Skip to main content

Q10 och selen förlänger telomererna

Q10 och selen förlänger telomerernaEn tidigare studie har redan visat att tillskott med Q10 och selen till äldre människor stärker hjärtat och halverar risken för dödsfall. Som något ganska nytt har nu ett team svenska och norska forskare funnit att de två tillskotten också förlänger cellernas telomerer, som sitter i ändarna av alla DNA-strängar. Telomererna kan jämföras med ett klippkort, och ju längre de är desto långsammare åldras cellerna. På så sätt kan tillskott med Q10 och selen bidra till att bromsa åldringsprocesserna och hålla oss friska längre. Det kräver dock att tillskotten i fråga är i en kvalitet som kroppen kan ta upp och utnyttja.

Åldringsprocesser sker i alla celler och ökar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar och cancer. Cellernas energiomsättning och antioxidantförsvar har stor betydelse för cellernas välmående och åldringsprocesser. Det finns också gränser för hur många gånger friska celler kan dela sig innan de dör.
Cellernas förmåga att dela sig beror på längden på telomererna som sitter i kromosomernas ändar. Här skyddar telomererna cellernas DNA-strängar, nästan som plasthöljet i änden på ett skosnöre skyddar snöret mot att fransa sig. Men varje gång en cell delar sig förkortas telomererna en aning, och därför kan de också jämföras med livets ”klippkort”. För när telomererna är helt förbrukade så slits DNA-strängen isär och cellen dör.
Man vet sen tidigare att korta telomerer är kopplade till åldringsprocesser och hjärt-kärlsjukdomar. Men det har inte varit känt huruvida tillskott med Q10 och selen påverkar telomerernas längd. Därför ville de svenska och norska forskarna undersöka detta närmare, och de gjorde det genom att fördjupa sig i den epokgörande KiSel10-studien som publicerades 2013 i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cardiology. I denna studie fick en grupp äldre svenska studiedeltagare dagliga tillskott med Q10 (200 mg) och selen (200 mikrogram) i läkemedelskvalitet eller placebo under 42 månader. I slutet av studien visade det sig att gruppen som fick de två tillskotten hade ett starkare hjärta och löpte 54 procent lägre risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom jämfört med gruppen som fick placebo.
Eftersom de två tillskotten hade en så överraskande effekt på hälsan och livslängden fortsatte studiens forskare att granska de över 50 000 blodproverna som hade samlats in i de två grupperna och förvarats frysta genom åren.
Detta har lett till ett antal nya uppföljningsstudier i vilka forskarna har granskat de olika biomarkörerna som speglar de underliggande mekanismerna hos Q10 och selen på cirkulation, hjärtfunktion och livslängd.

Q10 och selen fördröjer telomerförkortningen

I den nya uppföljningsstudien tittade forskarna närmare på telomerernas längd i studiedeltagarnas vita blodkroppar. Innan studien inleddes fanns det ingen skillnad i telomerlängden mellan de två grupperna. Men det visade sig senare att de deltagare som fick 200 mg Q10 och 200 mikrogram selen fick längre telomerer jämfört med placebogruppen. Det förekom också mycket färre dödsfall i hjärt-kärlsjukdom bland deltagarna som hade längre telomerer.
Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med Q10 och selen skyddar telomererna och minskar risken för dödsfall vid hjärt-kärlsjukdomar.

Hur skyddar Q10 och selen telomererna?

Under åldringsprocesserna börjar cellernas energiomsättning fungera sämre, vilket efterlämnar flera fria radikaler. Åldringsprocesser kännetecknas dessutom av en låg grad av kronisk inflammation, vilket ytterligare påverkar kroppen med fria radikaler. Detta ökar risken för oxidativ stress, då det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter.
När kroppen utsätts för oxidativ stress börjar de fria radikalerna angripa cellerna och skapa kedjereaktioner inuti och mellan cellerna. Detta kan också skada telomererna.
I detta sammanhang fungerar Q10 och selen som unika antioxidanter som på respektive sätt skyddar cellerna och telomererna mot fria radikaler.
Dessutom är Q10 viktigt för cellernas energiomsättning, och vissa seleninnehållande proteiner är avgörande för att Q10 ska kunna fungera optimalt i energiomsättningen.
Det innebär med andra ord att de två tillskotten stödjer cellernas energiomsättning och samtidigt skyddar celler och vävnader mot oxidativ stress och kroniska inflammationer.

Därför är tillskott med Q10 och selen relevanta som naturlig anti-aging

Vi bildar själva den största mängden Q10. Men egenproduktionen minskar gradvis från 20 års ålder, och många märker det särskilt efter 50 års ålder i form av minskande vitalitet.
Samtidigt är jorden i Europa fattig på selen vilket ger selenfattiga grödor. Så även om man äter nyttigt är det svårt att vara välförsedd. Det genomsnittliga selenintaget ligger då också under RI, vilket är 55 mikrogram. Dessutom visar forskning att vi har behov av omkring 100 mikrogram för att mätta selenoprotein P, som används som markör för blodets status.
Sammantaget tyder detta på att åldringsprocesser ökar behovet av Q10 och selen, och därför fungerar kombinationen av de två tillskotten som en naturlig anti-aging som skyddar telomererna och cellerna. Den nya studien har publicerats i tidskriften Nutrients.

Kvaliteten på tillskotten är avgörande

I KiSel10-studien, som ligger till grund för den nya uppföljningsstudien, fick deltagarna tillskott med Q10 och selenjäst av läkemedelskvalitet. Detta säkerställer ett högt upptag och utnyttjande, vilket är avgörande i kliniska studier. Om man väljer andra produkter där det inte finns någon dokumentation om hög kvalitet och upptag kan man inte förvänta sig samma positiva resultat.

Tillskott med Q10 och selen påverkar många andra funktioner

Tidigare uppföljningsstudier av Kisel 10-studien har visat att tillskott med Q10 och selen även har en positiv effekt på hjärtat, epitelceller, fibros, IgF1 och mikroRNA, som bland annat reglerar våra gener. Det kan du läsa mer om här:

»Selen och Q10 stärker hjärtat och förlänger livslängden«

Referenser

Trine Baur Opstad, Jan Alexander, Jan Aaseth, Anders Larsson, Ingebjørg Seljeflot, Urban Alehagen. Selenium and Coenzyme Q10 Intervention Prevents Telomere Attrition, with Association to Reduced Cardiovascular Mortality – Substudy of a Randomized Clinical Trial. Nutrients 2022

Urban Alehagen et al. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. European Journal of Nutrition. 2022

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2013.

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. 2013

  • Skapad