Skip to main content

Q10`s skyddande effekt vid neurologiska sjukdomar

Q10:s skyddande effekt vid neurologiska sjukdomarNeurologiska sjukdomar som Alzheimers sjukdom, demens, depression, Parkinsons sjukdom, stroke, migrän och fibromyalgi är utbredda. De neurologiska sjukdomarna orsakas av olika obalanser i nervsystemet och kommer ofta smygande. I en ny översiktsartikel publicerad i tidskriften Frontiers in Neuroscience undersökte forskarna Q10`s roll vid de olika neurologiska sjukdomarna. Detta eftersom Q10 är viktigt för cellernas energiomsättning och som en antioxidant som skyddar cirkulationen och nervcellerna mot oxidativ skada. Det är också problematiskt att kroppens egenproduktion av Q10 sjunker med åldern, och att vissa typer av läkemedel och sjukdomar också är förbundna med en lägre egenproduktion.

Det antas att över en miljard människor världen över lider av neurologiska sjukdomar, och antalet stiger oroväckande mycket. Speciellt eftersom det blir fler och fler äldre. Dessutom kan en ohälsosam livsstil, genetiska faktorer, infektioner, förgiftningar och fysiska skador också öka risken. Neurologiska sjukdomar orsakas av obalanser i nervsystemet, där biologiska, strukturella eller elektriska avvikelser kan uppstå. Neurologiska sjukdomar kan bland annat kopplas till följande fysiska symtom:

 • Trötthet
 • Försämrade kognitiva funktioner
 • Muskelsvaghet
 • Förlust av kontroll i hela eller delar av kroppen
 • Sensoriska störningar
 • Smärtor
 • Stroke
 • Förlamning

Det tyder också på att obalanser i cellernas energiomsättning, kronisk inflammation och oxidativ stress är en gemensam nämnare för de flesta neurologiska sjukdomar. Vid oxidativ stress finns det för många fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter, och det gör att de fria radikalerna kan angripa celler och vävnader. Eftersom hjärnan består av mycket kolesterol och fleromättade fettsyror är den särskilt känslig för angrepp av fria radikaler. Dessutom är energiomsättningen relativt hög, vilket i sig efterlämnar fler fria radikaler. Bildandet av fria radikaler och risken för oxidativ stress ökar också av åldrandeprocesser, flera läkemedelstyper, förgiftning, tobaksrökning och stress.
I översiktsartikeln kommer författarna närmare in på hur Q10 är av avgörande betydelse för cellernas energiomsättning, som sker i mitokondrierna. Dessutom fungerar Q10 som en unik antioxidant som skyddar cellerna och mitokondrierna mot oxidativ stress. Men den egna produktionen av Q10 minskar gradvis med åldern och vid intag av kolesterolsänkande läkemedel.
I översiktsartikeln kommer författarna därför närmare in på vilken roll Q10 och tillskott med Q10 kan spela i samband med följande neurologiska sjukdomar.

Alzheimers sjukdom och demens

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. Under sjukdomsförloppet ansamlas vissa proteiner i hjärnan, så kallade β-amyloidplack. Det tyder också på att oxidativ stress och dysfunktioner i cellernas mitokondrier leder till bildandet av β-amyloidplack. Oxidativ stress kan också leda till aktivering av gliaceller (stödjeceller) och till apoptos (programmerad celldöd). Som ett resultat uppstår minnesförlust och förlust av andra färdigheter. I översiktsartikeln hänvisar författarna till flera studier som visar att tillskott med Q10 enskilt eller i kombination med andra antioxidanter kan motverka oxidativ stress, kroniska inflammationer och celldöd. Detta har betydelse för minnet och inlärningen.

Depression och bipolär depression

Depression kännetecknas av brist på signalsubstansen serotonin. Och en låg serotoninnivå kan vara resultatet av en störd metabolism av förstadiet tryptofan. Depression är också förbundet med dysfunktioner i mitokondrierna, oxidativ stress och kronisk inflammation i hjärnan. Bipolär depression är ofta kopplad till åldrandeprocesser, där de depressiva perioderna tar allt större plats jämfört med de maniska perioderna. Låga nivåer av Q10 har hittats i blodet hos patienter med bipolär depression. I översiktsartikeln hänvisar författarna till flera studier där man har gett starka tillskott av Q10 (200–500 mg dagligen) till patienter med bipolär depression. Detta har lindrat de depressiva symtomen. Enligt forskarna beror den positiva effekten på att Q10 är viktigt för energiomsättningen, fungerar som en antioxidant och sänker flera markörer för inflammation (IL-1β, IL-2, IL-6 och TNF-α).

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom orsakas av brist på signalämnet dopamin som hjärnan använder för att kontrollera olika rörelser. Symtomen är främst okontrollerad tremor samt muskelstelhet, långsamma rörelser, dålig balans, trötthet och nedsatt mimik i ansiktet. Under utvecklingen av Parkinsons sjukdom förstörs mitokondrierna och det uppstår oxidativ stress, aktivering av mikroglia, inflammation och ansamling av skadliga proteiner. Det är mycket viktigt att sjukdomen diagnostiseras och behandlas i tid. Låga nivåer av Q10 i blodet har också hittats hos patienter med Parkinsons sjukdom. I översiktsartikeln hänvisar författarna till flera studier som visat att starka tillskott med Q10 (300 -1.200 per dag) kan fördröja utvecklingen av sjukdomen. Detta eftersom Q10 motverkar oxidativ stress, aktivering av mikroglia, neuroinflammation, förstörelse av mitokondrier och ansamling av proteiner.

Stroke

Akut ischemisk stroke, som är den vanligaste typen, uppstår på grund av en lokal blodpropp eller åderförkalkning, som blockerar blodtillförseln till den omgivande vävnaden. Eftersom stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken behövs bättre förebyggande och behandling. Stroke är kopplat till oxidativ stress och kronisk inflammation, som banar väg för åderförkalkning. Stroke är också kopplat till excitotoxiska mekanismer (där för mycket av signalsubstansen glutamat frigörs till nervcellernas synapser) samt apoptos och nekros (vävnadsdöd). I översiktsartikeln föreslår författarna att Q10 kan skydda mot ischemisk stroke genom att hämma alla dessa mekanismer. Författarna hänvisar även till en placebokontrollerad studie där man gav en daglig dos på 300 mg Q10 till patienter som hade drabbats av akut ischemisk stroke. Det visade sig att gruppen som fick tillskott med Q10 hade en betydligt bättre poäng i det kognitiva testet MMSE (MiniMental State Examination) och i stroketestet NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale).

Q10 och andra neurologiska sjukdomar

I översiktsartikeln kommer författarna även in på att brist på Q10 kan vara inblandad i utvecklingen av epilepsi, skleros och sällsynta sjukdomar som LHON (Leber Hereditary Optic Neuropathy), ARCA2 (Autosomal Recessive Cerebellar Ataxia2) och SCAR9 (Spinocerebellar Ataxia Autosomal Recessive 9). Men här har tillskott med Q10 inte varit särskilt effektivt, och det krävs mer forskning på området.

 • Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 bör tillskott vara av dokumenterad god kvalitet.
 • Vid många neurologiska sjukdomar behövs det större doser.
 • Eftersom vi bara kan ta upp cirka 100 mg Q10 åt gången bör de större doserna fördelas över dagen.

Referenser:

Shokufeh Bagheri et al. Neuroprotective effects of coenzyme Q10 on neurological diseases: a review article. Frontiers in Neuroscience. 2023

Stephanie Carter. CoQ10 Targets the Cause of Migraine Headaches. Life Extension Magazine 2019

Cordero MD, el al. Can CoenzymeQ10 Improve Clinical and Molecular Parameter in Fibromyalgia? Antioxid & Redox Signal 2013. E-pub ahead of print.


  • Skapad