Skip to main content

Brist på C-vitamin kan försämra minnet och andra kognitiva färdigheter hos äldre

Brist på C-vitamin kan försämra minnet och andra kognitiva färdigheter hos äldreHjärnans neuroner innehåller ganska stora mängder C-vitamin, som har flera funktioner i upprätthållandet av ett hälsosamt nervsystem. Det visar sig nu att brist på C-vitamin kan påverka neuronernas signalering i hjärnan. Det betyder också att brist på C-vitamin kan försämra äldre människors minne och andra kognitiva färdigheter. Detta framgår av en ny studie från Flinders University i Australien.
Eftersom lindrig kognitiv funktionsnedsättning är mycket vanligt bland äldre och kan vara ett förstadium till demens är det därför relevant att få i sig tillräckligt med C-vitamin hela livet.

Alzheimers sjukdom, som utvecklas under flera år, är den främsta orsaken till demens. Över hela världen blir demens och Alzheimers sjukdom mer och mer vanligt i takt med att fler och fler blir äldre. Enligt en rapport från American Alzheimer's Association lider 6,5 miljoner amerikaner av sjukdomen, och 12–18 procent av alla vuxna över 60 år lider av lindrig kognitiv funktionsnedsättning, som kan vara ett förstadium till demens. Vi kan förvänta oss samma tendens i Sverige.
Även om en lindrig kognitiv funktionsnedsättning med dåligt minne och förlust av andra kognitiva färdigheter inte nödvändigtvis betyder att man drabbats av Alzheimers sjukdom, kan symtomen ofta vara prekliniska.
Eftersom lindrig kognitiv funktionsnedsättning är så vanligt bland äldre har forskare från Flinders University i Australien bestämt sig för att undersöka bidragande faktorer. Och det visar sig att låga nivåer av C-vitamin i blodet kan ha ett samband med en försämring av kognitiva färdigheter.

C-vitaminets betydelse för hjärnan och nervsystemet

Hjärnan innehåller relativt stora mängder C-vitamin, som har betydelse för neuronernas utveckling, syntesen av signalsubstanser samt bildandet av de fetthaltiga myelinskidorna som skyddar neuronerna och främjar impulsöverföring mellan de olika neuronerna.
Parallellt fungerar C-vitamin som en viktig antioxidant som skyddar neuronerna mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
Vi bildar alla fria radikaler under energiomsättningen och andra metaboliska processer, och mängden ökar vid åldringsprocesser och förgiftningar. Eftersom de fria radikalerna är några mycket reaktiva molekyler bör de kontrolleras av antioxidanter som C-vitamin, så att oxidativ stress och skador på frisk vävnad inte uppstår.
C-vitamin bidrar också till att minska skadliga järn- och kopparjoner i hjärnan.
Brist på C-vitamin kan därför leda till oxidativ skada på makromolekyler i hjärnan, där neuronernas myelinskidor är särskilt sårbara.
Det har länge varit känt att C-vitamin ingår i bindvävens kollagen, och att skörbjugg är den yttersta konsekvensen av C-vitaminbrist i form av inre, livshotande blödningar. Innan dess blir man också väldigt trött och kan få psykiska störningar. Även om skörbjugg är sällsynt i utvecklade länder är subklinisk skörbjugg vanligt. Särskilt bland äldre. Subklinisk skörbjugg kan orsaka blåmärken, dålig sårläkning, minskad motståndskraft, trötthet och depression.

  • C-vitamin kallas också för askorbinsyra.
  • Hjärnans innehåll av C-vitamin är cirka 100 gånger högre än blodets innehåll.
  • Hjärnan har en formidabel förmåga att extrahera C-vitamin från blodomloppet.

Studien

Tidigare studier har redan visat att C-vitamin spelar en betydande roll för hjärnan och att brist på C-vitamin kan vara förbundet med förlust av kognitiva färdigheter, depression och förvirring.
Forskarna bakom den nya studien undersökte de kognitiva färdigheterna och nivån av C-vitamin hos 160 sjukhusinlagda patienter i åldern 75 år och äldre.
Patienternas kognitiva färdigheter utvärderades med hjälp av MMT (Mini Mental State Examination) och klocktestet (Clock-Drawing Test).
MMT består av en skala på 30 poäng som behandlar orienteringsförmåga, minne, uppmärksamhet, koncentration, språk och visuell funktion.
Klocktestet består i att den som bedöms ska rita först en urtavla, sedan siffror och sist visare. Detta kräver flera olika kognitiva, visuella och fysiska färdigheter.
Forskarna lade till klocktestet eftersom det är mycket känsligt och specifikt när det gäller att upptäcka lindrig demens. Testet kan också skilja patienter med lindrig kognitiv funktionsnedsättning från friska patienter.
Kombinationen av de två testerna ökar därför möjligheten att upptäcka demens och andra kognitiva förluster.

Utbredd brist på C-vitamin kan försämra äldres kognitiva förmågor

Det visade sig att mer än hälften (57 procent) av patienterna led av kognitiv funktionsnedsättning, medan 26 procent uppvisade en C-vitaminnivå under 11 mikromol/l och nära den nivå där skörbjugg kan utvecklas.
Studien visade att poängen i kognitiva färdigheter var signifikant lägre hos de patienter som led brist på C-vitamin. Följaktligen visade ytterligare analyser att brist på C-vitamin var mer än tre gånger så mycket associerad med kognitiv funktionsnedsättning efter att forskarna hade justerat för andra faktorer.
Studien fann också att patienter med och utan uttalad C-vitaminbrist led av symtom associerade med subklinisk skörbjugg. Många äldre lider alltså av blödande tandkött, blåmärken och hudproblem som också kan bero på många andra faktorer.
Enligt forskarna är det under alla omständigheter relevant för sjukhusinlagda patienter att få sin status av C-vitamin mätt om det föreligger en misstanke om brist.
Den nya studien har publicerats i Antioxidants.

Hur mycket C-vitamin behöver vi?

Grönsaker, färsk frukt, örter och bär är goda källor till C-vitamin. Mycket försvinner emellertid vid frysning, långvarig förvaring och stekning.
I Danmark ligger de officiella rekommendationerna, RI, på 80 mg. Det råder dock osäkerhet om våra verkliga behov som är individuella.
Det finns därför mycket som talar för att särskilt utsatta grupper som äldre, stressdrabbade, rökare och drogmissbrukare bör inta mer C-vitamin än gällande riktlinjer.
Vanliga multivitamintabletter innehåller vanligen 80 mg C-vitamin, och tillskott med bara C-vitamin innehåller vanligtvis 500–1 000 mg. Här kan det löna sig att välja syraneutrala kosttillskott som skyddar magen.

Innehåll av C-vitamin i mg/100 gram

  • Persilja 308
  • Röd paprika, rå 191
  • Broccoli, rå 121/fryst 56
  • Apelsin 60
  • Äpple och morot 8

Andra studier om C-vitaminets inverkan på hjärnan och kognitiva funktioner

Den nya australiensiska studien ligger i linje med tidigare studier som vi har refererat till på denna webbplats. Här kan du läsa mer om C-vitaminets betydelse för hjärnan och de kognitiva förmågorna.

»C-vitamin för hjärnan och kognitiva förmågor«

Referenser:

Y. Sharma et al. Relationship between Vitamin C Deficiency and Cognitive Impairment in Older Hospitalized Patients: A Cross-Sectional Study. Antioxidants 2022

Danielle Masterson. Low vitamin C linked to cognitive impairment in older adults. NUTRAingredients-usa.com

Hara Estroff Marano. The Cognitive benefits of Vitamin C. Psychology Today 2018

Pernille Tveden-Nyborg og Jens Lykkesfeldt. Vitaminer til hjernen. Aktuel Naturvidenskab, nr. 4 2016

Frida – Database med fødevaredata udgivet DTU Fødevareinstituttet (fooddata.dk)

  • Skapad