse.
När det gäller tillskott har den övre gränsen för dagligt intag av D-vitamin fastställts av Efsa till 25 mikrogram för spädbarn, 50 mikrogram för barn på 1–10 år och 100 mikrogram för äldre barn och vuxna, inklusive gravida och ammande.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Tillskott med D-vitamin kan minska allvarliga astmaanfall

Enligt en tidigare studie publicerad i Cochrane Library kan tillskott med D-vitamin i kombination med standardläkemedel mot astma halvera allvarliga astmaanfall och förbättra livskvaliteten för de drabbade.
Professor Adrian R Martineau, som står bakom denna studie, jämför D-vitaminet med designerdroger eftersom det både stärker immunsystemet och dämpar olämpliga inflammationer.

D-vitaminbrist ökar både risken för övervikt och astma

Som det framgår uppstår D-vitaminbrist oftare hos överviktiga, men det har förekommit en viss oklarhet kring det närmare förhållandet. En studie från Baylor College of Medicine i Houston, Texas, pekar nu på att förhållandet finns i hjärnan, varifrån D-vitaminet bidrar till att reglera vikten och blodsockret. Brist på D-vitamin är därför problematiskt, eftersom det både ökar risken för övervikt och astma.

Gränsvärden i blodet

Vid mätning av D-vitaminnivåerna i blodet är de officiella gränsvärdena 50 nmol per liter, men många ledande forskare anser att det är otillräckligt, och att man måste upp på hela 75–100 nmol per liter för ett optimalt sjukdomsförebyggande.

Referenser

Bose S et al. Vitamin D status modifies the response to indoor particulate matter in obese urban children with asthma. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. February 2019

Adrian R Martineau et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library 2016

Sisley SR et al. Hypothalamic Vitamin D Improves Glucose Homeostasis and Reduces Weight. Diabetes 2016

https://astma.astma-allergi.dk/boern/tal

  • Skapad