Skip to main content

K2-vitamin motverkar kognitiv försämring och demens

K2-vitamin motverkar kognitiv försämring och demensRisken för att drabbas av demens och neurologiska sjukdomar stiger med åldern. Kosten har stor betydelse och man tror att utbredd brist på K2-vitamin spelar en särskild roll. För att testa hypotesen har en grupp forskare mätt nivån av K2-vitamin i hjärnan hos avlidna, äldre personer. Forskarna fann att hjärnor med högre koncentrationer av K2-vitamin hade ett betydande samband med färre fall av kognitiv försämring, demens och Alzheimers sjukdom. Det beror bland annat på att K2-vitamin motverkar såväl förkalkningar som ansamlingar av skadliga proteiner samt inflammation i hjärnan. Studien, som har publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia, kastar nytt ljus över K-vitaminets potential för hjärnans hälsa, och hur viktigt det är att få i sig tillräckligt.

I takt med att allt fler blir äldre och fler drabbas av kognitiv försämring, demens och Alzheimers, har det blivit viktigare att förstå de bakomliggande patologiska mekanismerna. Det är allmänt känt att kosten har stor betydelse, och det inkluderar också K-vitaminet, som många äldre lider brist på.
Samtidigt bör man vara medveten om att K-vitamin uppträder som K1-vitamin och K2-vitamin, med olika funktioner.
Vi får i första hand K1-vitamin (fyllokinon), som har betydelse för blodets koagulering, från kål och gröna grönsaker som spenat och avokado. K1-vitamin kan också omvandlas till K2-vitamin (menakinon) av tarmens bakterier. Mängderna är dock ofta begränsade och de bästa källorna till K2-vitamin är lever, kyckling, smör, äggula, ål och fermenterad mat som surkål, ost och
den japanska sojaprodukten Natto.
K2-vitamin är särskilt viktigt för cirkulationen. Detta beror på att K2-vitaminet aktiverar proteinet Matrix Gla, MGP, som avlägsnar överskott av kalcium från artärerna. På detta sätt motverkar K2-vitamin åderförkalkning. K2-vitamin har också betydelse för bildandet av andra proteiner och enzymer, som kan ha betydelse för hjärnhälsan.
Hittills har kroppens status av K-vitamin endast bedömts utifrån kosten och cirkulerande biomarkörer som u-karboxylerat MGP (inaktivt MGP). Men man har inte känt till så mycket om de olika formerna och deras betydelse för hjärnans hälsa.

K2-vitamin stödjer kognitiva funktioner och hjärnans hälsa på flera sätt

I den nya studien ville forskarna testa hypoteserna närmare vad gäller K-vitaminets inverkan på de kognitiva funktionerna och utvecklingen av demens. Forskarna mätte mer specifikt innehållet av K2-vitamin och relaterade metaboliter i fyra olika hjärnregioner hos 325 äldre, avlidna personer som tidigare hade deltagit i projektet MAP (Rush Memory Aging Project) och gett tillstånd för ytterligare studier.
I synnerhet mätte forskarna K2-vitaminformen menakinon-4 (MK4) i deltagarnas hjärnor och fann att högre koncentrationer hade ett betydande samband med följande:

  • 17–20 procent lägre risk för att utveckla lindrig kognitiv funktionsnedsättning och demens.
  • Färre ansamlingar av skadliga proteiner som tau, som bidrar till utvecklingen av Alzheimers sjukdom.
  • Färre ansamlingar av skadliga proteiner som Lewy-kroppar, relaterade till demens hos personer med Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Den nya studien har publicerats i tidskriften Alzheimers & Dementia. Här tittar forskarna närmare på hur de K-vitaminberoende metaboliterna som MGP, protein S, GAS6 och gamma-glutamylkarboxylas har olika funktioner med betydelse för hjärnans hälsa och kognitiva funktioner.
Som redan nämnts har K2-vitamin via MGP betydelse för cirkulationen och förebyggandet av åderförkalkning, vilket inkluderar de fina blodkärlen i hjärnan som förser neuroner och andra celler med syre och näringsämnen. De andra K-vitaminberoende proteinerna hjälper till att avlägsna sjuka och utslitna celler som har utfört apoptos (programmerad celldöd). De motverkar också olämpliga inflammationer som kan skada frisk vävnad, däribland hjärnan. Dessutom är K2-vitamin viktigt för metabolismen av sfingolipider. Det är en grupp fettämnen som finns i neuronernas membran och som har betydelse för de kognitiva funktionerna.
Sammantaget har K2-vitamin och dess metaboliter en mängd funktioner som är viktiga för hjärnans hälsa. Då det är lätt att få i sig mer K2-vitamin genom kosten eller tillskott kan ett större fokus på detta vitamin därför ha stor inverkan på folkhälsan och livskvaliteten.

Hur får vi tillräckligt med K2-vitamin?

Angående K2-vitamin finns det inga officiella dagliga rekommendationer, RI. Endast RI för K1-vitamin på 75 mikrogram har fastställts, men förmågan att omvandla K1-vitamin till K2-vitamin varierar mycket.
Även om det optimala dagliga intaget av K2-vitamin fortfarande behöver klargöras, tyder flera studier på att vi med fördel kan inta ganska höga doser som 75–180 mikrogram om dagen, och att det inte medför några biverkningar.

Orsaker till brist på K2-vitamin

  • Ensidig kost.
  • Dålig tarmflora.
  • Långvarig användning av warfarin (K-vitaminantagonister mot blodproppar), antibiotika, antacida, acetylsalicylsyrapreparat och kolesterolsänkande läkemedel (statiner).

Referenser:

Sarah L. Booth. Association of vitamin K with cognitive decline and neuropathology in community-dwelling older persons. Alzheimer’s & Dementia. 2022

Essa Hariri et al. Vitamin K2 – a neglected player in cardiovascular health: a narrative review. Open Heart. 2021

8 Foods High in Vitamin K2 and Why You Need It (webmd.com)

Protein S - Wikipedia

  • Skapad